68 resultaten
Filteren
van 7
Botha gaat Afrikaanse zaken in VS bespreken

Botha gaat Afrikaanse zaken in VS bespreken

Bij het overleg staat de toekomst van Namibië centraal. De Verenigde Staten verdedigen het standpunt dat er langs de weg van onderhandelingen onafhankelijkheid voor Namibië moet komen. Zuid-Afrika weigert het bestuur over dit gebied, het voormalige Zuidwest-Afrika, af te staan. Het gebruikt daarb ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
569 woorden
DE ZILVEREN KOORDEN VERBROKEN

DE ZILVEREN KOORDEN VERBROKEN

Zo zal dan toch na vele jaren aan de zilveren koorden tussen de kerk en staat een einde komen. Nog onverwachts zijn de ambtenaren van Financiën het met de kerkelijke vertegenwoordigers eens geworden over de hoogte van de afkoopsom.De regering wilde eerst niet meer dan f 70 miljoen op tafel ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
934 woorden
Ongeregeldheden bij demonstratie anti-abortuswet

Ongeregeldheden bij demonstratie anti-abortuswet

De vrouwen blokkeerden de toegangen tot het parlementsgebouw waar de mobiele eenheid met harde hand optrad. Volgens een woordvoerder van de politie zijn zestig aanhoudingen verricht. De vrouwen werden overgebracht naar het hoofdbureau.De demonstratie was georganiseerd door de actiegroep „w ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
138 woorden
Regering wil verdere inperking immigratie

Regering wil verdere inperking immigratie

Het welslagen van het te voeren minderhedenbeleid zal — zo meent de regering — worden bevorderd, wanneer dit gepaard gaat met nog verdere inperking van de immigratie. Het terughoudend toelatingsbeleid zal, zo blijkt uit de nota, voor een niet onbelangrijk deel de vreemdelingen treffen die thans n ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
639 woorden
Cultuurverval niet blind voorbijgaan

Cultuurverval niet blind voorbijgaan

De Leidse emeritus-predikant sprak over: De Kerk bij de tijd, buiten de tijd, tegen de tijd?Op zichzelf zijn de problemen waarmee de predikanten te doen hebben niet nieuw. Het thema van de grote concilies was de éénheid, het geloof en de vernieuwing van de kerk. Precies dezelfde zijn ook o ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
1335 woorden
Rechten kerk door staat afgekocht

Rechten kerk door staat afgekocht

De overeenkomst, die is afgesloten met het Interkerkelijk contact in overheidszaken, dat de Rooms katholieke Kerk, de Nederlands Hervormde Kerk, verschillende Gereformeerde kerkgenootschappen en de drie Joodse kerken vertegenwoordigt, zal op korte termijn aan de ministerraad en aan de kerken ter ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
399 woorden
Problemen rond koop Lutherse kerken in Polen

Problemen rond koop Lutherse kerken in Polen

WARSCHAU — De Lutherse Kerk in Polen heeft acht kerkgebouwen in het noordoosten van het land verkocht aan de Rooms-Katholieke Kerk.Beide kerken hopen dat de transactie een positief effect zal hebben op de sinds jaren durende spanningen als gevolg van de bezetting van Lutherse kerkgebouwen ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
291 woorden
Zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne

Zendingsreis van Robert Murray Mac Cheyne

Per ezel, kameel, schip of lopend bezoeken zij bekende plaatsen als Jeruzalem, Hebron, Samaria, de berg Karmel, Galilea en vervolgens Smyrna en Constantinopel. Via Wallachye en Moldavië (het huidige Roemenië), Polen en Duitsland reizen zij naar hun vaderland terug.Op boeiende wijze wordt v ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
G. J. van Yperen
574 woorden
Roos pleit voor kernwapenbrief

Roos pleit voor kernwapenbrief

„De novemberbrief over het vraagstuk van de kernbewapening is een pastorale brief, gericht aan de gemeenten van onze kerk. Bij alle discussies", zo zei hij, „mogen dit kader en dit adres niet vergeten worden. Het is daarom op z'n zachtst gezegd merkwaardig, dat er in het kerkblad van een grote ge ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
547 woorden
Bondsdag jeugd Geref. Gem.

Bondsdag jeugd Geref. Gem.

Dat is ontleend aan Psalm 139 waarin de waarschuwing doorklinkt dat alle dingen bij de Heere bekend zijn. En al zouden we zeggen „de duisternis zal mij immers bedekken", dan nog geldt „dan is de nacht een helder licht om ons". Daarover spreekt — na de opening door ds. R. Kattenberg van Lelystad — ...

28 april 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
213 woorden
van 7