271 resultaten
Filteren
van 28
Benoemingen

Benoemingen

Onder voorbehoud van verkrijging van bevoegdheid zijn als leerkracht benoemd: mej. C. Schippers uit Goes aan de Prins Willem-Alexanderkleuterschool te Gouda per 1 juni; dhr.W. de Jongste uit Gouda aan de Graaf Jan van Nassauschool te Gouda per 1 juni; mej. D. v. Luttikhuizen ...

1 mei 1981
Criterium
216 woorden
nieuws van de vereniging

nieuws van de vereniging

Regio-avond in Rotterdam 'Door de bezetting van de St. Jan in Den Bosch door 200 Turkse christenen is er meer aandacht ontstaan voor de nood van de christelijke minderheid in Turkije. Hun regering is niet in staat om ze te beveiligen tegen de dagelijks terugkerende ...

1 mei 1981
Criterium
Piëta van Beek.
797 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

GEEN GOD EN GEEN VADER(S), achtergronden van de gezagscrisis van onze tijd, prof. dr. G. Huntemann, Uitg. De Vuurbaak, 24 blz. prijs ƒ3, 90. De duitse predikant en hoogleraar dr. G. Huntemann geeft in deze brochure, de neerslag van een lezing, een indringende diagn ...

1 mei 1981
Criterium
L. D. van Klinken.
A. K. Versteeg.
Mej. N. Boot.
K. Keijman.
Mej. P. van Beek.
Mej. E. Biemond.
1913 woorden
Meditatie

Meditatie

(vervolg)Niets van hen zal overblijven. Wij staan in gevaar met de bezem des verderfs te worden uitgevaagd Want de Heere doet recht. Hij gedoogt de zonde niet. Er zal niets overblijven. Ik zal ganselijk alles wegrapen uit dit land, spreekt de HEERE. Ik zal wegrapen mensen en beesten; Ik za ...

1 mei 1981
In het spoor
Ds. H.J.C.H.Zwijnenburg.
817 woorden
EIS VAN BEGINSEL

EIS VAN BEGINSEL

IETS OVER DE REFORMATORISCHE BEWEGINGDe redactie verzocht mij iets te schrijven over de Reformatorische Politieke Federatie (RPF). Het lijkt mij zinvol dattedoen in het bredere kader van de hele reformatorische beweging van de laatste tijd.Wat bedoelt men met het woord 'reformatoris ...

1 mei 1981
In het spoor
-L.M.P.Scholten-
3661 woorden
EEN SCHIP OP HET STRAND.......

EEN SCHIP OP HET STRAND.......

In 1922 verscheen bij Kok in Kampeneen pamflet. "Verbleekt onze Banier? " zo was de titel en daaronder: Een wo'ord ter ernstige overweging aan alle anti-revolutionairen. Het is een verkiezingspamflet, 51 bladzijden lang. "Wij (dat zijn de antirevolutionairen) zijn altijd geweest en willen niet an ...

1 mei 1981
In het spoor
-Me.-
600 woorden
GISTEREN EN VANDAAG

GISTEREN EN VANDAAG

OPMERKELIJK Ds. H.G.Abma (de huidige? ) partij-voorzitter van de S.G.P. en tot aan de Tweede Kamerverkiezingen op D.V. 26 mei 1981 ook fractieleider van den SGP, heeft in het Nederlands Dagblad (GPV-dagblad) van 6 maart 1981 enkele uitspraken gedaan die door velen ...

1 mei 1981
In het spoor
- L. N.v.M. -
938 woorden
EEH TROEBELE BLIK OP DE S.G.P.

EEH TROEBELE BLIK OP DE S.G.P.

"Het Kijkvenster" in dit blad is een goede zaak. Het is voor "Waarnemer" een prachtige zaak om de lezers bij het licht van Gods Woord en van de belijdenisgeschriften een dieper inzicht te geven in de dingen die geschieden. Hiermede is tevens de grote verantwoordelijkheid van "Waarnemer" gegeven. ...

1 mei 1981
In het spoor
Ds. W.J.op 't Hof
WAARNEMER
1888 woorden
OPGEMERKT

OPGEMERKT

De Banier van 9 januari 1981 "Abortus onder de C.D.A.vlag" Daar schrijft Ds.Abma: De slotconclusie van dit artikel van het verslag moet evenwel luiden "Dat het zeer betreurenswaardig is, dat in de hoogst ernstige aangelegenheid van leven en dood van ongeboren leven, machtspolitieke factoren van u ...

1 mei 1981
In het spoor
Ds. G.Overduin.
1690 woorden
DIT NUMMER KAN WORDEN NABESTELD

DIT NUMMER KAN WORDEN NABESTELD

Eén exemplaar, verzendkosten inbegrepen: ƒ 2,05; van 2-9 exemplaren/ 1,05 per stuk en van 9 en méér exemplaren ƒ 0,95 per stuk plus verzendkosten.Sinds het verblijf van ds. Hegger bij ons, eind augustus 1980, is er bij ons, in onze kleine gemeente, het een en ander voorgevallen, waarvan ik ...

1 mei 1981
In de Rechte Straat
Francisco Rodriguez
E. S. Villarreal
1088 woorden
van 28