90 resultaten
Filteren
van 9
Landmachtorder gaat toch naar DAF/RSV

Landmachtorder gaat toch naar DAF/RSV

De meerkosten als gevolg van het plaatsen van deze order bij het Nederlandse consortium bedragen ongeveer honderd miljoen gulden op een totaalorderbedrag van ruim 700 miljoen gulden. Naar het oordeel van het kabinet zijn deze meerkosten teruggebracht tot een ,,aanvaardbaar" bedrag.Voor de ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
602 woorden
Syrië aanvaardt voorstellen USA

Syrië aanvaardt voorstellen USA

Syrië zou de afgezant van de Amerikaanse president Reagan, Philip Habib hebben laten weten dat het bereid was zijn strijdkrachten terug te trekken uit de streek rond de stad Zahle en van de berg Sannin. Dit zeiden deze bronnen die anoniem wensten te blijven. De enige voorwaarde die Damascus stelt ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
211 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

GEREF. GEMEENTENBeroepen: te Hoogvliet, J. Driessen te Moerkapelle. ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
7 woorden
Paus lijdt pijn maar gaat toch vooruit

Paus lijdt pijn maar gaat toch vooruit

Het jongste medisch bulletin, waarin dit werd meegedeeld, vermeldde voorts dat de paus veel bidt en dat hij zijn artsen en verzorgers had gezegend. De artsen spraken van een lichte temperatuurverhoging bij hun patiënt, maar voegden daaraan toe dat zijn lichamelijke conditie normaal genoemd kan wo ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
229 woorden
Predikant onttrok zich aan kerk

Predikant onttrok zich aan kerk

De kerkeraad van ds. Van den Heuvel ging niet met die benoeming akkoord. Ondanks het feit dat de kerkeraad hem al in februari op non-actief gesteld had ging hij, met toestemming, nog wel in Spakenburg in de diensten voor.Per 1 mei trad hij in dienst van de (niet vrijgemaakte) opleidingssch ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
349 woorden
Avondmaalsformulier

Avondmaalsformulier

Het Nachtmaalsformulier onze Gereformeerde Kerk is met zulk een wijsheid des Geestes en met zodanige ken nis van Christus en blootleg ging van wat wij van nature zijn opgesteld, dat het bijkans overbodig schijnt, daar nog iets bij te voegen. Aangezien wij in tussen bij ondervinding weten hoe de m ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
230 woorden
Loonconflict HTM ook na tegenvoorstel muurvast

Loonconflict HTM ook na tegenvoorstel muurvast

Eerder vrijdag kwamen de bewindslieden met het voorstel iedere werkneiier in het openbaar vervoer er 25 gulien bruto per maand bij te geven met lien verstande dat dit bedrag na l jaluari 1982 zo snel mogelijk moet worien afgebouwd. Het voorstel van de londen kost op jaarbasis één miljoen, iet min ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
446 woorden
Alsnog zendtijd voor Centrumpartij

Alsnog zendtijd voor Centrumpartij

De Centrumpartij en de NVU hadden de Raad van state om een voorziening gevraagd, nadat het ministerie van CRM op 1 mei een lijst had gepubliceerd met de namen van de politieke partijen die voor zendtijd in aanmerking kwamen. De Centrumpartij en de NVU kwamen niet op deze lijst voor. Volgens CRM i ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
486 woorden
RPF hoopt op 2 zetels

RPF hoopt op 2 zetels

Op de verkiezingsbijeenkomsten van de RPF is de belangstelling tot nu toe veel groter geweest dan vier jaar geleden, toen de RPF ongeveer 1800 stemmen tekort kwam voor een Kamerzetel.Van de gemiddelde honderd tot tweehonderd toehoorders per avond bestond volgens Leerling ongeveer twintig p ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
137 woorden
Expressepost. Betrouwbaar en snel.

Expressepost. Betrouwbaar en snel.

Expressepost is één van de snelle diensten van PTT Post. Niet alleen brieven, maar oOk pakjes en postpakketten, waar haast bij is, worden nog dezeifdedag op ieder adres in Nederland bezorgd. In het algemeen geldt, dat u uw expressestuk vóór ii.oo uur 's-morgens moet aanbieden op één van de ruim 4 ...

16 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
86 woorden
van 9