172 resultaten
Filteren
van 18
Meditatie

Meditatie

Paulus te Efeze zijnde, heeft de eerste brief aan de gemeente Gods te Korinthe, aan de geheiligden in Christus Jezus (welke brief vol is van ernstige vermaningen en opwekkingen), schier beëindigd. In veel zaken moesten de Korinthiërs vermaand worden. Ten eerste aangaande de dreigende scheuri ...

1 juni 1986
In het spoor
Ds. E. du Marchie van Voorthuysen
1202 woorden
Nieuw liedboek in het jaar 2000?

Nieuw liedboek in het jaar 2000?

De Interkerkelijke Stichting voorhet Kerklied (I.S.K.) verwacht dat omstreeks het jaar 2000 behoefte zal bestaan aan een nieuw of grondig herzien liedboek voor de kerken. De stichting heeft voor de uitgave nu al miljoen gulden gereserveerd. Dit nieuwtje werd bekend tijdens de laatste vergade ...

1 juni 1986
Kerkinformatie
272 woorden
Deputaatschap IJsselmeergebied opgeheven

Deputaatschap IJsselmeergebied opgeheven

Het deputaatschap voor de geestelijke arbeid in het IJsselmeergebied is opgeheven. Het breed moderamen vond met de deputaten dat er geen redenen van voldoende gewicht zijn die het voortbestaan van het deputaatschap rechtvaardigen. De hervormde Commissie Nieuwe IJsselmeerpolders, waarmee de d ...

1 juni 1986
Kerkinformatie
141 woorden
Kleine Nederlandse kerk wil present blijven In wereldstad

Kleine Nederlandse kerk wil present blijven In wereldstad

Verscholen tussen de wolkenkrabbers van het 13e arrondissement ligt het franse lutherse kerkje waar de nederiandse gemeente van Parijs elke zondag bijeenkomt. Naarmate het tijdstip van kwart voor elf nadert, stroomt de kerk vol. Vaste bezoekers, maar ook gasten zorgen er voor dat er dooriope ...

1 juni 1986
Kerkinformatie
Frits de Lange
581 woorden
Serie Anderhalve eeuw is nu verleden tijd

Serie Anderhalve eeuw is nu verleden tijd

Na alle provincies, die in de vorige afleveringen aan de beurt kwamen, is het laatste deel gewijd aan de buitenlandse kerken. Daarin komen kerken ter sprake die aansluiting zochten bij de gereformeerde kerken (de Evangellsch-Altreformierte Kirche in Niedersachsen) en kerken van Nederiandse g ...

1 juni 1986
Kerkinformatie
285 woorden
Hoe lang besluiten meegaan

Hoe lang besluiten meegaan

Tot zover niets aan de hand. Maar wat als mensen zo 'n oud besluit uit de lucht plukken en zich erop gaan beroepen? Krijgt het dan weer benen? In 1936 veroordeelde de synode het antlmilitarisme. In 1963 zelden de synodale vaderen: geslachtsgemeenschap voor het huwelijk Is In strijd met G ...

1 juni 1986
Kerkinformatie
581 woorden
Recreatlepastoraat: gewoon en anders:

Recreatlepastoraat: gewoon en anders:

Dit schrijft ds. J. Hengeveld, voorzitter van de taakgroep Kerk en recreatie, in de nog voor de zomer verschenen 'Wegwijs voor het recreatiepastoraat'. In deze brochure wordt door een aantal auteurs informatie aangedragen over het pastoraat in recreatiegebieden, worden plaatselijke e ...

1 juni 1986
Kerkinformatie
443 woorden
Grotere markt voor gereformeerd boekje

Grotere markt voor gereformeerd boekje

Christelijke gereformeerden en Nederlands gereformeerden kunnen tegenwoordig dankbaar gebruik maken van een 'gewoon' gereformeerde brochure. Het is de uitgave 'Tot je dienst', die door het Contactorgaan Gereformeerde Militairen en Alleenstaanden (COGMA) van de beide andere ge ...

1 juni 1986
Kerkinformatie
180 woorden
Gereformeerde kerken willen kritisch verder Samen op weg

Gereformeerde kerken willen kritisch verder Samen op weg

De vraag is vorig jaar aan alle gereformeerde en hervormde kerkeraden, classes en particuliere (provinciale) synoden gesteld. De reacties er op zullen in november op de gemeenschappelijke vergadering van de twee synoden aan de orde komen. Op grond van de antwoorden van de kerken zullen de sy ...

1 juni 1986
Kerkinformatie
952 woorden
Videovoorlichting over huiscatechese

Videovoorlichting over huiscatechese

De videoband gaat over bedoelingen, motieven en ervaringen van mensen die in de huiscatechese actief zijn. Deze vorm van catechisatie, bij gemeenteleden aan huis, is een nog tamelijk nieuw verschijnsel binnen de kerken. Vele gemeenteleden zijn er al druk mee en er is daarnaast een grote groe ...

1 juni 1986
Kerkinformatie
261 woorden
van 18