89 resultaten
Filteren
van 9
Boete voor ontvoerde hoogleraar

Boete voor ontvoerde hoogleraar

DEN HAAG — De 62-jarige hoogleraar wiskunde aan de TH in Delft, prof. dr. H. J. A. Duparc uit Delft, is maandag door de Haagse politierechter bij verstek veroordeeld tot een geldboete van vijfhonderd gulden wegens medeplichtigheid aan een geënsceneerde ontvoering in de nacht van 3 op 4 december 1 ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
106 woorden
Felle brand Hoogeveen

Felle brand Hoogeveen

Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De bewoners van het pand werden gealarmeerd door de rook en wisten het pand tijdig te verlaten.De schade aan het pand loopt in de tonnen. Behalve de winkel liepen ook naastgelegen panden water- en rookschade op. Over de oorzaak van de brand is ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
123 woorden
Van Hulst stemt vóór abortuswet

Van Hulst stemt vóór abortuswet

HILVERSUM — Als twee van de 27 CDA-ers in de Eerste kamer het wetsontwerp verwerpen en ook één van de dertien VVD-senatoren zou tegenstemmen, dan haalt het ontwerp Ginjaar-De Ruiter geen meerderheid. Vanavond vergadert de CDA-senaatsfractie nog een keer over het debat van de dag daarop. Van Hulst ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
673 woorden
Ford-fabriek door personeel bezet

Ford-fabriek door personeel bezet

De actie heeft de steun van de industriebonden FNV, CNV en de unie BLHP.De directie van Ford-Amsterdam is om half twee vanochtend van de bezetting op de hoogte gesteld. De actievoerders hebben de directeur toen tevens verteld wie wel en wie niet op het terrein zou worden toegelaten. Voor d ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
306 woorden
Van Hulst: kerken vergiftigd door partijpolitieke prediking

Van Hulst: kerken vergiftigd door partijpolitieke prediking

Dr. van Hulst sprak over „De spanningen tussen orthodoxie en modernisme".Volgens de Amsterdamse hoogleraar moet de kerk opnieuw terug geroepen worden tot de fundamentele problemen, waarmee zij sinds Augustinus en sinds de Reformatie geworsteld heeft.Als reden zag hij dat veel kerkle ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
1023 woorden
Ned. Geref. nog niet in de GOS

Ned. Geref. nog niet in de GOS

Wel zullen de Nederlands Gereformeerden naar verwachting waarnemers sturen naar de eerstvolgende bijeenkomst van de GOS, in 1984. Ze deden dat ook in 1980, toen de GOS in Nimes vergaderde. Op een volgende zitting zal de Landelijke Vergadering nog nader beslissen, welke concrete inhoud er aan dat ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
een medewerker
870 woorden
Turken elders onderbrengen

Turken elders onderbrengen

Dit heeft de werkgroep Syrisch-orthodoxe Turken vrijdag meegedeeld. Volgens deze werkgroep worden in Nederland ongeveer zeshonderdvijftig Syrisch-orthodoxe Turken met uitzetting bedreigd. Alleen al in Twente zijn het er 254. De anderen verblijven onder meer in de buurt van Den Bosch en in Amsterd ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
218 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK
Bedankt: voor Urk (De Bron) I. Kok te Zoetermeer.GER. KERKEN
Beroepen: te Zoetermeer, A. J. J. Knotters te Heerde.Aangenomen: naar Bergen, J. H. van Vliet kand. te Badhoevedorp.GEREF. KERKEN (Vrijgem.)
Bedankt: voor Amersfoort-West, C. Bijl te Gron ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
400 woorden
Beloften

Beloften

Maakt dagelijks in alle gelegenheid veel gebruik van de beloften; daar is geen ongeval waarin gij kunt komen, niet een plicht die gij moet betrachten, of daar zijn beloften van hulp, ondersteuning en redding. Legt u daarop neer, maant er de Heere op; zegt met David: „Gedenk des Woords tot Uw knec ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
178 woorden
Godsdienst moet zich inzetten voor ontwapening

Godsdienst moet zich inzetten voor ontwapening

Dat staat in een unaniem aangenomen slotverklaring van de „Wereldvergadering van religieuze vertegenwoordigers voor algemene en nucleaire ontwapening". ...

27 april 1981
Reformatorisch Dagblad
92 woorden
van 9