64 resultaten
Filteren
van 7
Stad Almere in toekomst nog groter dan gemeente Utrecht

Stad Almere in toekomst nog groter dan gemeente Utrecht

De 20.000ste kwam te vroeg. Volgens ramingen zou dit inwonertal pas in de loop van 1982 worden gehaald. Dank zij de snellere oplevering van nieuwe woningen (dit jaar 464 meer dan verwacht) kon de 20.000ste al in november worden begroet. Door deze voorspoedige ontwikkeling kan Almere zich op ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
894 woorden
Veel rook en schuim bij felle brand

Veel rook en schuim bij felle brand

De brand ging gepaard met een dusdanige rookontwikkeling, dat tenminste negentien mensen moesten worden geëvacueerd. Aeiit van hen zijn voorlopig door de rampendienst onder dak gebracht. De overigen konden bij kennissen of familie terecht. Een 85-jarige buurtbewoonster moest met verstikkings ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
77 woorden
Uit de kerkelijke pers

Uit de kerkelijke pers

In „De Saambinder" (kerkelijk weekblad der Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika) wordt iets geschreven over de invloedrijke Pool Johannes à Lasco, die leefde tot 9 januari 1560. „9 januari 1982 zal het 422 jaar geleden zijn, dat deze invloed rijke Poo ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
1568 woorden
Tekorten bij Herv. en Geref. zending

Tekorten bij Herv. en Geref. zending

Bovendien ontving de Hervormde Raad voor de zending voor het eerst sinds jaren minder (namelijk 0,5 miljoen) dan was begroot. Mocht deze ontwikkeling zich voortzetten, dan komen de zendingsorganisaties reeds in 1983 in financiële problemen of zijn ze genoodzaakt op hun programma's te besnoei ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
269 woorden
Jaar cel voor moord op „zeer gevaarlijke" man

Jaar cel voor moord op „zeer gevaarlijke" man

De vrouw, de,31-jarige Puck O. uit Den Haag, maakte op 2 juni 1981 in Utrecht met de twee schoten niet alleen een einde aan het leven van de 30-jarige Willem, Sloos, maar ook aan een relatie die vijftien jaar had geduurd en een periode waarin zij voortdurend was bedreigd en mishandeld. Voo ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
375 woorden
Spanje stelt grens met Gibraltar open

Spanje stelt grens met Gibraltar open

Dit alles bleek uit een gezamenlijk Spaans-Brits communiqué dat gisteren werd gepubliceerd na afloop van overleg van Calvo Sotelo met de Britse premier, Margaret Thatcher. De beperkingen op het verkeer met Gibraltar werden twaalf jaar geleden ingesteld door Spanje. Volgens een communiqué b ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
204 woorden
Delegatie Raad van Europa in Turkije

Delegatie Raad van Europa in Turkije

De delegatie, die wordt aangevoerd door het Engelse socialistische parlementslid Tom Urwin, sprak met de Turkse minister van buitenlandse zaken liter Turkmen en met de woordvoerder van de aangewezen grondwetgevende vergadering, Sadi Irmak. Later op de dag zouden nog ontmoetingen plaatsvinden met ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
212 woorden
Godsdienst en Kerk in Nederland

Godsdienst en Kerk in Nederland

Toch moet hier een belangrijk element schuilen van de kerkelijke crisis van na de oorlog. Dit constateert J. P. A. van Vugt in zijn boek „Godsdienst en Kerk in Nederland 1945-1980" waarin hij een overzicht geeft van ruim 600 sociologische onderzoekingen op de terreinen van kerk en godsdienst ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
126 woorden
Paus wil oplossing Palestijns vraagstuk

Paus wil oplossing Palestijns vraagstuk

In een verklaring, die het Vaticaan na de audiëntie van een half uur uitgaf, werd gezegd dat drie belangrijke punten waren besproken: de Palestijnse situatie, de problemen van Libanon en de status van Jeruzalem.Verklaard werd dat de paus sprak over de problemen van de Palestijnen of z ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
288 woorden
Bonn wil vóór alles inval Russen in Polen vermijden

Bonn wil vóór alles inval Russen in Polen vermijden

wing blijken hun meningen on-, gegrond te zijn.
Bij een terugblik moet men erkennen dat West-Duitsland inzake Polen van begin af aan een veel voorzichtiger en nauwkeuriger politiek gevoerd heeft dan de Verenigde Staten. Schmidt heeft er in Washington op gewezen dat hij al vijf ...

9 januari 1982
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
492 woorden
van 7