63 resultaten
Filteren
van 7
,Kwart uitkeringen arbeidsongeschikten zou omlaag kunnen'

,Kwart uitkeringen arbeidsongeschikten zou omlaag kunnen'

Volgens de CDA-bewindsman is in die gevallen niet de handicap de voornaamste oorzaak van het niet verkrijgen van werk maar de heersende werkloosheid. Er is in die gevallen volgens Albeda dan ook sprake van een verschil in rechtspositie tussen arbeidsongeschikten en werklozen en dat moet naar zijn ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
770 woorden
Nieuwe incidenten bij Chinese grens

Nieuwe incidenten bij Chinese grens

PEKING — Bij een nieuw ernstig incident aan de Chinees-Vietnamese grens zijn vrijdag 85 Vietnamese soldaten gesneuveld. Dit meldde zaterdag het Chinese volksdagblad.Het incident heeft zich volgens dit blad afgespeeld in het Chinese grensdistrict Malipo (provincie Yunnan) als gevolg van een ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
218 woorden
WAAR HET OM GAAT

WAAR HET OM GAAT

Het zou wel eens kunnen zijn dat de opkomst van de kiezers morgen niet groot is. Lager althans dan bij de vorige Kamerverkiezingen, toen 88 procent van de kiezers naar de stembus kwam. Onder de kiezers is een duidelijke apathie te bespeuren.Weliswaar is er sprake van een omvangrijke werklo ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
668 woorden
Begin: „Ik heb geduld"

Begin: „Ik heb geduld"

Begin sprak voorts de berichten tegen dat de Israëlische regering ongeduldig begint te worden over het uitblijven van resultaten van de missie van de Amerikaanse bemiddelaar Philip Habib. De Israëlische premier zei dat zijn land de pogingen om langs diplomatieke weg tot een oplossing van het conf ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
285 woorden
Begeerte Joden tot Christus te brengen

Begeerte Joden tot Christus te brengen

Hoewel Koelman meent, dat de kerk in zijn dagen een betere tijd tegemoet gaat en hij de bekering van het gehele Joodse volk verwacht, mogen we hem geen chiliast noemen, aldus Meeuse. Daarvoor denkt Koelman te genuanceerd en is deze betiteling te zeer belast.Koelman ontkent een dubbele wede ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
2908 woorden
VBOK verwacht toename abortus

VBOK verwacht toename abortus

Een derde maatschappelijk werkster is hard nodig om de groeiende hulpverlening te kunnen verrichten. Het aantal leden van de VBOK stijgt heel snel. Dezer dagen verwachtte men het twintigduizendste lid te noteren. Eind 1979 bedroeg het ledental tienduizend, eind 1980 zestienduizend. De VBOK hoopt ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
536 woorden
Geldelijke steun van GDR aan Christen-Turken

Geldelijke steun van GDR aan Christen-Turken

ƒ 50.000,-- zal worden besteed aan onderzoek naar emigratiemogelijkheden voor afgewezen asielzoekende Christen-Turken en ƒ 80.000,-- gaat naar de opvang en begeleiding van asielzoekers met name in Twente.De Gereformeerde Kerken en de Rooms-Katholieke kerk zullen in deze activiteiten met ge ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
256 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERKBeroepen: te Aalsmeer-Zuid, J. Amesz te Capelle a/d IJssel; te Emmeloord (toez.) H. de Leede te Twijzelerheide, die bed. voor Vriezenveen; te Eindhoven, W. .. Leeuw te Stevensweert-Maasbracht; te Urk (De Bron) H. Ros..boom te Zwartebroek.Aangenomen: naar Blaricum, C. ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
107 woorden
Nederland en Noorwegen borg voor gasvoorziening

Nederland en Noorwegen borg voor gasvoorziening

kies liever de fiets!
Kies 'm verantwoord. Bestel het boekje "Wat voor fieto?" door overmaking van f 8,50 op postgiro 234567 t4i.v. stichting: fiets!, Amsterdam.Benaderd voor het project zijn niet alleen ons land, maar ook West-Duitsland, Frankrijk, Italië en Bel ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
665 woorden
Actualiteit

Actualiteit

Maar krijg je wel altijd waar voor je geld? Om op die vraag een antwoord ;tp krijgen, onderzocht de Consumenten reisgids acht Nederlandstalige reisgidsseries en concludeerde dat ze lang niet allemaal aan de eisen voldoen, zij het dat er op dit gebied geen grove misstanden waar te nemen zijn. Van ...

25 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
236 woorden
van 7