163 resultaten
Filteren
van 17
GETHSEMANÊ

GETHSEMANÊ

Donkerzwart draalde de nacht bomen bedekten de maan kreunend kroop Hij in het stof, discipelen hielden de wacht zijn later ook weggegaan. Langzaam verstreek daar de tijd loodzwaar was daar de strijd. Wie kan dit lijden verstaan.? De aarde dronk gulzig Zijn bloed dat afdroop als druppe ...

15 maart 1985
Gereformeerd Weekblad
Mies Vreugdenhil.
85 woorden
Als lichten in de wereld

Als lichten in de wereld

(6)Hebben we de vorige keer in grote lijnen u iets laten zien van het verlies van de christelijke levensstijl, nu worden wij geplaatst voor de opdracht en wel: Het bewaren van de christelijke levensstijl.Fundamenteel voor dit bewaren is het dubbel liefdegebod zoals Christus het ...

15 maart 1985
Gereformeerd Weekblad
Wbg.
H. V.
2456 woorden
KLEINE KRONIEK

KLEINE KRONIEK

Jongerenjaar 1985Het mag modieus zijn een jaar te verbinden met een bepaald thema, een bepaalde groep van mensen, toch geeft het aanleiding na te denken. Zo ook nu 1985 is uitgeroepen tot internationaal jongerenjaar. Je kan zeggen: voor ons is elk jaar een jongerenjaar. In de gemeente ...

15 maart 1985
Gereformeerd Weekblad
J. M.
1531 woorden
25 JAAR „ALLE DEN VOLCKE” IN ROTTERDAM-CENTRUM

25 JAAR „ALLE DEN VOLCKE” IN ROTTERDAM-CENTRUM

Op 8 januari j.1., midden in de eerste winterperiode, herdacht de zendingsvereniging „Alle den Volcke" in Rotterdam-Centrum haar 25-jarig bestaan met een samenkomst in de kerk aan de Boezemsingel. Evangelist Kwantes was door de sneeuwbuien heen uit Alkmaar gekomen om over zijn werk te vertel ...

15 maart 1985
Daniel
232 woorden
Evangeliseren op een zendingspost

Evangeliseren op een zendingspost

Ook op een zendingspost vindt er evangelisatiewerk plaats: het doorgeven van het evangelie aan hen, die er niet of niet meer van weten. Gelukkig leeft het besef dat we het Woord van God niet voor onszelf mogen houden heel sterk in de twintig jonge gemeenten die de laatste negen jaar in Izi h ...

15 maart 1985
Daniel
N. van Steensel
865 woorden
Het gevaarlijke pad deel 2

Het gevaarlijke pad deel 2

Toch gelooft ze ergens nog wel in de waarheid van de Bijbel, maar als jong meisje kan je daar in 1985 onmogelijk meer naar leven, daar moet ze Yvo gelijk in geven. Besluiteloos staat ze nog even met het bijbeltje in haar handen. Hoe lang zou het al geleden zijn dat ze dit kreeg? Ze doet het ...

15 maart 1985
Daniel
C. A. Donze-Servaas
2209 woorden
De gevolgen van belletje drukken

De gevolgen van belletje drukken

Rustig legt moeder haar hand op zijn hoofd. Ze drukt z'n hoofd tegen haar aan. „Luister nu eens mijn grote jongen. In het ziekenhuis kunnen ze beter voor je nieuwe broertje zorgen als wij hier. We hopen dat hij vlug weer bij ons thuis komt. Ga maar een poosje bij boer Baas spelen. Om vijf uu ...

15 maart 1985
Daniel
645 woorden
Vraaggesprek met ds. J. Baaijens over bidden en biddag

Vraaggesprek met ds. J. Baaijens over bidden en biddag

Ds. J. Baaijens werd op 10 september 1923 als derde zoon in een gezin van twaalf kinderen geboren in Kleverskerke bij Middelburg. Na de lagere school moest hij thuiskomen om op de boerderij te helpen, hoewel hij graag had willen doorleren. Hij studeerde toen in de avonduren en behaalde zo ve ...

15 maart 1985
Daniel
D. J. Thijsen
3007 woorden
Sprekende als een stervende tot stervenden

Sprekende als een stervende tot stervenden

Tijdens een ziekte in zijn kandidaatsperiode schreef ds. R. M. M'Cheyne aan mr. Bonar: „Ik hoop en bid, dat het Zijnen wil moge zijn, mij weder aan u en uw parochie terug te geven, met een hart, dat door deze krankheid heeft geleerd, steeds meer en meer als een stervende tot stervenden te sp ...

15 maart 1985
Daniel
ds. M. J. van Gelder
1830 woorden
Robert Murray M’Cheyne als dichter

Robert Murray M’Cheyne als dichter

Naar aanleiding van Hooglied 4:16 heeft M'Cheyne opgemerkt dat een christen niet alleen noodzakelijke vruchten dient voort te brengen, maar ook aantrekkelijke. Niet alleen appels en dergelijke maar ook specerijen. Hijzelfheeft niet alleen gesticht met zijn leven, maar ook met zijn dichterlij ...

15 maart 1985
Daniel
Iz. den Dekker
898 woorden
van 17