84 resultaten
Filteren
van 9
PEI; dichtstbevolkte provincie van Canada

PEI; dichtstbevolkte provincie van Canada

PEI werd vroeger gebruikt door de Micmac-indianen. Zij kwamen van het vasteland en benutten het eiland Ivoor de jacht, als basis voor de visserij en voor wat landbouw. Er wonen overigens nog steeds enkele honderden Micmac-indianen, de meesten op een klein eiland vlak voor de noordkust van PEI waa ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
553 woorden
Mudge niet tegen deelname Swapo aan verkiezingen

Mudge niet tegen deelname Swapo aan verkiezingen

Mudge liet weten dat de deelname van de Swapo, die al 15 jaar in een strijd met Zuid-Afrika is gewikkeld over de controle van het mineraalrijke Namibië, noodzakelijk is voor eerlijke verkiezingen en internationale acceptatie daarvan.De Zuidafrikaanse leider van Namibië zei in een interview ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
286 woorden
Links nog verdeeld over samenwerking

Links nog verdeeld over samenwerking

De voorkeur van D'66 gaat volgens Terlouw uit naar een kabinet met een progressieve signatuur, niet naar een progressief meerderheidskabinet op basis van PvdA, D'66, PPR, CPN en PSP. Terlouw zei nog liever met de VVD in zee te willen gaan dan met de PPR. „Als de kiezers een progressief meerderhei ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
455 woorden
Crisis om Libanon minder gespannen

Crisis om Libanon minder gespannen

Het ministerie zei niet rechtstreeks wie er terughoudend optreedt, maar de Verenigde Staten hebben uitgebreide besprekingen gevoerd met de Israëlische regering. Andere landen, met name Saoedi-Arabië, hebben getracht de Syriërs te bewegen voorzichtig te zijn in de gespannen toestand.De Saoe ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
785 woorden
Vrije zaterdag voor Poolse mijnwerkers

Vrije zaterdag voor Poolse mijnwerkers

Terwijl men in acht groepen doorpraatte over het werken in de mijnen, het loonbeleid, het gezag van de wet, de internationale activiteiten van Solidariteit, de bouw, het onderwijs, de massamedia en economische vraagstukken, ontstond een pittig meningverschil naar aanleiding van de beslissing van ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
387 woorden
Het wijnhuis

Het wijnhuis

Hij voert mij in liet wijnhuis en de liefde is Zijn banier over mij (Hooglied 2:4). O, wat een zalige zaak is het, Christus in onze harten te hebben wonen, en voor ons, dat wij in Christus' schoot zitten. O, wat een gezegende zaak is het, de onderlinge mededeling v ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
246 woorden
Baptisten voor vrouw in ambt

Baptisten voor vrouw in ambt

BILTHOVEN — Een enquête onder 80 willekeurige leden van 26 Baptistengemeenten in Nederland heeft aangetoond dat 75 procent van de ondervraagden voor het aanstellen van een vrouw als voorganger is en 25 procent tegen. Ruim de helft van de tegenstanders is ooit belijdend lid van een ander kerkgenoo ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
205 woorden
Eerste jaarvergadering van "FEBE"

Eerste jaarvergadering van "FEBE"

Na drie uur zijn belangstellenden welkom. De heer O. van de Ridder uit Dirksland zal dan spreken over principiële problemen waarmee werkers in de gezondheidszorg in hun werksituatie geconfronteerd kunnen worden.Op de Mbuma zendingsdag, die 30 april in Zwolle wordt gehouden is men ter infor ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
124 woorden
Jubileum „Rehoboth" school Moerkapelle

Jubileum „Rehoboth" school Moerkapelle

Woensdag begon het al met een feest voor de leerlingen, waarbij zij gezamenlijk de maaltijd gebruikten, 's Avonds was er toen een bijeenkomst voor de bestuurs-, oudercomissie- en personeelsleden van „nu".Op koninginnedag werd in het centrum van Moerkapelle op het Raadhuisplein een rommelma ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
594 woorden
, Geen corruptie bij vreemdelingendiensf

, Geen corruptie bij vreemdelingendiensf

Eindexamens gestart
Voor leerlingen van het lager beoepsonderwijs en het algemeen voort;ezet onderwijs zijn gisteren, 1 mei, de tindexamens begonnen. Bij het LBO rerd met Engels gestart, de Mavo-, Halo- en V>VO-leerlingen begonnen met ilederlands (opstel ...

2 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
629 woorden
van 9