158 resultaten
Filteren
van 16
Bijbelteksten voor een moment van stilte

Bijbelteksten voor een moment van stilte

MAART 1983

vrij 11 Jezus zeide: Ik heb tot u gesproken, opdat Gij vrede zoudt bezitten in Mij. Weliswaar leeft gij in de wereld in verdrukking, maar hebt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh. 16:25-33)

za f2Gezegend is tiij die op de Heer vertr ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
986 woorden
Het 'gewone' werk

Het 'gewone' werk

Nu eens niet iets bijzonders in het hart van Kerkinformatie, maar het "gewone" werk van een ouderling. Dat werk wordt in onze kerken door zo'n tienduizend mensen gedaan!
Het begint voor de ouderling met een bevestiging in de kerk en de bemoedigende woorden en handdruk van ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
310 woorden
amnesty international hoe lang èn streng het toeging

amnesty international hoe lang èn streng het toeging

Toen ik in de krant een advertentie las van Amnesty International, waarin om vrijwilligers werd gevraagd, heb ik er geen moment aan gedacht dat de sollicitatieprocedure zó lang zou zijn en de selectie zó streng. Ik bedoel, vrijwilligerswerk . . . dan kun je toch niet teveel eisen stellen, zo ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
Monique Engels
876 woorden
Geen "lieve daden" maar aan beter mens-zijn werken

Geen "lieve daden" maar aan beter mens-zijn werken

Dit citaat komt uit de openingstoespraak ter gelegenheid van de zogeheten Lunterense dagen die in januari en februari in De Blije Werelt werden gehouden. Bijna 700 diakenen bogen zich daar over een vijftal thema's: diaken en recreatie, diaken en werelddiakonaat, diaken en maatschappelijk ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
H. Bijlsma
567 woorden
Kroniek

Kroniek

Afvaardiging naar generale synode
In deze weken staan de particuliere (provinciale) synoden voor de taak afgevaardigden te benoemen naar de generale synode. Dat geeft mij aanleiding om stil te staan bij de kerkorde. De kerkorde zegt heel wat van de synode, maar ook ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
mr. E. Elkerbout
1048 woorden
Geloof en werken

Geloof en werken

Vorige maand startte op de achterpagina een nieuwe rubriek, Kerk In formatie, waarmee méér dan een woordspeling op de naam van ons blad is bedoeld. Formatie zit in gereformeerd - we zijn kerken van de re-formatie - en wordt in woordenboeken onder meer met "vorming", "opste ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
Ton van der Hammen
487 woorden
Onthullende reis in VS geeft agendapunt Vancouver aan

Onthullende reis in VS geeft agendapunt Vancouver aan

De versleten leugen als zou de Wereldraad gelden gebruiken om verzetsbewegingen aan wapens te helpen werd gebruikt om stemming te maken tegen de Wereldraad en de aangesloten kerken.
Achter deze aanval zit een speciale groep, hel Instituut voor relegie en democratie, dal met financiële s ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
C. M. Boerma
636 woorden
Libanon: pastor bij jongens op 10 km van dorpje Kana

Libanon: pastor bij jongens op 10 km van dorpje Kana

Aan het werk in Libanon -enopm 'n eerste verlof in Galilea - realiseer ik me telkens dat eens onze Heer hier woonde en werkte, tijdens Zijn aardse leven. Het bijbelse Kana ligt ongeveer 10 kilometer van mijn tijdelijke woonplaats Haris. Het vormt tevens de meest noordelijke punt van ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
J. Zijp
659 woorden
Arrestatie werpt schaduw op bezoek Filippino's

Arrestatie werpt schaduw op bezoek Filippino's

Sumatraans bezoek
Gaan en komen - als u dit leest staat de zending op het punt een delegatie van vier van de GKI-Sumut, de christelijke kerk van Noord-Sumatra te verwelkomen die 10.000 leden telt: getransmigreerde Javanen èn Bataks, een niet alledaagse combinatie van ta ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
A. Vos
575 woorden
Vrezen kerkmensen ruzie over vrede?

Vrezen kerkmensen ruzie over vrede?

Opvattingen over kernwapens in de kring van de commissie, bestaande uit acht gereformeerden en vier hervormden, liepen vooral uiteen als het ging om de stellingname in de praktijk, individueel en vooral als kerk. Dat bleek op de eerste avonden van de in totaal tien keer dat de commissie bije ...

1 maart 1983
Kerkinformatie
679 woorden
van 16