109 resultaten
Filteren
van 11
LEVENDE HOOP DOOR DE OPSTANDING

LEVENDE HOOP DOOR DE OPSTANDING

Het is opmerkelijk, dat de apostelen in de brieven zo vaak spreken over de opstanding èn de vruchten, die in de opstanding van Christus voor Zijn kerk verborgen liggen. De apostel Petrus heeft wat dat betreft zijn plaats ontvangen naast de apostel Paulus. En geen wonder ! Hoe grote betekenis had ...

14 mei 1981
Bewaar het pand
1001 woorden
Van de Redactie

Van de Redactie

1. Ontmoetingsdag. We willen al even de aandacht vestigen op de ontmoetingsdag, die D.V. zaterdag 29 augustus a.s. te Kampen zal worden gehouden. We kunnen ons voorstellen, dat er velen zijn die naar deze dag uitzien. Later hopen we de sprekers te kunnen noemen. De samenkoms ...

14 mei 1981
Bewaar het pand
302 woorden
TOESPRAAK op de ontmoetingsdag te Sliedrecht op 25 april j.1.

TOESPRAAK op de ontmoetingsdag te Sliedrecht op 25 april j.1.

Het gaat hier over het geloof, het „zaligmakend” geloof tegen over het schijngeloof, zoals een alleen het verstandelijk weten zonder meer.Onze bedoeling is dus niet om breed te spreken over het echte geloof, maar slechts over een enkel facet eruit, namelijk de GELOOFS ...

14 mei 1981
Bewaar het pand
2056 woorden
DE WORSTELING OM DE GEZONDMAKING VAN DE KERK

DE WORSTELING OM DE GEZONDMAKING VAN DE KERK

Inleidend Over dit thema zouden wij vandaag, woensdag 6 mei 1981, met elkaar als Hoofdbesturen van de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde Bond van gedachten wisselen. Het huidige thema kreeg waardering en niet het thema: hoe kunnen we op het plaatselijk vl ...

14 mei 1981
De Waarheidsvriend
ds. R. P. Ytsma
1440 woorden
In memoriam ds. Willem Bousema

In memoriam ds. Willem Bousema

Op 74-jarige leeftijd is op 8 mei ontslapen ds. Willem Bousema, emeritus predikant van onze kerk. Ds. Bousema werd op 19 augustus 1934 tot predikant bevestigd in Sprang. Vier jaar later vertrok hij naar Zuid-Beyerland, waar hij met zijn vrouw de bewogen oorlogsjaren in de Hoekse Waard meemaakte. ...

14 mei 1981
De Waarheidsvriend
G. Spilt
376 woorden
Cornelis baron van Zuylen van Nyevelt (1777-1833) 4

Cornelis baron van Zuylen van Nyevelt (1777-1833) 4

Midden in de brochure De eenige Redding braken wij de vorige keer af. Wij hoorden hoe de schrijver, Van Zuylen, ernstig protest aantekende tegen de gang van zaken in de Hervormde Kerk sinds 1816.De nieuwe organisatie die koning Willem I de kerk had opgedrongen zat hem dwars. De leer der ke ...

14 mei 1981
De Waarheidsvriend
K. Exalto
2110 woorden
De aard van het Schriftgezag (9)

De aard van het Schriftgezag (9)

Ervaring en openbaring Door uit te gaan van het z.g. relationele waarheidsbegrip wil het rapport aantonen, dat Gods waarheidsopenbaring uitsluitend gekend wordt door de subjectieve ervaring van mensen heen. Op blz. 16 lezen wij: 'Het 'objectieve' zit in het 'subjec ...

14 mei 1981
De Waarheidsvriend
C. Graafland
1327 woorden
Protestatie

Protestatie

Aan de Gemeente van Jezus Christus, Indien ergens de beklemming van deze tijd tot uitdrukking komt, dan in het vraagstuk van de kernwapens. Toch zijn die kernwapens, noch de bewapeningswedloop, de eigenlijke nood, zomin als zij er de oplossing van kunnen zijn. Zi ...

14 mei 1981
De Waarheidsvriend
W. Aalders
D. Van Heyst
2148 woorden
Globaal bekeken

Globaal bekeken

In Hervormd Nederland schreef ds. M. Groenenberg, onder de titel 'Meerwaardig' het volgende naar aanleiding van het vijfenzeventigjarig bestaan van de Gereformeerde Bond.'Laat ik het maar dadelijk zeggen: deze 'Groen bekeken' gaat over de gereformeerde bond. Deze bond binnen de hervormde k ...

14 mei 1981
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
1115 woorden
Bondsnieuws

Bondsnieuws

WIJZIGINGEN ADRESBOEKJE 1980 Ds. W. J. Gorissen is verhuisd van Stavenisse (p. 12) naar Voorthuizen (p. 13), Koninginnelaan 10, 03429-1417.Ds. C. A. Korvaar te Rotterdam (p. 11) is met emeritaat gegaan (toevoegen op p. 20, adres ongewijzigd).Ds. W. Bo ...

14 mei 1981
De Waarheidsvriend
983 woorden
van 11