79 resultaten
Filteren
van 8
Varkens afgevoerd naar slachthuizen

Varkens afgevoerd naar slachthuizen

De ongeveer tweeduizend dieren zullen in Vlissingen een „noodslachting" ondergaan. Op deze wijze hoopt men de financiële catastrofe voor de veehouders in West-Zeeuws-Vlaanderen enigszins te beperken. Er heerst in Zeeuws-Vlaanderen al een maand lang varkenspest. Dat gaat gepaard met een vervoerver ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
225 woorden
DISCRIMINATIE

DISCRIMINATIE

Het lijkt er wel enigszins op dat ditmaal een deel van de verkiezingsstrijd via de kandidaatstelling wordt uitgevochten. Na een flinke agitatie zijn immers een aantal lijsten van de Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij door de hoofdstembureaus ongeldig verklaard.Daarbij ging het om tw ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
882 woorden
Overleg over opheffing militaire missie Suriname

Overleg over opheffing militaire missie Suriname

Dat overleg zal binnen enkele weken zijn afgerond, waarna de feitelijke terugtrekking van de negen militairen kan plaatsvinden. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag heeft dit dinsdag meegedeeld.Het overleg, dat betrekking heeft op de „technische" afwikkeli ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
145 woorden
Palme bevreesd voor mislukken SALT-overleg

Palme bevreesd voor mislukken SALT-overleg

STOCKHOLM — Als de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over beperking van strategische wapens definitief schipbreuk lijden, zullen de gevolgen voor de derde wereld ernstig zijn. Het uit 1978 daterende akkoord tegen verdere verspreiding van kernwapens dat kernmogendheden ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
239 woorden
Overdreven sympathie en verering voor Barth

Overdreven sympathie en verering voor Barth

Op dit terrein heeft de schrijver zijn sporen dus al sinds lang verdiend. Temeer omdat deze gesprekken, mede dank zij de vraagsteller zelf op een hoog niveau gevoerd zijn, en te waarderen zijn als een primaire informatiebron. Toch heeft Puchinger nog wel meer geschreven dan alleen maar interviews ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
drs. K. Exalto
2454 woorden
Vrijgemaakte synode in Arnhem geopend

Vrijgemaakte synode in Arnhem geopend

Deze had tot tekst voor zijn prediking gekozen Mattheus 28 vers 20: „En zie Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld", met als thema: Christus glorieert als Hij belooft met ons te zijn alle dagen tot aan de voleinding der wereld", wantten eerste - Hij schenkt die belofte ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
een onzer redacteuren
632 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERKBeroepen: te Urk (Elim), G. W. Nijhof te Oosterwolde; te Spannum en Cubaard (toez.) J. L. Ravesloot te Heemse; te Zutphen, J. P. van Santen te Oudshoom-Ridderveld; te Geldermalsen (toez.) B. J. Kruit te Numansdorp; te Lathum, G. J. T. van Dijk te Winterswijk.Aangenome ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
104 woorden
Indiase goeroe gaat zwijgend communiceren

Indiase goeroe gaat zwijgend communiceren

POONA — De Indiase goeroe Bhagwan Shree Rajneesh zal vanaf 1 mei niet meer met zijn „Sanyassins (discipelen) spreken en slechts „in stilte en van hart tot hart" met hen communiceren. Dit heeft het persbureau van zijn Ashram in de Indiase stad Poona bekendgemaakt.In een verklaring die als „ ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
336 woorden
Ds. A. P. Voets bevestigd te Kootwijkerbroek

Ds. A. P. Voets bevestigd te Kootwijkerbroek

Als tekst voor deze bijzondere dienst koos hij Johannes 20:21. Spreker bepaalde zijn gehoor bij de onbegrijpelijke verschijning van de Heere Jezus Christus aan Zijn tien discipelen, waar de woorden mogen klinken: „Vrede zij ulieden." „Deze woorden mogen ook klinken in een wereld verloren in schul ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
398 woorden
walradarsysteem en het daarmee nauw verbonden wetsontwerp Zeeverkeersgebied en de Loodswet.

walradarsysteem en het daarmee nauw verbonden wetsontwerp Zeeverkeersgebied en de Loodswet.

Op 28 april zullen de loodsen uit alle districten — die in hoofdlijnen worden gesteund door de Rotterdamse haven- Reders zouden straks in feite met schaloodsen — een landelijke vergadering declaims kunnen komen omdat de in Vlissingen beleggen. Als voor die tijd in overleg met de minister geen bev ...

22 april 1981
Reformatorisch Dagblad
148 woorden
van 8