320 resultaten
Filteren
van 32
PRAYER DAY

PRAYER DAY

Prayer day 1985: what a great privilege, when the Lord, in spite of all our transgressions, allows us to bring the needs of our people, church, families, society, and our daily work, before His countenance to ask for an undeserved blessing; also for us in a new country, with different circumstan ...

1 maart 1985
The Banner of Truth
Rev. C. Vogelaar
1810 woorden
THOU KNOWEST NOT WHETHER SHALL PROSPER

THOU KNOWEST NOT WHETHER SHALL PROSPER

A lady related to me the following very interesting facts: “The other day,” said she, “I happened to take up, quite casually, an old magazine, and found in it a story of a man who was called by grace in India, in a rather curious way. The man called on a missionary, and asked him if he ha ...

1 maart 1985
The Banner of Truth
723 woorden
Nieuw artikel 67 K.O.

Nieuw artikel 67 K.O.

De synode overweegt:
1. artikel 1 van de kerkorde spreekt over de taak, waartoe de kerk naar de Heilige Schrift en haar belijden geroepen is en wijst aldus op de eigen verantwoordelijkheid, roeping en taak van de gemeente;
2. het is gewenst, dat in de kerkorde dui ...

1 maart 1985
Kerkinformatie
371 woorden
Bijbelteksten voor een moment van stilte

Bijbelteksten voor een moment van stilte

vr 8 Jezus zegt: Als je bidt, terwijl je iets tegen iemand hebt, vergeet het dan, opdat uw vader in de hemel u uw tekortkomingen moge vergeven. (mar. 11,22-25)

za 9 Heer, U hebt gevrijwaard: mijn leven voor de dood, mijn voet voor aanstoot, opdat ik, vóór Gods aanschijn, wandel in ...

1 maart 1985
Kerkinformatie
1020 woorden
Miskotte over hardnekkig misverstand

Miskotte over hardnekkig misverstand

Met de oude zuchten, die de dominee meeneemt in het nieuwe jaar is ook gemengd de zucht: 'en zullen zij het dan nooit begrijpen, de onkerkelijken, dat ik minstens zozeer voor hén hier leef en werk als voor de anderen.' Met klimmende verbazing vraag ik mij af: waarom, waarom toch mijd ...

1 maart 1985
Kerkinformatie
751 woorden
Voorzichtige samenwerking van protestant en katholiek

Voorzichtige samenwerking van protestant en katholiek

Wie de kaart van Nederland beziet, ontdekt een spreiding, die verrassend is te noemen. Zeker, als daarbij bedacht wordt, dat niet In alle delen van het land een grote dichtheid is aan katholieke parochies en niet alle classes hebben gereageerd (bv. het ovenwegend katholieke Limburg reageerde ...

1 maart 1985
Kerkinformatie
J.H. Hamoen
615 woorden
Gedurfd oecumenische model op gebied werelddiakonaat

Gedurfd oecumenische model op gebied werelddiakonaat

Want een aantal kerkelijke organisaties op het gebied van internationale hulpverlening is onlangs een doeltreffend samenwerkingsverband aangegaan. Althans, de bereidheid daartoe is uitgesproken en heeft vorm gekregen in een hechte organisatiestructuur. De stimulans ertoe is uitgegaan van de ...

1 maart 1985
Kerkinformatie
H. J. Kouwenhoven
592 woorden
Kroniek

Kroniek

Gouda in zicht
Medio januari hebben alle particuliere synoden twee brieven ontvangen. Eén van de kerkeraad van Gouda, die de volgende generale synode samenroept voor de eerste vergadering op 14 mei a.s. De andere brief werd door de actuarius namens het moderamen gezonden en bevat ee ...

1 maart 1985
Kerkinformatie
mr. E. Elkerbout
1051 woorden
Themadagen Toerustingscentrum

Themadagen Toerustingscentrum

Zaterdag 16 maart —- Project 'plurale samenleving'
Over een multi-mediaal project van de Raad van kerken m.b.t. de etnische minderheden in ons land en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze samenleving. Hoe kan dit plaatselijk worden uitgewerkt?
Medewerking; d ...

1 maart 1985
Kerkinformatie
262 woorden
HEAVEN’S ACTIVITIES

HEAVEN’S ACTIVITIES

The question is a common one: What will heaven be like? What will people do there? Will it be all singing and feasting? The answer is as difficult as the question is common. Not only because it’s hard to know what any place will be like without having been there, but also because the Bibl ...

1 maart 1985
The Banner of Truth
1047 woorden
van 32