81 resultaten
Filteren
van 9
Onrustige nacht na dood van IRA-activist Sands

Onrustige nacht na dood van IRA-activist Sands

In een officieel communiqué van de regering werd gezegd dat Sands, die een gevangenisstraf van veertien jaar uitzat wegens illegaal wapenbezit zich van het leven had beroofd door voedsel en medische tussenkomst te weigeren.Sands begon zijn hongerstaking op een maart. Met de actie wilde hij ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
485 woorden
Acht ministers in Zweden stappen op

Acht ministers in Zweden stappen op

STOCKHOLM — De Zweedse coalitieregering is maandag uit elkaar gevallen, nadat de acht conservatieve ministers hun ontslag hadden aangeboden. Zij stapten op omdat ze het niet eens waren met een belastingcompromis dat de regering van premier Faelldin had gesloten met de sociaal-democraten, die in d ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
283 woorden
Van oude kansels: ,,Och, of ik iemand hadde die mij hoorde"

Van oude kansels: ,,Och, of ik iemand hadde die mij hoorde"

Diverse keren hebben wij dan ook aandacht besteed aan de vele zeer belangrijke orgels die wij hier kunnen aantreffen. Deze kerken bezitten echter niet alleen waardevolle orgels, doch ook de verdere interieurstukken ais herenbanken, koor- en doophekken en niet te vergeten preekstoelen zijn dikwijl ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
M. Seijbel
871 woorden
Simonis noemt Willebrands realistisch

Simonis noemt Willebrands realistisch

De bijzondere synode is niet mislukt, maar heeft tot nu toe niet tot het resultaat geleid dat de bisschoppen aan het eind van de synode ervan hoopten - aldus interpreteert mgr. Simonis de brief van kardinaal Willebrands.De bisschop van Rotterdan distantieert zich uitdrukkelijk van bepaalde ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
209 woorden
Lijdzaamheid

Lijdzaamheid

Laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is (Hebr. 12:1). Bedenkt dat uw zien op Jezus uw lijdzaamheid onder het kruis van Christus zal versterken. Dit is die recht bijzondere beweegreden van de tekst "Laat ons met lijdzaamheid lopen, de loo ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
190 woorden
Motto Pinksterzendingsweek „En toch..."

Motto Pinksterzendingsweek „En toch..."

Ter gelegenheid van de pinksterzendingsweek is een folder uitgegeven waarin onder andere staat: „De mensen op aarde verstaan elkaar niet en ze willen ook niet naar elkaar luisteren. Het evenwicht in de wereld berust op angst voor elkaar. Het wantrouwen is groot, de samenleving vol spanningen. Oor ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
317 woorden
Straks godslastering niet meer strafbaar in Engeland

Straks godslastering niet meer strafbaar in Engeland

Het voorstel is gevolg van een rechtszaak in 1977 waarbij een tijdstrift en ziin hoofdredacteur schuldig werden geacht aan godslastering. De rechtszaak werd achter gesloten deuren gehouden en bovendien was het voor het eerst sinds 1922 dat een veroordeling vanwege godslastering plaatshad in Groot ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
591 woorden
Oud-katholieke aartsbisschop zal aftreden

Oud-katholieke aartsbisschop zal aftreden

Kok werd op 5 februari 1916 in Leiden geboren. In 1941 werd hij tot priester gewijd. Hij was van 1944 tot 1970 hoogleraar in de vaderlandse en algemene kerkgeschiedenis, kerkrecht en patrologie aan het oud-katholiek seminarie, dat toen nog was gevestigd in Amersfoort. Hij is ook een jaar presiden ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
245 woorden
Vreugde bij Fokker: voor jaren werk

Vreugde bij Fokker: voor jaren werk

De samenwerking zal bij de vestiginen van Fokker enkele duizenden areidspiaatsen opleveren. De verwaciite beiioefte op de wereldlarkt voor dit type vliegtuig is circa .000 stuks tot het jaar 1993. Daarna zullen naar verwachting nog 2.000 stuks moeten worden vervangen. De samenwerking staat open v ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
236 woorden
Economen: stem PvdA

Economen: stem PvdA

De economen, onder wie Van den Doel, De Galan, Halberstadt, Heertje, De Kam, Pen, Tinbergen en Wolfson, geloven dat als „de wereld om Nederland heen een redelijke ontwikkeling te zien geeft, wij een goede kans hebben op het scheppen van nieuw werk, het behoud van bestaand werk en bescherming van ...

5 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
195 woorden
van 9