169 resultaten
Filteren
van 17
In den beginne

In den beginne

(slot)Dit maal geen nieuwe tekst en geen nieuwe uitleg. Maar een terugblik met u, de lezer, over het geschrevene naar aanleiding van de inzet der Schriften. We hebben zesenveertig keer vertoefd bij het begin van het eerste bijbelboek. In de synagoge wordt „In den beginne" gelez ...

29 maart 1985
Gereformeerd Weekblad
H. Vk.
1741 woorden
Belijdenis in een tijd van afval

Belijdenis in een tijd van afval

In dalende lijnHet gaat niet goed met de kerk. Althans, wanneer we letten op de verontrustende berichten in de krant. Vette koppen vestigen de aandacht op die berichten. „Daling ledental NHK zet door". „Hervormde Kerk kalft verder af". Dat pessimistische nieuws komt uit betrouw ...

29 maart 1985
Gereformeerd Weekblad
W. v. G.
1051 woorden
Door de traliën

Door de traliën

KOL-OMMETJENiet elk mens verstaat de kunst om tussen de regels door te lezen. Woorden dienen om te verbergen is ooit gezegd.Zo erg is het gelukkig niet. Maar er blijft inderdaad vaak een en ander verscholen.Angst en vrees soms, maar evengoed ook vreugd en verlange ...

29 maart 1985
Gereformeerd Weekblad
Aa
596 woorden
KLEINE KRONIEK

KLEINE KRONIEK

Dr. W. Balke over pausbezoekIn Evangelisch Commentaar kent men een rubriek „EC - rond de tafel". In het nummer van 22 maart 1985 werd het pausbezoek van mei a.s. aan de orde gesteld. Dr. H. J. Kouwenhoven, voorzitter van de synode der Gereformeerde kerken legt uit waarom de ger ...

29 maart 1985
Gereformeerd Weekblad
J. M.
1322 woorden
Dat is moeilijk!

Dat is moeilijk!

Sommige mensen hebben veel moeite met het spreken in het openbaar. Het Instituut Rhetorica is daar handig op ingesprongen met een speciale kursus. Je kunt daar je spreek-angst overwinnen.Maar volgens mij is er iets dat voor velen nóg moeilijker is dan spreken (in het openbaar). Dat is ...

29 maart 1985
Daniel
Piet Jansen
184 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Drs. K. Exalto: Binnen of buiten; Serie Pasmunt, uitg. Kok - Kampen 64 blz., prijs f 9, 90Als het over de leer van de kerk gaat, neemt drs. Exalto altijd een duidelijk standpunt in. De leer der vaderen, neergelegd in de belijdenis der Kerk, is hem lief. Dat blijkt ook in dit boekje ov ...

29 maart 1985
Daniel
G. P. P. Hogendoorn
A. Karels
P. Jansen
928 woorden
Vereniging Verzorgende Beroepen regio Flakkee

Vereniging Verzorgende Beroepen regio Flakkee

Bovengenoemde vereniging hoopt D.V. dinsdag 2 april een bijeenkomst te houden in het verengingsgebouw van de Ger. Gem. te Middelharnis. Dr. Geluk uit Vlissingen hoopt dan te spreken over het thema, , Grenzen van de verantwoordelijkheid". Aanvang 19.30 uur. ...

29 maart 1985
Daniel
41 woorden
DE HAND AAN DE PLOEG

DE HAND AAN DE PLOEG

Aktie-rijst in Wijk en AalburgNadat op de klub de bouwplaat van het Gelukspan-ziekenhuis in elkaar gezet was, ging op zaterdagmorgen 2 maart de - 12 vereniging van Wijk en Aalburg op stap met rijst. Ze probeerden dit huis-aan-huis te verkopen. Het resultaat? In twee en een half ...

29 maart 1985
Daniel
187 woorden
EEN VADER DER WEZEN

EEN VADER DER WEZEN

Reeds eerder hebt u op deze pagina's kunnen lezen over een jongen die zijn vader verloren had. In het nu volgende stukje geeft iemand, die op jonge leeftijd haar beide ouders verloor, iets weer van haar gedachten en gevoelens.Volmaakte harmonieHoe volmaakt was de harmoni ...

29 maart 1985
Daniel
966 woorden
ABORTUS BETAALD UIT BELASTINGGELDEN?

ABORTUS BETAALD UIT BELASTINGGELDEN?

Er zal toch geen handtekeningen-aktie gehouden worden tegen het kabinetsbesluit kliniek-abortus te vergoeden op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, waarvoor belastinggelden worden gebruikt. Het bleek niet doenlijk op korte termijn een half miljoen handtekeningen te gaan verzam ...

29 maart 1985
Daniel
179 woorden
van 17