475 resultaten
Filteren
van 48
Inzage in ABP-stukken op Jersey

Inzage in ABP-stukken op Jersey

Begin april gaan Nederlandse rijksaccountants naar het eiland om de stukken te bestuderen. Korte tijd later zal ook de beheerder van de BV, John Vibert, door de justitie op het eiland als getuige in de ABP-zaak worden gehoord. Dit heeft de Maastrichtse officier van justitie mr. J. Laumen vam ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
112 woorden
Lubbers en Van den Broek naar Moskou

Lubbers en Van den Broek naar Moskou

Dit heeft een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag gisteren meegedeeld.
De uitnodiging dateert al van verleden jaar ten tijde van de beslissing rond de kruisvluchtwapens. Toen de ambassadeur van de Sowjet-Unie in Den Haag deze uitnodiging nog eens bevestigd ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
68 woorden
Brandweer A'dam meldt zich ziek

Brandweer A'dam meldt zich ziek

Om de hulpverlening voorlopig zo goed mogelijk op peil te houden heeft de leiding van het Amsterdamse korps de afgaande ploeg — die er inmiddels al 24 uur op heeft zitten — in dienst gehouden. Bekeken wordt, aldus Herkemij, hoeveel mensen die vandaag een roostervrije dag hebben, teruggeroepe ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
183 woorden
Reagan stelt hulp aan contra's bij

Reagan stelt hulp aan contra's bij

Met deze zet, vlak voor de voor hem somber uitziende stemming in het door de Democraten gedomineerde Huis van Afgevaardigden, hoopt de president het Congres toch aan zijn kant te krijgen om de contra's 250 miljoen gulden hulp te kunnen geven.
Reagan wil de twaalf à vijftienduizend tege ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
354 woorden
Misplaatste arm

Misplaatste arm

Doordat de arm 46 cm zit van de plaats waar Gustave Eiffel hem op zijn tekening plaatste, is er sprake van een structuurfout in het zwakstedel van het beeld, zei Edward Cohen, directeur van Amman and Whitney, de firma die aan het hoofd staat van het herstelwerk.
Overigens is de positie ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
97 woorden
Steeds meer langdurig werklozen

Steeds meer langdurig werklozen

Dat blijkt uit het maandverslag over de arbeidsmarkt van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Bij de mensen die tussen een en twee jaar werkloos zijn was de daling het grootst voor jongeren tot 25 jaar en mensen van 57,5 jaar en ouder, die niet meer hoeven te zijn ingeschreve ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
60 woorden
Herv. zondagsschool te Molenaarsgraaf bestaat 40 jaar

Herv. zondagsschool te Molenaarsgraaf bestaat 40 jaar

Ds. A. Baas, hervormd predikant ter plaatse, hield een meditatie met als onderwerp „jubelende kinderen". In zijn meditatie bepaalde ds. A. Baas de aanwezigen bij Mattheüs 21:16b. Uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt Gij U lof toebereid". De farizeeërs en overpriesters waren ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
onze correspondent
111 woorden
„Geen Indonesiërs op Nederlandse krijgsscholen"

„Geen Indonesiërs op Nederlandse krijgsscholen"

In schriftelijke vragen aan de bewindslieden spuwt Van der Spek zijn gram over een recente suggestie van de chef van de defensiestaf tot uitwisseling van Nederlandse en Indonesische groene en rode baretten. Het kamerlid wijst erop dat als de Indonesiërs les krijgen aan de KMA, het KIM of a ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
102 woorden
Controle: elf auto's rijp voor sloop

Controle: elf auto's rijp voor sloop

In totaal werden er 75 personenauto's en 50 vrachtwagens gecontroleerd op technische mankementen. De rijkspolitie paste met behulp van een aantal motorrijders een voorselectie toe en haalde alleen die auto's uit het verkeer waarvan men het vermoeden had dat er iets niet deugde. Vijfentwintig mens ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
91 woorden
Prijsbevriezing niet aanvaardbaar

Prijsbevriezing niet aanvaardbaar

Het ontwerp-advies (30 stemmen voor, 8 stemmen tegen en 9 onthoudingen) komt in april aan de orde in het voltallige parlement. Gisteren kreeg de resolutie de steun van christendemocraten, gaullisten en liberalen, aldus de voorzitter van de landbouwcommissie. Tolman (CDA). De opsteller van ...

20 maart 1986
Reformatorisch Dagblad
292 woorden
van 48