142 resultaten
Filteren
van 15
De zondeval - de voorzienigheid Gods (boek 1,hoofdstuk 15-18)

De zondeval - de voorzienigheid Gods (boek 1,hoofdstuk 15-18)

UÏT DE INSTITUTIE (4)MensbeeldDe rechte zelfkennis bestaat in twee delen:1. hoe wij oorspronkelijk geschapen zijn; 2. hoe wij na de val geworden zijn. De mens bestaat uit lichaam en ziel. Het lichaam is een aarden vat, de ziel of geest is het onsterfelijke, edeler ...

19 oktober 1984
Gereformeerd Weekblad
V. ^
J. H.
1474 woorden
Cyprische (slot)

Cyprische (slot)

KOLOMMETJENu de laatste gelegenheid voordraait om reisimpressies naar de lezers toe te vervoeren vormt zich een lange file van herinneringen. Elke wil mee. Dit gaat eenmaal niet. Ik kan het de plaats van bestemming niet aandoen. Een paar dus nog.Eens liep hier op Cyprus ...

19 oktober 1984
Gereformeerd Weekblad
Aa
730 woorden
Gedienstige geesten

Gedienstige geesten

(i) Een moeilijk onderwerpErgens in Nederland was onlangs een lidmatenkring weer bijeengekomen. Er werd een begin gemaakt met de behandeling van de Hebreeënbrief. En naar aanleiding van het eerste hoofdstuk kwamen meteen de engelen ter sprake. Eén van de discussievragen luidde ...

19 oktober 1984
Gereformeerd Weekblad
W. v. G.
1170 woorden
„Uitverkiezingsleer toetsen aan Schrift"

„Uitverkiezingsleer toetsen aan Schrift"

De periode in de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme van Calvijn tot Dordt is een zeer belangrijke geweest. Het reformatorische gedachtengoed kreeg meer en meer vaste vormen die gekenmerkt werden door een rationele inslag, als gevolg van een logische doordenking van wat de Refor ...

19 oktober 1984
Reformatorisch Dagblad
468 woorden
Korpschef in Zwijndrecht veroordeeld

Korpschef in Zwijndrecht veroordeeld

Als bijzondere straf ontnam de rechtbank M. het recht gedurende een periode van vijf jaar als korpschef van gemeentepolitie op te treden. De Dordtse rechtbank achtte bewezen dat M. (minderjarige) vrouwelijke sollicitanten tot ontuchtige handelingen gedwongen heeft en dat hij daarbij misbru ...

19 oktober 1984
Reformatorisch Dagblad
80 woorden
Beroepingswerk

Beroepingswerk

NED. HERV. KERK
Beroepen: te Alblasserdam, A. van Vuuren te Kamerik.
Bedankt: voor Hasselt, G. C. Kunz te Dordrecht.

GEREF. KERKEN (Vrijgem.)
Beroepen: te Smilde i.c.m. Diever, ...

19 oktober 1984
Reformatorisch Dagblad
89 woorden
Ministerie van defensie werkt aan veranderingen dienstpliclit

Ministerie van defensie werkt aan veranderingen dienstpliclit

Dienstplichtigen die — gerekend vanaf het moment dat zij beschikbaar zijn voor de opkomst in 's lands armee — niet binnen veertien maanden zijn opgeroepen, zullen buitengewoon dienstplichtig worden verklaard. Met deze maatregel hoopt het ministerie van defensie het momenteel bestaande overschot a ...

19 oktober 1984
Reformatorisch Dagblad
onze forumredactie
1260 woorden
Janmaat: Niets in eigen zak gestoken

Janmaat: Niets in eigen zak gestoken

ANPKNMI 20-10 13 00 Voorlopig herfstweer — De vooruitzichten blijven voor de komende dagen op onbestendig herfstweer wijzen. Na een rustige periode is het hoge-drukgebied naar Oost-Europa weggetrokken. Een tweede depressie trekt zaterdag van Schotland naar Noorwegen met langs de kust een s ...

19 oktober 1984
Reformatorisch Dagblad
426 woorden
Acht kerkelijke waarnemers naar Nicaragua

Acht kerkelijke waarnemers naar Nicaragua

De leden van de delegatie zijn prof. dr. B. de Gaay Fortman, fractieleider van de PPR in de Eerste Kamer, mevr. I. van den Heuvel, lid van het Europees Parlement, en oud-NKV-voorzitter W. Spit. De delegatieleden zijn gekozen op basis van hun betrokkenheid bij de Derde-Wereldbeweging, de vrou ...

19 oktober 1984
Reformatorisch Dagblad
88 woorden
wil voorlichting in ziekenhuis

wil voorlichting in ziekenhuis

In een brief aan de raad zegt de werkgroep de aanvragen van een abortusvergunning door de Dordtse ziekenhuizen te betreuren. Er van uitgaande, dat met name de aanvraag door het Gemeenteziekenhuis niet valt terug te draaien, wijst de werkgroep op het feit, dat in het ziekenhuis bij een sociale in ...

19 oktober 1984
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
164 woorden
van 15