181 resultaten
Filteren
van 19
GISTEREN EN VANDAAG

GISTEREN EN VANDAAG

DE REDE VAN DE PARTIJVOORZITTER Voor de twintigste keer sprak ds. H.G.Abma, als partijvoorzitter van de Staatkundig Gereformeerde Partij, een rede uit voor de Algemene Vergadering. Genoemde vergadering werd gehouden op 28 februari jongstleden. De rede is inmiddels ...

1 juni 1981
In het spoor
B. te E.
1387 woorden
TERUGBLIK OP DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

TERUGBLIK OP DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

Op 26 mei werden er verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De SGP mocht haar 3 zetels behouden. Daarvoor past inderdaad - zoals het Reformatorisch Dagblad van 27 mei 1981 opmerkte - dankbaarheid.Een mens van nature is echter niet dankbaar. Dan is het een voorrecht ...

1 juni 1981
In het spoor
L. N.v.M.
788 woorden
OPGEMERKT

OPGEMERKT

HET VERKSEZINGSPROGRAM "Aan afle kieskeurigen" De zonden zijn aanrandingen van de heilige deugden Gods. In zijn zondeval viel de mens van God af in de handen van de satan. Wij waren in één ogenblik het ongelukkigste schepsel wat op a ...

1 juni 1981
In het spoor
Ds. G.Overduin.
Het Bestuur
3444 woorden
BRIEF UIT PORTUGAL

BRIEF UIT PORTUGAL

We hebben vanaf 15 maart een evangelisatiecampagne gehad en veel wonderbare dingen hebben we mogen aanschouwen. Mijn vrouw en ik hebben in die tijd meer dan honderd adressen bezocht. Het was uitermate vermoeiend, maar tegelijk zeer bemoedigend. De meesten van hen willen graag dat we nog eens teru ...

1 juni 1981
In de Rechte Straat
Miguel Canha
321 woorden
IK ZAG EEN NIEUW LICHT

IK ZAG EEN NIEUW LICHT

Zo juist heb ik uw boek „Se rompieron las cadenas" gelezen. Deze brief schrijf ik u, leunend op het stuurwiel van een auto, om u te danken voor dit boek dat mij erg veel goed heeft gedaan. Graag zou ik met u willen kennis maken.In uw boek heb ik namelijk mijzelf volledig herkend, want ook ...

1 juni 1981
In de Rechte Straat
Bonifacio Varona
H. J. Hegger
690 woorden
DE VOLKOMEN MAN

DE VOLKOMEN MAN

Er staan beslist heel waardevolle adviezen in dit boek van Dan Benson (uitg. Novapres, Laren, 272 blz. ƒ 19,90).Zo rekent hij af met een, vooral in de Amerikaanse kuituur opgelegd, mannelijkheidsideaal. Jarenlang hebben we geleerd dat een man een onwrikbare rots in de branding moet zijn. G ...

1 juni 1981
In de Rechte Straat
489 woorden
1983

1983

In 1983 (11 november) zal het 500 jaar geleden zijn dat Luther geboren werd. Men is van plan dat feit op allerlei wijze te gedenken. Het zal beginnen met een kerkelijke festiviteit vanuit de Wartburg in Eisenach.Ook In de Rechte Straat zal daar vanzelfsprekend de nodige aandacht aan schenk ...

1 juni 1981
In de Rechte Straat
394 woorden
DE CHRISTEN EN DE PSYCHOLOGIE

DE CHRISTEN EN DE PSYCHOLOGIE

Daarom is het goed dat christen-psychologen een antwoord zien te geven op de vragen, die vanuit de psychologie op ons afkomen. Dat antwoord moet gedegen zijn. Men moet zich niet van het schrijnende psychische leed, waaronder velen, ook christenen, gebukt gaan af zien te maken door wat vrome doodd ...

1 juni 1981
In de Rechte Straat
1728 woorden
PERSBERICHT

PERSBERICHT

Het klinkt aannemelijk dat christelijk geloof en psychische hulpverlening raakvlakken hebben, omdat beide zich bezighouden met de mens en zijn problemen. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de mate waarin integratie van geloof en therapie mogelijk of wenselijk is. Met name over vragen als „ ...

1 juni 1981
In de Rechte Straat
141 woorden
HET DANKOFFER VAN ONZE TRANEN

HET DANKOFFER VAN ONZE TRANEN

Het feit dat deze majoor niet meer tegen het leven op kon was door een belangrijke gebeu rtenis veroorzaakt. Hij was de piloot van het vliegtuig geweest dat de eerste atoombom boven Hiroshima heeft afgeworpen. Kort daarna begon hij in zijn dromen een hele toeloop van Japanse ...

1 juni 1981
In de Rechte Straat
853 woorden
van 19