158 resultaten
Filteren
van 16
Een eeuw epilepsiebestrijding

Een eeuw epilepsiebestrijding

De georganiseerde epilepsiebestrijding in ons land bestaat in 1982 100 jaar. De samenwerkende epilepsie-instituten hebben daarom 1982 uitgeroepen tot epilepsie-jaar. Er is een groot aantal evenementen georganiseerd waarbij de nadruk ligt op de voorlichting over epilepsie. Deze voorl ...

1 november 1982
Het Diakonaat
J. N. Loeber
1721 woorden
Waarom kijken wij vaak nogal negatief aan tegen de zwarten in Zuid-Afrika?

Waarom kijken wij vaak nogal negatief aan tegen de zwarten in Zuid-Afrika?

In het eerste artikel in deze serie over ’Zuid-Afrika en wij’ is getracht aan te tonen dat het oordeel dat wij over de zwarten in Zuid-Afrika hebben, meestal de weerslag is van het oordeel dat de blanke Zuidafrikaan heeft van de zwarte Zuidafrikaan. In het hieronder volgende tweede artikel ...

1 november 1982
Het Diakonaat
Ds J. Drost
2878 woorden
Kroniek

Kroniek

De wereld buiten de kerk
Op de avond voor we naar Lunteren afreisden zag ik een deel van de vertilming van Turks Fruit Waar het boek aandacht heeft voor de mens als individu, voor de mens met zijn hebbelijkheden en onhebbelijkheden, vooral voor de mens met zijn goede, zorgzame, fijn ...

1 november 1982
Kerkinformatie
mr. E. Elkerbout
997 woorden
Kerkelijk werk in samenhang aan gemeenten presenteren

Kerkelijk werk in samenhang aan gemeenten presenteren

In verband daarmee zijn, zoals de meeste lezers zo langzamerhand wel zullen weten, het binnenlands diakonaat, de evangelisatie, jeugd- en jongerenpastoraat, "gewoon" pastoraat, kerk en bedrijfsleven, kerk en recreatie, kerk en welzijn en kerkelijke organisatie en voorzieningen onde ...

1 november 1982
Kerkinformatie
261 woorden
Agenda synode november

Agenda synode november

(wijzigingen voorbehouden)

Maandag, 15 november
14.00 uur Opening; Interkerkelijke contacten en kerkorde; definitieve overeenkomst met Vrije Evangelische Gemeenten; kerkelijke afvaardiging naar classis etc.
19.00 uur Verdere werkwijze overkoepelend ...

1 november 1982
Kerkinformatie
202 woorden
Honger: gevolg van wat mensen elkaar aandoen

Honger: gevolg van wat mensen elkaar aandoen

Dat honger bijna nooit het gevolg is van factoren als toeval, gebrek aan vruchtbare aarde of natuurrampen merken wij bij het werelddiakonaat bijna dagelijks. Reden waarom wij dit jaar aan de werelddiakonaatszondagen het thema "Honger is onrecht" hebben meegegeven.
In Uganda is ...

1 november 1982
Kerkinformatie
H. Bijlsma
816 woorden
Themadagen Toerustingscentrum

Themadagen Toerustingscentrum

Zaterdagen 6 en 13 november - vorming en toerusting, visie en planning
Twee gecombineerde dagen over de visie op en de plaats van vorming en toerusting in het gemeente-zijn en het tot stand komen van een werkplan.
Medewerking: ds. C. van Gelder, sekretaris van de C ...

1 november 1982
Kerkinformatie
174 woorden
Bezorgde Amerikanen gaven een aanzet tot diepgaand gesprek

Bezorgde Amerikanen gaven een aanzet tot diepgaand gesprek

Het was alweer vijf jaar geleden dat voor het laatst een afvaardiging van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika de synode in Lunteren bezocht Sindsdien heeft deze kerk ook contacten gelegd met de Christelijke Gereformeerde Kerk en met de Nederlands Gereformeerde Kert<en. Het b ...

1 november 1982
Kerkinformatie
561 woorden
Adreswijzigingen

Adreswijzigingen

Oostwold (Old.) (83): kand. drs. E. Baljet te Oostwold (Old.) deed 19 september intrede. Adres: Goldhoorn 11, 9682 XN Oostwold gem. N/lidw., tel. 05975-1286, bankrek. 12.49.88.641. Deputaten Classis Zuidhorn (89): adres actuaris is: mw. B. T. Vrolijk-Herder, De Bongerd 10, 9801 AS Zuidhorn, ...

1 november 1982
Kerkinformatie
1170 woorden
Werken voor vrede

Werken voor vrede

Als je even in het midden laat of het volgende waar is:... praat met gereformeerden over vrede en ze verklaren je de oorlog... dan is in eik geval wél zeker dat veel (kerk)mensen een bang, akelig en onvoldaan gevoel amper kunnen onderdrukken als ze met het woord "vredesvraagstuk&quo ...

1 november 1982
Kerkinformatie
Ton van der Hammen
480 woorden
van 16