97 resultaten
Filteren
van 10
Commissieleden bezoeken Sands

Commissieleden bezoeken Sands

Zij beroept zich op drie artikelen van de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens over het recht op leven, het verbod van een onmenselijke behandeling en de vrijheid van meningsuiting. Sands is in hongerstaking gegaan omdat hij erkenning verlangt als politieke gevangene, wat de Britse rege ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
424 woorden
„Militaire missie had verkeerde taakopvatting"

„Militaire missie had verkeerde taakopvatting"

De eerst in Nederland en later in Suriname geuite beschuldiging van spionage, die door de Nederlandse zaakgelastigde in Paramaribo en vrijdag desgevraagd door het hoofd van de Surinaamse Nationale Voorlichtings Dienst NVD onjuist werd genoemd, wordt in dit bericht niet herhaald. Wel wordt gezegd ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
218 woorden
Hasjvangst bij Alkmaar

Hasjvangst bij Alkmaar

Twee inwoners van Opperdoes (NH) zijn in verband hiermee aangehouden. Het zijn de 34-jarige Jan K. en de eveneens 34-jarige Aad I. De Rijkspolitie Alkmaar denkt met deze vondst het begin van een internationale verdovendemiddelen-lijn te pakken te hebben gekregen. Volgens de Rijkspolitie was de sc ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
236 woorden
Brand in centrum Assen

Brand in centrum Assen

Volgens de politie van Assen is de brand ontstaan bij een aangrenzende groentewinkel aan het Koopmansplein doordat kratten die buiten voor de winkel stonden zijn aangestoken. De winkel maakt deel uit van een gebouw waarin ook het warenhuis Gans-sport is gevestigd. Een etage van het warenhuis dat ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
161 woorden
Philaret opvolger van Juvenali

Philaret opvolger van Juvenali

Hij volgt metropoliet Juvenali" op, die om gezondheidsredenen de synode gevraagd had te kimnen aftreden.Juvanali blijft metropoliet van Krutitzy en Kolomna. Hiermee wordt de taak van de directe representant van de patriarch voor het aartsbisdom Moskou omschreven. De patriarch voert zelf al ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
190 woorden
Ds. Bijlsma nieuwe directeur Geref. diakonaal bureau

Ds. Bijlsma nieuwe directeur Geref. diakonaal bureau

Ds. Bijlsma (41) studeerde enkele jaren aan de Theologische hogeschool in Kampen, waarna hij zeven jaar werkzaam was als arbeidsanalist en assistent-bedrijfsleider in een meubelmakerij in Franeker.Vervolgens was hij twee jaar verbonden aan een vormingscentrum in Zeeuws-Vlaanderen. Omdat hi ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
142 woorden
DDR-synode bestrijdt anti-Poolse sentimenten

DDR-synode bestrijdt anti-Poolse sentimenten

De kerk ziet het als haar taak de anti-Poolse sentimenten, vaak in „Witzen" tot uitdrukking gebracht, te bestrijden. Zij betreurt dat kerkelijke functionarissen die streven naar verbetering van de betrekkingen met Polen, geen toestemming krijgen dat land te bezoeken.In het overzicht werd o ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
374 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Ds. J. Overduin, de bekende Gereformeerde emeritus-predikant uit Veenendaal behandelt in dit boek (er staan er al verschillende op zijn naam) een achttal onderwerpen: 1. Is geloven moeilijker dan vroeger? 2. Het Woord, het geloof en de ervaring. 3. God en het lijden. 4. Kunt u ook zeggen wie God ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
ds. M. Vlietstra
273 woorden
PREDIKANTEN KOMEN EN GAAN

PREDIKANTEN KOMEN EN GAAN

Ned. Herv. kerk
Op 26 april afscheid: van Woudrichem, M. Bergsma: van Stavenisse, W. J. Gorissen; te Tjalleber van de gem. Heerenveen, A. van Houwelingen; van Leusden, J. J. Kooman; te Lathum van Lathum-Bahr en Giesbeek, G. Vieth. Op 26 intrede: te Eexta, J. W. Blankert; ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
352 woorden
Rechtbank: Succes People is gevaarlijk

Rechtbank: Succes People is gevaarlijk

Er zijn door Bom geen onjuiste mededelingen op essentiële punten gedaan en evenmin heeft hij zich onnodig grievend uitgelaten jegens de LSP. Dit heeft de president van de rechtbank in Amsterdam mr. W. J. Borgerhoff Mulder donderdag bepaald in een kort geding dat door de LSP tegen Frits Bom was aa ...

25 april 1981
Reformatorisch Dagblad
251 woorden
van 10