233 resultaten
Filteren
van 24
Children, Come, Give Ear To Me

Children, Come, Give Ear To Me

Beloved children, Jesus is the Good Shepherd. His arm was stretched out on the cross, and His bosom was pierced with the spear. That arm is able to gather you, and that bosom is open to receive you. I pray for you every day that you may be saved by Christ. He said to me, “Feed My lambs,” ...

1 februari 1986
The Banner of Truth
REV. R.M. M’CHEYNE
898 woorden
The Traveling Jesus

The Traveling Jesus

Recall the last time you traveled far—perhaps fifty or more miles—to pick up a friend. Why did you so willingly travel, chauffeur, visit? Was it not because he was your friend? You wouldn’t have done it for your enemy — at least not without internal grumblings. Friendship minimizes ...

1 februari 1986
The Banner of Truth
REV. J. R. BEEKE
1854 woorden
Ondanks aarzelingen bezinning op dienst der genezing

Ondanks aarzelingen bezinning op dienst der genezing

De tussentijdse neerslag daarvan is te vinden in het rapport aan de synode, dat voor de maartzitting op het programma staat. In voorgaande rapporten is er altijd in vrij algemene termen over de 'dienst der genezing' gesproken, nu zijn de deputaten - mede op verzoek van de synode zelf ...

1 februari 1986
Kerkinformatie
813 woorden
Kerken moeten ons weer mores leren

Kerken moeten ons weer mores leren

Die middelen werken niet meer In de veranderende samenleving. Voor iedereen wordt het steeds moeilijker zich een verantwoorde sociaal-ethische en politieke mening te vormen. En dan komt de vraag op:zoudekerkopeen andere manier hierin soms toch meer kunnen gaan betekenen? Die vraag rees bij d ...

1 februari 1986
Kerkinformatie
381 woorden
LCGJ-Kampen niet duurder

LCGJ-Kampen niet duurder

Het Landelijk Centrum voor Gereformeerd Jeugdwerk (LCGJ) verzorgt ook ditjaar weer zomerkampen voor jongeren van acht tot vijfentwintig jaar. In vergelijking met vorig jaar zijn de prijzen van de meeste kampen niet gestegen. In de kampgids 'Wegwezen '86' staan ongeveer honderd ac ...

1 februari 1986
Kerkinformatie
114 woorden
Toerusting hard nodig in 'spannend' krijgsmachtpastoraat

Toerusting hard nodig in 'spannend' krijgsmachtpastoraat

Dit blijkt uit het rapport van de deputaten voor de geestelijke verzorging van zeeland- en luchtmacht aan de generale synode van Gouda. Zij tekenen het spanningsveld als volgt: De geestelijke verzorger in de krijgsmacht moet zich verantwoorden tegenover de pacifist, omdat hij zich zou verbin ...

1 februari 1986
Kerkinformatie
573 woorden
Themadagen T.C.

Themadagen T.C.

Zaterdag 1 maart - Zo gaat het in Den Bosch toe . . .Op deze dag wordt er kennis gemaakt met een missionair project in 's Hertogenbosch, dat o.a. een grotere inzet van de gemeente heeft veroorzaakt en waarbij is ingespeeld op de 'Bossche noden en uitdagingen&# ...

1 februari 1986
Kerkinformatie
598 woorden
Doofheid alleen te dragen door doven én horenden samen

Doofheid alleen te dragen door doven én horenden samen

Horenden zeggen: 'Wie doof is kan niet horen.' Dat de doven niet kunnen horen is duidelijk, maar wat dat is, 'niet-kunnenhoren', dat is aan alle horenden onbekend. Het is juist de onwetendheid van horenden, die voor doven de doofheid als handicap zeer benadrukt en vergroot. I ...

1 februari 1986
Kerkinformatie
J. van Buuren
689 woorden
Een ongereformeerde wieg

Een ongereformeerde wieg

Mijn eerste hospita in Amsterdam was gereformeerd - en niet zo'n klein beetje ook! Toen ik de door haar aangeboden kamer kwam bekijken, hield ze me voor dat ik, indien ik mijn intrek bij haar zou nemen, het enorme voorrecht zou genieten van bij de Keizersgrachtkerk te horen. Oh ..., antw ...

1 februari 1986
Kerkinformatie
A. J. Klei
941 woorden
Secretariaat gewijzigd

Secretariaat gewijzigd

Met ingang van heden is het secretariaat van de werkgroep Pastoraal assistenten van de sectie Kerkelijk werkers van het deputaatschap Toerusting en Opleiding overgegaan naar: mw. L. Heerdink-van Harten, Bentinckslaan 129,7902 GD Hoogeveen, tel. 05280-62124. ...

1 februari 1986
Kerkinformatie
37 woorden
van 24