183 resultaten
Filteren
van 19
Het is volbracht

Het is volbracht

Wij gebruiken soms veel woorden en zeggen weinig of niets. In dit ene Woord van de Heere Jezus: 'Het is volbracht', zegt Hij alles. Al zouden alle grassprietjes pennen en de oceaan vol inkt zijn, dan zou u nog niet kunnen beschrijven, de eeuwige liefde Gods, die in dit Woord ligt opgesloten. Het ...

16 april 1981
De Waarheidsvriend
D. J. Budding
928 woorden
Door lijden tot heerlijkheid

Door lijden tot heerlijkheid

Even buiten de oude stadsmuur van Jeruzalem ligt de zg. graftuin met het open rotsgraf. Ieder, die die graftuin bezoekt, gaat daar even in: 'Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft'. En iedere bezoeker, die het graf daarna weer verlaat, zal dan ook even omhoog kijken. Daarbov ...

16 april 1981
De Waarheidsvriend
C. den Boer
2108 woorden
Getuigen van de opstanding

Getuigen van de opstanding

Het is een feit! Dat zeggen we als we ergens zeker van zijn. Pasen, dat is óók een feit, een Heilsfeit. We zijn er zéker van, omdat het Woord van God het ons openbaart. Er is door de tijden heen telkens afgedongen op het feit van de lichamelijke opstanding van Christus. Oude en nieuwe vri ...

16 april 1981
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
1247 woorden
De aard van het Schriftgezag (7)

De aard van het Schriftgezag (7)

Relatiescheppende Woordopenbaring Nu hebben wij erop gewezen, dat de Schrift zelf spreekt van een alleen van God komende waarheidsopenbaring, waarbij niet de positief-actieve inzet van de mens wordt verondersteld, maar daarentegen wel de vervreemde, vijandige mens. ...

16 april 1981
De Waarheidsvriend
C. Graafland
1436 woorden
Cornelis baron van Zuylen van Nyevelt (1777-1833) 2

Cornelis baron van Zuylen van Nyevelt (1777-1833) 2

Al in 1823 had Van Zuylen een geschriftje persklaar liggen, waarin door hem een aanval werd gedaan op de 'geest des tijds'; een geschriftje dat hij echter toch nog maar in portefeuille hield, en dat pas 5 jaar later, dus in 1828, verscheen te Amsterdam bij J. H. den Ouden, een moedig man, die het ...

16 april 1981
De Waarheidsvriend
K. Exalto
1677 woorden
Globaal bekeken

Globaal bekeken

Vorige week namen we een stuk op in ons blad van ds. D. Verboom (Daarle), waarin hij kritisch in ging op ontboezemingen van ds. W. van Gemert (groepsleider van het Hervormd Seminarie) over 'de bonders en de rest'. Hij verweet de 'bonders' een 'exclusief waarheidsbegrip'. We laten hieronder volgen ...

16 april 1981
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
887 woorden
Pasen 1981

Pasen 1981

Meditatie Door de opstanding van Christus was de winter van de oude bediening voorbij. De nacht had nu plaats gemaakt voor de morgen der opstanding. Het oude was voorbijgegaan en alles was nieuw geworden. Het aangename jaar des Heeren was aangebroken.Toen de ...

16 april 1981
De Wachter Sions
B.-v.Str.
706 woorden
HISTORISCH A-B-C tot een ledige bezigheid van FRANCISCUS RIDDERUS

HISTORISCH A-B-C tot een ledige bezigheid van FRANCISCUS RIDDERUS

KOEIEN Toen de Filistijnen de ark genomen hadden en daarover geplaagd zijnde, dezelve wederom zonden op een nieuwe wage zo lieten zij de wagen trekken van zogend koeien, zonder voerman en sloten hun kal veren op. De koeien gingen vanzelfde recht weg en brachten de ...

16 april 1981
De Wachter Sions
283 woorden
Comrie en Holtius over de rechtvaardigmaking (3)

Comrie en Holtius over de rechtvaardigmaking (3)

Wij willen nu een begin maken met de bredere beantwoording door Holtius en Comrie van de vier vragen, die hun door de classis in 1756 waren voorgelegd. De korte antwoorden heb­ ben we de vorige maal weergegeven. Deze keer bezien we het eerste gedeelte van hun uitgebreide antwoord op de eerste vra ...

16 april 1981
De Wachter Sions
Sch.
1639 woorden
DE EREDIENST EN HAAR GEBRUIKEN

DE EREDIENST EN HAAR GEBRUIKEN

Welk oordeel was hem door die dromen door God aangezegd? Eindelijk was het zover dat Jozef gereed is om binnengeleid te worden. Er zijn jaren verlopen vanaf de tijd dat hij op de slavenmarkt stond tot nu! Hij is ondertussen van jongeling een man geworden in de kracht van zijn leven. De Bij ...

16 april 1981
De Wachter Sions
J.H.R.V.-G.
571 woorden
van 19