71 resultaten
Filteren
van 8
Onrustige avond in binnenstad

Onrustige avond in binnenstad

Aanleiding tot de confrontatie tussen actievoerders en politie is de al lang slepende affaire rond het NV-huis aan de Oudegracht. De actiegroep beoogt dit gemeentepand te bestemmen voor culturele activiteiten. De gemeente heeft het afgelopen jaar echter geen gehoor willen geven aan de wens van de ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
490 woorden
Nieuwe VS-koers inzake Z-Afrika zo goed als zeker

Nieuwe VS-koers inzake Z-Afrika zo goed als zeker

Volgens de memo's hecht de regering-Reagan veel belang aan „constructieve interne verandering" in Zuid-Afrika, maar is de voornaamste zorg van de Verenigde Staten, de mogelijkheid dat Zuidelijk Afrika onder Russische overheersing komt te staan. ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
131 woorden
Gesprek over SS-20

Gesprek over SS-20

Tijdens een persconferentie bij de Kamer van Koophandel in Saint Louis, in de Amerikaanse staat Missouri, zei Haig dat de ontmoeting met Gromyko zal plaatsvinden in de marge van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. De twee partijen hebben dan de gelegenheid een exacte datum vast te st ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
169 woorden
Ambtenaren naar strand

Ambtenaren naar strand

De betrokken ambtenaren verzuimden namelijk de gegevens bij het gebouw van de Tweede Kamer af te geven. Wel leverden zij een afschrift van de verkiezingsgegevens af bij de kiesraad — net als de Kamer gevestigd in het Haagse stadscentrum. Vandaar reden zij — zo lieten ze nog weten — rechtstreeks d ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
135 woorden
Nakomeling van Calvijn maar geen lid van geref. gezindte

Nakomeling van Calvijn maar geen lid van geref. gezindte

De eerlijkheid gebied mij te zeggen, aldus professor Quispel, dat ik niet tot de Gereformeerde Gezindte behoor. Dat te stellen zou oneerlijk zijn.Ik voel me wel een nakomeling van Calvijn. Veel heb ik geleerd van de bevindelijken. Dat kwam door dr. Hendrix en toen ik een jongetje van twaal ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
1095 woorden
UIT DE KERKELIJKE PERS

UIT DE KERKELIJKE PERS

Anne van der Bijl in „Kruistochten", een blad ter ondersteuning van Bijbelverspreiding en evangelisatie in communistische gebieden onder het opschrift: „Ik ben boos":  „Jarenlang heb ik aan de voeten van gereformeerde dominees en theologen gezeten, alles indrinkend ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
773 woorden
Boek over gnostiek voor prof. Quispel

Boek over gnostiek voor prof. Quispel

Prof. dr. O. J. de Jong typeerde prof. Quispel als een „expressionist op theologisch historisch terrein". Hij bracht vaak een bepaalde vondst naar voren waarbij de andere gegevens desnoods vereenvoudigd werden om datgene wat hij als waarheid ontdekte, te benadrukken.Expres ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
400 woorden
Ds.Overgaauw met emeritaat

Ds.Overgaauw met emeritaat

Hij gaat in de Hervormde gemeenten Leersum en Overlangbroek bijstand in het pastoraat verrichten.Ds. Overgaauw, die te Zwijndrecht werd geboren, bezocht het Marnisgymnasium te Rotterdam, het gymnasium te Doetinchem en studeerde te Utrecht. Hij werd op 10 augustus 1947 predikant te Schore, ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
217 woorden
Evangelisatiedag in Antwerpen-Deurne

Evangelisatiedag in Antwerpen-Deurne

's Morgens wacht men tussen 9.00 en 9.30 uur de deelnemers op met koffie in de zaal „Centrum" te Deurne. Daarna is er een gezamenlijke opening. Verder staat er 's morgens een lectuur-actie op het programma.'s Middags is er een openluchtsamenkomst in het provinciaalpark „Rivierenhof" te Deu ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
239 woorden
Bhagwan ziek in Zwitserland

Bhagwan ziek in Zwitserland

Dominee Friedrich-Wilhelm Haack heeft — op grond van berichten in Indiase kranten — verklaard dat de ziekte van Bhagwan van ernstige aard is. In het Bhagwan-centrum in het Indiase Poona is volgens hem een zeer besmettelijke ziekte uitgebroken. Het centrum zou daarom zijn gesloten.Een woord ...

30 mei 1981
Reformatorisch Dagblad
150 woorden
van 8