196 resultaten
Filteren
van 20
VU geeft voorlichting over secten en stromingen

VU geeft voorlichting over secten en stromingen

- Onze zoon denkt erover naar Poona te gaan om volgeling van Bhagwan te worden. Wie is deze Bhagwan en wat staat onze zoon daar in India te wachten?
- Een catechisant van mij heeft contacten met de Baha'i-beweging. Wat wil deze beweging? Waar komt ze vandaan?
- Ik wil voor scho ...

1 december 1981
Kerkinformatie
Hijme Stoffels
760 woorden
THE BIRTH OF CHRIST

THE BIRTH OF CHRIST

At Christmas time the Church assembles everywhere on earth to commemorate the coming of the Son of God into the world. According to custom, the precious gospel will be read in many families, because Christmas Day is coming again. Strangely enough, the world celebrates Christmas too. Thousands of ...

1 december 1981
The Banner of Truth
Rev. W.C. Lamain
4247 woorden
Haags initiatief

Haags initiatief

Eén keer naar de kerk, je bijdragen betalen en es een keertje intekenen op één van de praatgroepen, waaruitje aan het begin van een "seizoen" je keuze kunt maken. Zo ben je dan "meelevend gereformeerd". Ja? Nee natuurlijk, want dat is te schraal, al sta je daarmee nog nie ...

1 december 1981
Kerkinformatie
Ton van der Hammen
476 woorden
Binnensmokkelen van bijbels in China volkomen misplaatst

Binnensmokkelen van bijbels in China volkomen misplaatst

Nog niet zo lang geleden hebben er berichten in de krant gestaan dat maar liefst een miljoen bijbels China zijn binnengesmokkeld: stilletjes per schip aangevoerd op een verlaten strand, om daarna verder het land in vervoerd te worden. Dat lijkt erg positief. Maar is dat ook zo? Wie daarover ...

1 december 1981
Kerkinformatie
A. Vos
821 woorden
Adreswijzigingen

Adreswijzigingen

Vervolg van vorig nummer

Vroomshoop (177): ds. Th. J. van Loo. gekomen van Ten Boer, deed 11 oktober intrede; adres: Hoofdstraat 4, 7681 DG, tel. 05498-2345. Kampen (179): intreedatum drs. J. G. Luinstra is 18 oktober: adres: Jalan Ratulangi 6, Payeti-pos Waingapu, Sumba ...

1 december 1981
Kerkinformatie
1999 woorden
De synode en de demonstratie

De synode en de demonstratie

Het is donderdag 5 november 1981.
De heer Karelsen, een goed gereformeerd huisvader, heeft in zijn werkvertrek zojuist de lectuur van het kerkelijk nieuws in zijn lijfblad voltooid.
Hij staat op, opent de kamerdeur en roept door de gang:
"Vrouw, waar ben je?"
&q ...

1 december 1981
Kerkinformatie
A. J. Klei
803 woorden
"Onze hunkering om bevrijd te worden"

"Onze hunkering om bevrijd te worden"

De oecumenische band die wij als NG-Sendingkerk in Zuid-Afrika (die van de zogeheten kleurlingen - red.) met u hebben is voor ons van onschatbare betekenis.
Ook vanwege uw daadwerkelijke meeleven met onze sociaal-economische en politieke nood en de aspiraties van bevrijding van onze lid ...

1 december 1981
Kerkinformatie
351 woorden
Mededeling aan de Commissies van Beheer

Mededeling aan de Commissies van Beheer

Kort geleden zijn de rapporten verschenen van deputaten voor • financiën en organisatie aan de generale synode over de jaarrekeningen 1980 en de begrotingen 1982 voor de z.g. generale arbeid (algemeen kerkelijke arbeid, zending, diaconaat). Voor belangstellenden zijn de rapporten op aan ...

1 december 1981
Kerkinformatie
93 woorden
Vancouver-1983 wil stem horen van grondvlak

Vancouver-1983 wil stem horen van grondvlak

We leven sneL Soms Is het goed om je dat ook van te voren te realiseren. Want er dienen maatregelen te worden getroffen, met het oog op wat (e gebeuren staat In de vergadering van de Raad van kerken leidde dit besef tot het maken van plannen om in ons land gemeenten her en der zicht te geven ...

1 december 1981
Kerkinformatie
dr. H. J. Kouwenhoven
997 woorden
Zo gemakkelijk wen je eraan . . .

Zo gemakkelijk wen je eraan . . .

De uitdaging voor onze kerk is dat we de ballingschap in Zuid-Afrika niet mogen aanvaarden, want maar ai te gemakkelijk raken we gewend aan wat er gebeurt.
Daarom proberen we voortdurend neen te blijven zeggen. Dit meldde ds. G.J.A. Lubbe aan de synode in Lunteren.
Hij is scriba va ...

1 december 1981
Kerkinformatie
392 woorden
van 20