162 resultaten
Filteren
van 17
Zet dezen in het gevangenhuis

Zet dezen in het gevangenhuis

En gij zult zeggen: Zo zegt de Koning: Zet dezen in het gevangenhuis, en spijst hem met brood der bedruktheid en met water der bedruktheid.1 Koningen 22 : 27 a.Achab zit nog op zijn koninklijke zetel buiten de poort van Samaria en Josafat, de koning van Juda, zit nog naast hem. Rond ...

15 mei 1981
De Banier
1107 woorden
Gemeentebestuur (23)

Gemeentebestuur (23)

door Den Uil, Hendrik Ido AmbachtDE WETHOUDERS (VERVOLG)Artikel 86 van de gemeentewet zegt dat de wethouders door de raad uit zijn midden worden benoemd. In gemeenten van 20.000 zielen en daar beneden zijn twee, in die van meer dan 20.000 zielen doch niet meer dan 100.000 zielen, na ...

15 mei 1981
De Banier
Den Uil
Hendrik Ido Ambacht
815 woorden
Verkeer en Waterstaat

Verkeer en Waterstaat

door de heer MeulemanMaximumsnelheidDe ongevallen, die in het verkeer nog steeds voorkomen en veel doden eisen, nopen de overheid tot een zo groot mogelijke verkeersveiligheid op onze wegen. Hierbij dient ook gelet te worden op de snelheidslimiet, welke op de wegen buiten de bebouwd ...

15 mei 1981
De Banier
de heer Meuleman
1653 woorden
ZETjes

ZETjes

LINTJESAndere jaren kwam er van her en der nog wel eens een telefoontje, dat een onzer, een wethouder of een raadslid, een onderscheiding had gekregen ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. Meldingen bleven uit. Wat ik inlever berust dus op eigen nasporingen en s ...

15 mei 1981
De Banier
1007 woorden
STEMMEN BIJ VOLMACHT BIJ DE VERKIEZING VOOR DE TWEEDE KAMER OP DINSDAG 26 MEI 1981

STEMMEN BIJ VOLMACHT BIJ DE VERKIEZING VOOR DE TWEEDE KAMER OP DINSDAG 26 MEI 1981

Voor het stemmen bij volmacht voor de komende verkiezing is de volgende mogelijkheid aanwezig:Degene die niet in staat is om zijn stem uit te brengen machtigt iemand die een een oproep voor hetzelfde stembureau heeft ontvangen. Men hoeft zich van tevoren niet te melden op het gemeentehuis; ...

15 mei 1981
De Banier
124 woorden
Politieke vergaderingen

Politieke vergaderingen

VERBAND VAN RAADSLEDEN OVER­ IJSSELOp D.V. zaterdag 16 mei a.s. hoopt de heer L. van Dijk, gemeenteraadslid te Kampen een inleiding te houden met als thema: „Secularisatie en de politiek". Deze vergadering zal gehouden worden in het kerkgebouw van de Ger. Gem. Groeneweg 16a te Zwolle. Aanv ...

15 mei 1981
De Banier
1658 woorden
Tijdredes

Tijdredes

ACHTERBERG, RHENEN, ELSTOp D.V. dinsdag 19 mei a.s. hoopt Ds. E. Venema uit Drachten een tijdrede uit te spreken in het kerkgebouw van de Oud Ger. Gem. in Achterberg. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.ARNEMUIDENOp D.V. vrijdag 15 mei a.s. hoopt Ds. W. Hage uit K ...

15 mei 1981
De Banier
435 woorden
Mutaties adresboek

Mutaties adresboek

DORDRECHTMet ingang van 14 april jl. is het telefoonnummer van de heer H. Mostert, raadslid. Admiraalsplein 273 in Dordrecht gewijzigd in: 078-186565.WERKENDAMMet ingang van 17 april jl. is het adres van het secretariaat van genoemde U.V. gewijzigd: was: Sportlaan 16. Nu: Van ...

15 mei 1981
De Banier
52 woorden
De bron van vreugde (2)

De bron van vreugde (2)

Als er één boek is dat ons van vreugde, echte diepe, hartvervullende vreugde spreekt - is dat zeker niet een werk waarvoor de gedachten opkwamen in het hart van een mens!
Wij mensen gaan, sinds de paradijspoort van het volmaakte ons door onze Schepper gegeven leven achter ons gesloten moest w ...

15 mei 1981
De Wekker
Ds. I. de Bruijne
Ds. I. de Bruyne
1168 woorden
Jeugdcontact „Calvijn"

Jeugdcontact „Calvijn"

Vanaf D.V. zaterdagmorgen 30 mei tot maandagmorgen 1 juni hoopt het Jeugdcontact „Calvijn" een weekend bij één te zijn in kampeerboerderij „Veenhoeve" te Heerde.
Thema van dit weekend is: „In de voetsporen van Paulus", waarover ds. J.J. Poort zal komen spreken. De kosten bedragen ƒ 32,50. ...

15 mei 1981
De Wekker
62 woorden
van 17