99 resultaten
Filteren
van 10
Chinese ambassade bestaat niet meer

Chinese ambassade bestaat niet meer

In een nota, die in Peking is overhandigd aan de tijdelijk zaakgelastigde van Nederland, De Bruyn Ouboter, protesteert het Chinese ministerie van Buitenlandse zaken tegen verscheidene recente voorstellen van Nederland die bedoeld waren om de naam van de huidige diplomatieke vertegenwoordiging van ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
316 woorden
NAVO-raad positief over top in Rome

NAVO-raad positief over top in Rome

In het slotcommuniqué, dat zij na een tweedaagse bijeenkomst van de NAVO-raad uitgaven, verklaren de leden van het westelijk bondgenootschap, dat de Sovjet-Amerikaanse besprekingen gehouden zullen worden binnen het kader van de besprekingen over de beperking van strategische wapens (SALT). ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
577 woorden
Rotterdammer in kaak geschoten

Rotterdammer in kaak geschoten

Het slachtoffer werd door de twee mannen op de Nieuwe Binnenweg gedwongen mee te gaan naar een afgelegen woning. Daar werd hij op een stoel gebonden. Een vuurwapen werd vervolgens tegen zijn kaak gezet en afgeschoten, aldus het relaas van de Rotterdammer, die zich dinsdagnacht met ernstige verwon ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
165 woorden
Rente in Nederland naar recordhoogte

Rente in Nederland naar recordhoogte

De weer opgaande trend in de renteontwikkeling bleek gisteren ook uit een andere maatregel. Opnieuw werd een extra toeslag ingevoerd van een half procent op de debetrente die de banken hun klanten laten betalen. Dat werd nodig doordat de tarieven op de geldmarkt met ongeveer één procent zijn gest ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze binnenlandredactie
451 woorden
BEGIN

BEGIN

In de westerse wereld is felle verontwaardiging ontstaan over de harde uitlatingen die de Israëlische premier Begin over de Westduitse bondskanselier Schmidt heeft gedaan. Begin verweet hem dat hij hebzuchtig en schijnheilig zou zijn, terwijl hij in niet mis te verstane bewoordingen enkele episod ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
462 woorden
Franse protestanten kritisch over arbeid

Franse protestanten kritisch over arbeid

Ruim 150 afgevaardigden uit het merendeel van de Franse protestante stromingen hebben aan de synode deelgenomen. Naast het thema „werk en werkloosheid" is gesproken over de positie van buitenlandse werknemers en agrariërs in Frankrijk.Werk, aldus de synode, kan leiden tot verslaving. Het i ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
596 woorden
Prins Willem van Oranje een lichtend voorbeeld

Prins Willem van Oranje een lichtend voorbeeld

Aldus dr. C. A. Tukker, Nederlands Hervormd predikant te Zuidhorn, gisteravond in de St. Janskerk te Gouda op een bevrijdingssamenkomst van de Vereniging Protestants Nederland. In een referaat lichtte hij een stukje geschiedenis toe met als titel „Ghelijck een herder tot bewaamisse van sijne scha ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
470 woorden
Moedwil

Moedwil

De natuurlijke mens begrijp niet de dingen die des Geestes Gods zijn, want zij zijn hem dwaasheid: hij houdt ze voor dwaas. Hij heeft zo'n moedwillige gedachte vanwege zijn eigen vleselijk verstand, dat hij het dwaas vindt om daar tegen in te gaan.U kunt niet zus of zo handelen, zegt u, wa ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
127 woorden
Organist en gemeente procederen

Organist en gemeente procederen

Wisgerhof wil, dat de president van de rechtbank in Arnhem zijn schorsing door de kerkvoogdij ongedaan maakt.De Veenendaalse organist werd geschorst na een incident met een ouderling tijdens de dienst op 12 april. Wisgerhof zou deze ouderling tot hilariteit van de kerkgangers met zijn orge ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
178 woorden
Lourdes verwacht bezoek van paus

Lourdes verwacht bezoek van paus

Daarnaast zijn 10.000 slaapplaatsen voorzien in tenten voor jongeren. De laatste drie dagen van dit congres woont de paus het congres bij als „gewone congresganger".Voor dat bezoek zijn de wegen naar het vliegveld Ossun tussen Lourdes en Tarbes verbreed. De Franse spoorwegen richten er een ...

6 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
107 woorden
van 10