92 resultaten
Filteren
van 10
Den Uyl ziet gevaar in opkomst „nieuw rechts"

Den Uyl ziet gevaar in opkomst „nieuw rechts"

Den Uyl sprak van een agressief nieuw rechts, dat begon in de Verenigde Staten maar nu ook in Europa opkomt. „Het vertoont zich in de meest uiteenlopende vormen en gedaanten. Van een mystiek elitisme — compleet met een pseudo-historische en nauwelijks verhulde racistische mythologie bij het Frans ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
704 woorden
Noord-Ierland tot kalmte gemaand

Noord-Ierland tot kalmte gemaand

Bobby Sands is zondag, op de 64ste dag van zijn hongerstaking in coma geraakt en zijn moeder is nu voortdurend aan zijn ziekbed in de Maze-gevangenis in Belfast.„Mijn zoon is stervende", zo zei mevrouw Sands zondagavond. „En ik zou de mensen willen vragen kalm te blijven en niet te gaan ve ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
511 woorden
Onrust onder personeel van Leonard Lang

Onrust onder personeel van Leonard Lang

Dit hebben de voorzitter van de cor, R. van Zanten en M. Lander van de Unie LHP meegedeeld. Beiden vrezen dat iet een mogelijke overname van Leoard Lang (met vestigingen in Amsteram, Bom en Apeldoorn) door Fiat er ... van de ongeveer 1.100 arbeidslaatsen verloren zullen gaan. De Unie LHP heeft zi ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
170 woorden
Prediking uit Gods Woord wil ook de kerk in Vlaanderen bouwen

Prediking uit Gods Woord wil ook de kerk in Vlaanderen bouwen

Aldus ds. P. Koeman, hervormd predikant te Rijssen, vrijdag op de jaarlijkse Bijbeldag, die dit jaar voor de 35ste keer in Antwerpen werd gehouden. Deze predikant uit Nederland sprak over: „Alleen de Schrift". De heer G. de Kegel uit Gent over: „Alleen genade" en ds. J. Lukasse uit het Belgische ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
934 woorden
Afscheid ds. A. Hoogerland van Krabbendijke

Afscheid ds. A. Hoogerland van Krabbendijke

Hij sprak daarna naar aanleiding van Mattheus 28:20 „En ziet Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld, amen". Het thema was „Gods belofte aan Zijn achterblijvende gemeente. Achtereenvolgens werd stilgestaan bij de belover der belofte, de inhoud der belofte en de zekerheid der b ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
470 woorden
Geroepen tot werkers van het laatste uur

Geroepen tot werkers van het laatste uur

In het openingswoord van de jaarvergadering sprak voorzitter ds. J. van de Heuvel uit Ede de leden toe uit de brief van Paulus aan de Colossenzen. De apostel spreekt hier over de heiliging van het leven. In Colosse waren er velen die alleen maar bedenkingen hadden tegen datgene wat beneden is. Hu ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
933 woorden
Geref. Kerken staan of vallen met Schriftgezag

Geref. Kerken staan of vallen met Schriftgezag

Ds. Krol was zaterdag een van de drie gastsprekers tijdens de getuigenisdag in Amersfoort van de Vereniging Schrift en Getuigenis. De dag werd geopend door de voorzitter van deze organisatie van verontrusten in de Gereformeerde Kerken, de heer J. J. Rippen.Hij sprak de wens uit dat de toes ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
een medewerker
894 woorden
Begrafenis ds. C. Hegeman te Ermelo

Begrafenis ds. C. Hegeman te Ermelo

De consulent ds. L. Vogelaar uit Elspeet leidde de rouwdienst, na het zingen van psalm 89:19. Hij wilde de hoorders bepalen bij Openbaringen 22:5 het eerste gedeelte „En aldaar zal geen nacht zijn". Het sterven van onze broeder is een getuigenis. Droefheid is er bij velen, maar er is ook nog een ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
375 woorden
Links imago dreigt voor humanisten

Links imago dreigt voor humanisten

Dat staat in „Humanisme en buitenkerkelijkheid II", het tweede deel van een onderzoek van de vakgroep cultuursociologie van de Rijksuniversiteit van Utrecht. Het verslag is sanlengesteld door drs. H. P. J. Boelaars, mevr. C. Broecheler-Damen en dr. A. J. Wichers.De onderzoekers hebben geco ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
267 woorden
Veel buitenlanders in ons land te gast

Veel buitenlanders in ons land te gast

Dat is volgens het Haagse bureau ongeveer tweehonderdduizend minder dan in de vergelijkbare periode van het vorig jaar en 325.000 minder dan tijdens het paasweekend. Volgens het NBT is een verklaring voor het lagere cijfer, dat vorig jaar in verband met de troonswisseling op 30 april vijf dagen w ...

4 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
234 woorden
van 10