45 resultaten
Filteren
van 5
Pais boos op PSP-senator

Pais boos op PSP-senator

Aangezien het quorum niet meer aanwezig was - de meeste senatoren waren al op het verkiezingspad of naar huis - en het seniorenconvent van de senaat eerder had besloten dat hoofdelijke stemmingen die na zes uur niet meer plaats zouden hebben dienden te worden uitgesteld tot dinsdag 2 juni wist Vo ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
390 woorden
Oppositie hekelt 'verkiezingsstunts'

Oppositie hekelt 'verkiezingsstunts'

Terlouw noemde het „beschamend" om te zien hoe de vertrekkende minister van Binnenlandse zaken de belastinggelden in dienst stelt van zijn verkiezingscampagne. Ook concludeerde de democraat dat door deze „doorzichtige" wijze van Sinterklaasspelen de hele politiek uiteindelijk de Zwarte piet krijg ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze binnenlandredactie
1107 woorden
Vrijgemaakte psalmberijming wordt nog niet vastgesteld

Vrijgemaakte psalmberijming wordt nog niet vastgesteld

Een „toetsing" door de kerken betekent namelijk dat zij reacties kunnen geven aan de deputaten. Deze op hun beurt kunnen daaruit weer voorstellen tot wijziging doen.Verantwoordelijk
Ook tijdens de synode van Groningen-Zuid (1978) is zo'n tussentijdse informatienot ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
647 woorden
Avondmaalsformulier

Avondmaalsformulier

Het Nachtrriaalsformulier onzer Gereformeerde Kerk is met zulk een wijsheid des Geestes en met zodanige kennis van Christus en blootlegging van wat wij van nature zijn opgesteld, dat het bijkans overbodig schijnt, daar nog iets bij te voegen. Aangezien wij intussen bij ondervinding weten, hoe de ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
227 woorden
Dienstweigeraars mogen niet staken

Dienstweigeraars mogen niet staken

De meest uiteenlopende artikelen kwamen gisteren en vandaag onder de hamer.De vergadering van dienstweigeraars (VD) had de staking uitgeroepen om een proces uit te lokken. Gewetensbezwaarden die vervangende dienst doen zijn strafbaar als ze langer dan veertien dagen van hun werk wegblijven ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
335 woorden
Verdieping van oliegeul in '84

Verdieping van oliegeul in '84

Op deze voorwaarde hebben het kaJ>ihet en de gemeente Rotterdam elkaar gevonden bij het project vooï de verdieping van de oliegeul van 68 naar 72 voet, zo heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat dinsdag meegedeeld. Minister Tuijnman van Verkeer en Waterstaat en minister Wiegel van Binne ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
317 woorden
Werkzoekers niet werkloos

Werkzoekers niet werkloos

Het aantal wel als werkloos te boek staande werkzoekenden in Gelderland bedroeg eind vorige maand ruim 40.000, ofwel 8,2 procent van de afhankelijke beroepsbevolking (landelijk 7,8 procent). Dit blijkt uit het maandelijkse overzicht van het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in Gelderland ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
85 woorden
Rhenen: geen geld voor humanistisch onderwijs ^

Rhenen: geen geld voor humanistisch onderwijs ^

De SGP was om principiële redenen tegen het voorstel, terwijl de CDAfractie en de WD'er B. Rosbag daar pas aan mee wilde werken als de subsidiëring van het Humanistisch Vormingsonderwijs in de nieuwe wet op het basisonderwijs gelijk gesteld zal worden met het godsdienstonderwijs. De gemeenteraad ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
314 woorden
GSZ-HoUand verdeeld over t Dodewaard

GSZ-HoUand verdeeld over t Dodewaard

(Van ome regioredactie)Tenslotte menen GS dat aan een .Voortijdige sluiting van de centrale nog al wat juridische haken en ogen kleven. Jsiechts met instemming van alle aandeelhouders is het mogelijk tot sluiting iPver te gaan. Als dat het geval zou zijn, ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
234 woorden
MiKeuweek Kerkwijk

MiKeuweek Kerkwijk

Het resultaat is te zien in éen tentoonstelling in de basisschool van Bruchem. Donderdag 21 mei hoopt burgemeester drs. ing. H. Dorland de expositie te openen. De Vereniging Schoon Rivierenland neemt ook een plaatsje in het geheel in door een vertoning van een dia-serie over de mooie en vervuilde ...

20 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
105 woorden
van 5