145 resultaten
Filteren
van 15
Doem-denken

Doem-denken

Stand verkiezingsfonds ƒ150.000, -Elke tijd heeft een eigen vocabulair, een eigen woordenboekje. Dat geeft een gemak. Immers zodoende is het mogehjk bepaalde schrifturen te dateren. Een van die woorden, die het op het moment doen is de uitdrukking doemdenken. Vaak is niet te achterhalen wa ...

10 april 1981
De Banier
1325 woorden
ZETjes

ZETjes

WAT ZIJN ZETJES?Er komen voortdurend nieuwe lezers in onze kring. Daarom is de herhaling af en toe nuttig dat zetjes - wat men daar al of niet met behulp van Koenen of Van Dale van maakt - kleine laatste lettertjes van het af f abet zijn. Deze kleine lettertjes z staat weer voor al naar ge ...

10 april 1981
De Banier
1217 woorden
MEDEDELING VOOR DE BESTUREN VAN DE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN

MEDEDELING VOOR DE BESTUREN VAN DE PLAATSELIJKE VERENIGINGEN

Bij de u toegezonden girokaarten in verband met de giftenactie voor de komende Tweede Kamerverkiezingen zijn vensterenveloppen gevoegd met de opdruk „port betaald Bameveld".Dit had niet moeten zijn vermeld. Wanneer u deze enveloppen gebruikt voor toezending aan uw leden moeten de enveloppe ...

10 april 1981
De Banier
104 woorden
STAND VERKIEZINGSFONDS

STAND VERKIEZINGSFONDS

Ultimo februari was de stand ƒ 85.000 en ultimo maart ƒ 142.500. Grote dankbaarheid vervulle ons hart voor deze geweldige giftenstroom in de maand maart. Een klein rekensommetje vertelt ons dat in de maand maart aan giften is ontvangen de som van ƒ 57.500.Alle gevers en geefsters heel hart ...

10 april 1981
De Banier
387 woorden
VERKIEZINGSMATERIAAL

VERKIEZINGSMATERIAAL

Een keur van verkiezingsmateriaal is ditmaal voorhanden. Allereerst het VERKIEZINGSPROGRAM. Laat Sliedrecht voor de besturen van de plaatselijke verenigingen een lichtend voorbeeld zijn. De vereniging aldaar laat in heel de gemeente het verkiezingprogram huis aan huis bezorgen. Door aan het progr ...

10 april 1981
De Banier
365 woorden
PARLEMENTAIR LOGBOEK

PARLEMENTAIR LOGBOEK

HET KIND OP HET KRUISPUNT VAN SCHEIDING EN SAMEN­ VOEGINGIn de voorlaatste week voor het paasreces stonden nog twee zware onderwerpen op de agenda. Een ontwerp van Wet op het basisonderwijs en het wetsontwerp Herziening van het scheidingsprocesrecht en het omgangsrecht in verband met schei ...

10 april 1981
De Banier
1249 woorden
buitenland

buitenland

ECONOMISCHE ONTWIKKELING IN DE OESODe jongste verkenning van de economische ontwikkeling op de middellange termijn van het Centraal Plan Bureau vangt natuurlijk aan met de buitenlandse ontwikkeling. De wereld is groter dan Nederland en het economisch beleid ten onzent is voor een groot dee ...

10 april 1981
De Banier
684 woorden
Mededeling van de redactie

Mededeling van de redactie

Voor zover de Besturen aan het Partijbureau nog geen opgaaf hebben verstrekt van te houden VERKIEZINGSBIJEEN­ KOMSTEN wordt hen verzocht dit per omgaande, Uefst schriftelijk te doen. Het is gewenst om in de VERKIEZINGSBANIER, die D.V. 24 april verschijnt, alle tot 26 mei te houdenverkiezin ...

10 april 1981
De Banier
74 woorden
Verkiezingsbanier

Verkiezingsbanier

D.V. 24 april a.s. zal er een verkiezingsnummer verschijnen in verband met de a.s. Tweede Kamerverkiezingen op D.V. 26 mei. Het zal een bijzonder aantrekkelijk nummer worden, geschikt voor propaganda voering. Na het voorwoord en de meditatie, zal in beknopte vorm worden opge­nomen ons nieu ...

10 april 1981
De Banier
84 woorden
SCHERPENZEEL (GLD)

SCHERPENZEEL (GLD)

Openbare vergadering op D.V. dinsdag 14 april a.s. in de Wittenberg-kleuterschool aan de Rubenslaan. Aanvang 19.30 uur. Spreker: Ir. M. Houtman te Leiden. Onderwerp: S.G.P.-politiek anno 1981. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.’s-GRAVENDEEL, MAASDAM EN STRIJENOp D.V. maandag 13 ...

10 april 1981
De Banier
388 woorden
van 15