66 resultaten
Filteren
van 7
Ds. Bax deed intrede in Heteren

Ds. Bax deed intrede in Heteren

Hij ging daarbij nadrukkelijk in op de pUchten van een predikant en wees Uiteindelijk op de kroon die voor hem na getrouwe arbeid was weggelegd.

Aan de handoplegging werd behalye door ds. Vos deelgenomen door de predikanten Stroeve, Dankers, Blenk, Van Vuuren, Westerhout, Van Vree ...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
191 woorden
Goede start voor kaasmarkt in 1984

Goede start voor kaasmarkt in 1984

vorig jaar en voor zover gegevens daarover beschikbaar zijn, is de opEiertnarkt bouw van de voorraden naar leeftijd gunstig. Dan is er de voortzetting van de afspraken inzake produktiebeheersing, die een al te sterk gedang op de (Duitse) markt moet verhinderen. Overigens is niet iedereeri ...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
een medewerker
138 woorden
MEER HANDEN DAN WERK

MEER HANDEN DAN WERK

De sollicitatieplicht van werklozen wordt steeds meer een omstreden punt. In Groningen hebben een tweetal werklozen een strafkorting op hun uitkering gekregen omdat zij weigerden te blijven solliciteren. In Amsterdam Is de sociale dienst er mee gestopt elk half jaar de werklozen te controler ...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
352 woorden
Arafat wil praten met Hoessein

Arafat wil praten met Hoessein

AMMAN — PLO-leider Yasser Arafat heeft verklaard van plan te zijn de besprekingen met koning Hoessein van Jordanië te hervatten. ,4k zal binnenkort een bezoek brengen aan (de Jordaanse hoofdstad) Amman zodra er regelingen zijn getroffen ter bescherming van de (Palestijnse) strijders die uit Tripo ...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
121 woorden
Europese kritici

Europese kritici

Sommige Europese kritici vinden dat de democratie in Turkije niet volledig is hersteld omdat van de 15 opgerichte politieke partijen er slechts drie door de regerende militairen tot de verkiezingen werden toegelaten. De parlementaire assemblee van de Raad van Europa dreigde Turkije vorig j ...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
78 woorden
Lecithine (II)

Lecithine (II)

Nog meer nieuws over lecithine, maar dan van „de andere kant". Op dit moment is de smaak ervan niet om over naar huis te schrijven; volgens kenners dringt de dergelijking met karton zich op. Daro Pharma in Amsterdam heeft daar iets aan gedaan: soja-lecithine is „nu echt lekker gemaakt door toevoe ...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
171 woorden
Zhao in VS aangekomen

Zhao in VS aangekomen

Bij zijii aankomst in Honolulu, de hoofdstad van Hawaii, werden Zhao Ziyang en zijn uit 14 personen bestaande gezelschap verwelkomd door de commandant van de Amerikaanse strijdkrachten in de Stille Oceaan, admiraal William J. Crowe. Hij blijft ruim een etmaal op Hawaii, waarin hij onder andere de ...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
71 woorden
Topoverleg in Riad over Libanon-plan

Topoverleg in Riad over Libanon-plan

Het officiële Saoedische persbureau meldde dat prins Saoed al-Eaisal van Saoedie-Arabië, Abdoel Halim Khaddam van Syrië en Elie Salem van Libanon „een aantal zaken hebben besproken die te maken hebben met pogingen die zullen worden ondernomen in de komende fasen in de nationale verzoening in Liba ...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
295 woorden
IKV wil geen geweld bij acties tegen raketten

IKV wil geen geweld bij acties tegen raketten

Dat schrijft het dagelijks bestuur van het IKV in een nota over „De uitgangspunten en Overwegingen van het IKV betreffende acties in 1984 en volgende jaren tegen de plaatsing van kruisraketten". De nota komt aan de orde tijdens de vergadering van de campagneraad op 11 februari 1984.
...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
109 woorden
Vragen rond verbond en heilsorde bij boek over gereformeerd-zijn

Vragen rond verbond en heilsorde bij boek over gereformeerd-zijn

De serie, die is uitgegeven bij Uitgeverij Boekencentrum BV te 's-Gravenhage,
staat onder redactie van ir. J. v.d. Graaf, I. A. Kole en ds. J. H. Velema. Achterin elk deeltje wordt een aantal discussievragen opgenomen.

Het eerste deeltje, dat nu voor mij ligt, is geschreven d ...

9 januari 1984
Reformatorisch Dagblad
1482 woorden
van 7