151 resultaten
Filteren
van 16
Bij het aflossen van de wacht

Bij het aflossen van de wacht

Mededeling van de redactieIn verband met Hemelvaartsdag zal De Banier op 29 mei a.s. niet verschijnen.Wanneer wij onze blik rondom ons werpen, voorzover de zich verhevigende verkiezingscampagne daartoe gelegenheid laat, constateren wij dat her en der op aarde vele wachten worden afg ...

22 mei 1981
De Banier
1335 woorden
Ananias en Safira

Ananias en Safira

door Ds. J. van Haaren te Amersfoort.En er kwam grote vreze over de gehele gemeenten en over allen, die dit hoorden.Hand. 5: 11.Wat was er toch in de eerste christelijke gemeente een bloeiend geestelijk leven! Lucas geeft er een kostelijk getuigenis van als hij zegt: En de me ...

22 mei 1981
De Banier
Ds. J. van Haaren te Amersfoort.
1104 woorden
ZETjes

ZETjes

PUNTDe Tweede Kamer heeft een punt gezet achter de parlementaire werkzaamheden. Donderdag 18 mei nog vóór zes uur viel de hamer, die op die dag al enkele malen het zenuwachtig rumoer van campagne-voerende Kamerleden het voorzittersaanrecht had ingeslagen. Wanhopig hadden regering en regeri ...

22 mei 1981
De Banier
798 woorden
Herziening van het scheidingsprocesrecht en het overgangsrecht in verband met scheiding

Herziening van het scheidingsprocesrecht en het overgangsrecht in verband met scheiding

door Ds. H. G. AbmaBETROKKENHEIDHet zou mij niet verwonderen indien de Minister die dit wetsontwerp heeft ingediend, zich in meer dan gewone mate bij het lot van zijn geestesprodukt betrokken gevoelde. Dat zou in onze ogen althans voluit begrijpelijk zijn. Heeft deze Minister zich n ...

22 mei 1981
De Banier
Ds. H. G. Abma
3661 woorden
Verslag van de vergadering van de classis Dordrecht d.d. 25 maart 1981 in de chr. ger. kerk van Dordrecht-Centrum.

Verslag van de vergadering van de classis Dordrecht d.d. 25 maart 1981 in de chr. ger. kerk van Dordrecht-Centrum.

Om 19.00 uur wordt de vergadering geopend door ds. C.J. van den Boogert, praeses van de kerkeraad van de roepende kerk van 's-Gravendeel. Hij laat zingen ps. 130: 2 en 4, leest psalm 130, mediteert met ons over dit Schriftgedeelte en gaat voor in gebed. Vervolgens heet hij allen hartelijk welkom. ...

22 mei 1981
De Wekker
Ds. W.W. Nijdam
636 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Beroepen te Aalten: A.K. Wallet te Ouderkerk aan de Amstel; te Oud-Beijerland: J. Jonkman te Almelo.
Aangenomen naar Utrecht-N.: P. Roos te Harderwijk; naar Papendrecht: C.A. den Hertog te Vlissingen. ...

22 mei 1981
De Wekker
26 woorden
Het Koninkrijk Gods

Het Koninkrijk Gods

„Het Evangelie moet tot een getuigenis voor alle volken gepredikt worden.
Waarom?
Omdat alle volken der aarde van Christus als Heere en Heiland moeten gehoord hebben ten einde Hem, wanneer Hij in macht en in heerlijkheid op de wolken verschijnt, te herkennen".
Prof. dr. Beyerhaus ...

22 mei 1981
De Wekker
J. Boelema
1931 woorden
Ds. H.P. Brandsma

Ds. H.P. Brandsma

De predikant van Drachten denkt zondag 14 juni afscheid te nemen van zijn gemeente wegens vertrek naar Middelburg. Bevestiging en intrede daar zijn vastgesteld op vrijdag 19 juni. Als bevestiger zal optreden zijn vader ds. N. Brandsma, em. pred. te Ermelo. ...

22 mei 1981
De Wekker
41 woorden
De kerk en de groepen (1)

De kerk en de groepen (1)

Permanente begeleiding
De kerk heeft op haar weg door de geschiedenis voortdurend allerlei groepen en bewegingen om zich heen gehad. Wie een handboek van de kerkgeschiedenis doorbladert vindt in de vroege periode de Montanisten en de Donatisten. De eerste was ee ...

22 mei 1981
De Wekker
Prof. dr. W. van 't Spijker
1270 woorden
Kand. C. Westerink

Kand. C. Westerink

Kand. C. Westerink, die het beroep aannam naar Den Helder denkt zich woensdag 3 juni te verbinden aan zijn nieuwe gemeente. Hij wordt bevestigd door zijn broer ds. J. Westerink te Urk. De dienst wordt gehouden in Vredeskerk aan de Toplaan en vangt om 19.30 uur aan. ...

22 mei 1981
De Wekker
45 woorden
van 16