92 resultaten
Filteren
van 10
Subsidie komt niet ten goede aan hulp

Subsidie komt niet ten goede aan hulp

Deze beschuldiging is afkomstig van de Landelijke Federatie van Junkiebonden, waarin een groot deel van de heroïneverslaafden in ons land is georganiseerd. De federatie baseert zich op de uitkomsten van een onderzoek van enkele maatschappelijk werkers. De resultaten zijn niet eerder gepubliceerd. ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
een onzer verslaggevers
555 woorden
Nederland mag raad OESO niet negeren

Nederland mag raad OESO niet negeren

Dat zegt de werkgeversorganisatie VNO in een reactie op het OESO-rapport over de Nederlandse economie.Het is de meest krasse waarschuwing die we tot nu toe uit het buitenland hebben gehad, aldus het VNO, dat de aanbevelingen in het rapport volledig zegt te onderschrijven. ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
162 woorden
Onlusten in Poolse stad

Onlusten in Poolse stad

Te hulp geroepen vertegenwoordigers van het vakverbond Solidariteit lukte het niet de jongeren tot bedaren te brengen. Tegen middernacht stond nog een grote menigte rond het afgebrande politiebureau. Leden van Solidariteit en de dissident Jack Kuron probeerden de mensen te bewegen naar huis te ga ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
168 woorden
Evangelisch centrum „De Burght" geopend

Evangelisch centrum „De Burght" geopend

Het centrum werd eind december 1980 door de Stichting „Vrienden van De Burght voor vier miljoen in een openbare velling gekocht. Na diverse interne aanpassingen is het nu geschikt gemaakt als centrum voor conferenties, vormingsweken en het houden van vakanties door particulieren.In totaal ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredatie
837 woorden
Potter debatteert over politieke opdracht kerk

Potter debatteert over politieke opdracht kerk

Dit zei dr. Philip Potter, secretarisgeneraal van de Wereldraad van kerken, donderdag op de Evangelische academie te Bad Boll. Hij sprak over het fundamentele conflict tussen de EKD en de Wereldraad over het politieke spreken van de kerk.De kerk in Duitsland heeft sinds 1848 in politiek op ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
997 woorden
Organisten Kerkvoogdij voor rechter

Organisten Kerkvoogdij voor rechter

Het incident kwam er op neer, dat de organist aan het begin van de eredienst de betrokken ouderling tot hilariteit van de kerkgangers met zijn orgelspel drie keer het woord zou hebben ontnomen. De ouderling en de Kerkvoogdij spreken van opzet.Volgens de organist ligt aan zijn schorsing een ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
231 woorden
Paus weer naar Mexico

Paus weer naar Mexico

Dit deelde de priester Augusto Fuentes, die tijdens een bezoek aan Rome de paus gesproken heeft, donderdag in de kathedraal van Veracruz mee.Volgens Fuentes wil de paus, die in januari 1979 de Latijnsamerikaansebisschoppenconferentle in Mexico bijwoonde, het nieuwe bezoek koppelen aan reiz ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
179 woorden
Celstraf geëist tegen smokkelende douaniers

Celstraf geëist tegen smokkelende douaniers

De douane-ambtenaren, die de goe- vonden dat de zaak in de hand werd geren moesten bewaken, omdat er nog werkt door het gebrek aan controle, en accijns over was betaald namen aMM^^i^i^aBHH^^ii^H^^^H^^M ank eii sigaretten mee naar huis om ze or te verkopen. Ook lieten zij zich ikopen door chauffeu ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
342 woorden
' Gulf Europoort voert vijf-ploegendienst in

' Gulf Europoort voert vijf-ploegendienst in

De directie van de raffinaderij heeft dit voorstel na overleg met de ondernemingsraad gedaan en volgens een woordvoerder van het bedrijf kan het personeel zich er mee verenigen. Invoering van de vijf-ploegendienst zal leiden tot een uitbreiding van het personeelsbestand met twintig arbeidsplaatse ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
358 woorden
Geen weg terug

Geen weg terug

tn tegenstelling tot de verdachten If is de officier van mening dat het om 1 relatief klein groepje ging, dat zich Ie jaren met deze praktijken bezig ïld. „Er is sprake geweest van een igzaam afglijden. Het begon met een kje shag en een borrel en langzamernd ontstond die zwoele sfeer, waarin en w ...

9 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
151 woorden
van 10