196 resultaten
Filteren
van 20
THE STORY OF GOD’S CHILD NABOTH

THE STORY OF GOD’S CHILD NABOTH

There is a great difference between righteousness and unrighteousness, between good and bad. In short, we can say: God is righteous and good, but we by nature are unrighteous and bad. The Word of God gives us many examples of this. One of these we can find in the story of Naboth and Ahab. ...

1 september 1982
The Banner of Truth
Rev. A.W. Verhoef
2472 woorden
MISSION TIDINGS

MISSION TIDINGS

GIFTS RECEIVED FOR MISSIONS IN JULY 1982 CLASSIS EAST SOURCE AMOUNT Franklin Lakes Pentecost Coll. $1179.00 CLASSIS MID WEST Friend in Michigan Gift 150.00 St. Catharines Pentecost Coll. 1838.65 Friend in Lynwood Gift 200.00 K ...

1 september 1982
The Banner of Truth
Rev. W.C. Lamain
1523 woorden
THE WIFE OF PILATE

THE WIFE OF PILATE

Part I Many years ago, there was a gathering in a certain place on a Sunday evening after church service. On that Sunday the Lord had not left Himself without testimony, under the preaching of His servant, who now rejoices before the Throne already for many years. That day it was, ...

1 september 1982
The Banner of Truth
Rev. W.C. Lamain
1003 woorden
“WE HAVE NO MIGHT”

“WE HAVE NO MIGHT”

To show the weakness of man and how he is unable to defend himself against the power of sin and Satan, a minister used the following illustration— A farmer was once engaged in thrashing corn. Having been busy all day, there was a considerable heap on the floor at night as a result. But wh ...

1 september 1982
The Banner of Truth
595 woorden
Bewust nieuwe wegen inslaan

Bewust nieuwe wegen inslaan

Dat kan niet natuurlijk. We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen waarin allerlei zaken gaan gebeuren.
Het gewone dagelijkse werk, de school en ook het vrijwilligerswerk. Binnen de kerken heeft het vrijwilligerswerk altijd een belangrijke plaats ingenomen. De diakenen, de mense ...

1 september 1982
Kerkinformatie
Dik van Elk
853 woorden
Buitenlanders op weg helpen

Buitenlanders op weg helpen

Bijgaand, in aansluiting op wat dominee Jan Slomp op de vorige pagina vertelde, een uitstekend initiatief om buitenlandse jongeren verder te helpen. Het is een werkmap die "En nu ik" heet, de moeilijke weg beschrijft hoe buitenlandse jongeren zelf een vereniging met jeugdcentrum ku ...

1 september 1982
Kerkinformatie
332 woorden
Wijziging aard censura morum

Wijziging aard censura morum

De synode besluit:

1. de tekst van artikel 34, lid 2 van de kerkorde als volgt definitief vastte stellen: "Elke meerdere vergadering zal zo dikwijls als er naar haar oordeel aanleiding toe is in een bijeenkomst aan haar leden de gelegenheid geven elkander on ...

1 september 1982
Kerkinformatie
110 woorden
Agenda synode oktober

Agenda synode oktober

(wijzigingen voorbehouden)

Maandag, 4 oktober
14.00 uur Opening, appèl-nominaal, mededelingen. Ingekomen stukken. Nadere regeling pre-adviseurschap ter synode
19.00 uur Instelling PCR-beraadsgroep Nieuw reglement Theologische hogeschool, Kampen Comité ...

1 september 1982
Kerkinformatie
142 woorden
't Voordeel van legerdominee

't Voordeel van legerdominee

Zullen we afspreken op mijn kamer in de Oranje Nassau-kazerne?, had legerdominee J. D. Cremer uit Amstelveen me voorgesteld en ik ging er nogal gretig op in, omdat ik nog nooit een kazerne had betreden. Niet omdat ik dat niet wilde of zo. maar gewoon omdat er nooit aanleiding voor gewees ...

1 september 1982
Kerkinformatie
A. J. Klei
911 woorden
Relaties: accent op kwaliteit niet op regels

Relaties: accent op kwaliteit niet op regels

"In liefde trouw zijn " behandelt bijbelse noties (lijnen) voor het menselijk-omgaan-met-elkaar. Die laatste vier woorden verwijzen naar een eerdere publicatie van de sectie, die in 1979 aan de synode (en door de synode aan de kerken) gepresenteerd werd als een pastorale handreikin ...

1 september 1982
Kerkinformatie
H. Kuijk
506 woorden
van 20