53 resultaten
Filteren
van 6
Niet-rijdend personeel zou moeten inleveren

Niet-rijdend personeel zou moeten inleveren

Dit heeft wethouder Nyqvist van Verkeer en vervoer, tevens voorzitter van de raad van beheer van de HTM, in de nacht van maandag op dinsdag meegedeeld tijdens een gemeenteraadsvergadering.Hij zei zijn best te zullen doen de vervoersbonden FNV en CNV dinsdagmiddag een uitgewerkt voorstel te ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
321 woorden
Twee hoge Polen plegen zelfmoord

Twee hoge Polen plegen zelfmoord

Olszevski was van 1974 tot 1980 minister van buitenlandse handel. Hij trad begin 1980 af. Officieel werd als reden zijn slechte gezondheid opgegeven, maar naar in regeringskringen verluidde zou hij zijn ministerie zeer slecht hebben geleid. Bovendien circuleren in de Poolse pers sinds geruime tij ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
464 woorden
Irene gescheiden

Irene gescheiden

Prinses Irene en prins Carel Hugo van Bourbon van Parma zijn op 29 april 1964, zonder de in de grondwet bedoelde toestemming van het parlement, in Rome gehuwd.Uit dit huwelijk werd op 27 januari 1970 te Nijmegen geboren prins Carlos Javier Bernardo van Bourbon van Parma. De tweeling prinse ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
374 woorden
„Waar liefde woont": over levensheiliging in Efeze

„Waar liefde woont": over levensheiliging in Efeze

Dat dit boekje niet alleen uitleg van een deel van de Efeze-brief bevat, is vanzelfsprekend. Want de inhoud van deze brief leent zich bijzonder goed om de gemeente van nu op haar heilige plichten te wijzen.Aan de hand van een vijftiental teksten laat de schrijver zien, hoe de heiliging van ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
ds. H.Paul
1597 woorden
Vuurbaak schoolagenda en natuurbescherming

Vuurbaak schoolagenda en natuurbescherming

GRONINGEN - In de Vuurbaak schoolagenda roept men de van de bittere noodzaak van de natuurbescherming. Milieu, flora en fauna worden vaak verkeerd behandeld.Natuurbescherming wordt met het jaar meer nodig. Daarom in deze agenda opnieuw veel aandacht voor dit thema. Evert Kuijt schrijft ove ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
437 woorden
Valse schijn

Valse schijn

Als nu iemand bedroefd is naar de wereld, dan denkt hij aldus: „O zeker, ik betreur mijn zonden". Intussen is deze treurigheid dáárover, dat hij de roem niet meer heeft, dat hij wat was, en dat hij niet heeft verkregen, wat hij beoogde van deze wereld. Hij zegt, dat hij grote strijd heeft en geha ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
287 woorden
Youth for Christ uit federatie

Youth for Christ uit federatie

De provinciale servicebureaus hadden Youth for Christ voor uitsluiting voorgedragen op grond van discriminatie van homosexuelen, zowel in het beleid van Youth for Christ als in de uitvoering daarvan. Een woordvoerder van Youth for Christ verklaarde dat de discriminatie niet is aangetoond.Y ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
279 woorden
Verminder het aantal ministeries tot tien

Verminder het aantal ministeries tot tien

De ministeries van Sociale zaken en economische zaken zouden moeten vorden samengevoegd, evenals de milisteries van Binnenlandse zaken en Justitie. De taken van 'de ministeries van Volksgezondheid en Miheuhygiëne en van Landbouw en Visserij zou de commissie graag ondergebracht zien bij andere min ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
374 woorden
vanURK

vanURK

Westersingel 42,3014 GT Rotterdam, 010-36350( Maand, t/m zaterd. geopend, vrijd. koopavond. Levering/stemmbn door geheel Nederland. Europa's grootste import/export specialist ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
20 woorden
Waardevolle boeken in herdruk!!

Waardevolle boeken in herdruk!!

Geesjen PamanS Gods genade verheerlijkt deel 167.50 na 15-6-1981 Geesjen Pamans Ziels verlustiging In Jehova deel 2 49.50 na 15-6-1981 Deze twee boeken samen gekocht tot 15-6-1981 vooreen herdruk prijsje slechts. ...

26 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
35 woorden
van 6