82 resultaten
Filteren
van 9
„Wel geld voor vermaak, krenterig voor de doden"

„Wel geld voor vermaak, krenterig voor de doden"

Prof. Van den Berg wees op het areligieuze karakter van de crematieplechtigheid en de aula. De architectuur is misschien wel mooi, maar niet geschikt voor het laatste ogenblik. „De ruimte van een leeg gymnastieklokaal zou misschien meer passend zijn", aldus prof. Van den Berg.
H ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
onze kerknietiwsredaclie
636 woorden
Engeland verbreekt banden met Syrië

Engeland verbreekt banden met Syrië

De Syrische ambassadeur in Londen en de Syrische president Assad hebben steeds iedere betrokkenheid van hun land tegengesproken bij Hindawi's terroristische komplot. Howe zei dat Groot-Brittannië „vastbesloten blijft de strijd voort te zetten om terrorisme uit ons midden te bannen". Syrië mo ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
270 woorden
Heerma vrijwel zeker naar volkshuisvesting

Heerma vrijwel zeker naar volkshuisvesting

Premier Lubbers deelde gisteravond na afloop van de ministerraad mee het volstrekt geen vanzelfsprekende zaak te vinden dat voor een van beide posten iemand uit de CDA-fractie van de Tweede Kamer wordt geselecteerd. De minister-president heeft over deze kwestie een verschil van mening met fract ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsredactie
222 woorden
Herfkens: Hulp aan Elsalvador moet via kerken

Herfkens: Hulp aan Elsalvador moet via kerken

Het Kamerlid wijst er op dat de regering van El Salvador buitenlandse hulp wil kanaliseren via de nationale commissie waarin slechts regering, het leger en het bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd.
Mevrouw Herfkens vindt dat juist particuliere en kerkelijke organisaties over de n ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
59 woorden
Reagan zwicht niet voor eis ontvoerders

Reagan zwicht niet voor eis ontvoerders

De gevangenen zouden als uitwisseling kunnen dienen voor Amerikaanse gegijzelden in Libanon „maar dat zou het risico voor heleboel andere Amerikanen vergroten."
De president reageerde op een vraag van familieleden van gegijzelden om meer moeite te doen om de ontvoerde Amerikanen in Lib ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
186 woorden
Noorwegen verlaagt olie-export

Noorwegen verlaagt olie-export

Noorwegen komt hiermee tegemoet aan het streven van de OPEC (organisatie van Olie-Exporterende Landen) om door minder olie op de internationale markt aan te bieden de olieprijzen op een hoger niveau te brengen. ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
35 woorden
ommezwaai Van den Broek in zaak-Havel

ommezwaai Van den Broek in zaak-Havel

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister van buitenlandse
dat de regering uit het Kamerdebat van afgelopen week de conclusie heeft getrokken dat de Kamer in meerderheid een andere gang van
zaken had gewenst. „De regering wil zich in dit geval aan het oordeel
van de K ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
243 woorden
Bezetting door Islamieten Zwolle is beëindigd

Bezetting door Islamieten Zwolle is beëindigd

Dit is gisteravond meegedeeld na een gesprek van burgemeester Loopstra en de Islamieten. Het COC Zwolle had gisteren geëist dat nog die dag een punt achter de bezetting zou worden gezet omdat de actie onwettig zou zijn.  ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
39 woorden
"Leraren vallen vaak meisjes lastig"

"Leraren vallen vaak meisjes lastig"

De Stichting Handen Thuis bestaat inmiddels een jaar. Haar bestaanszekerheid is in elk geval nog voor de komende twee jaar gegarandeerd door subsidie van de ministeries van binnenlandse zaken en sociale zaken en werkgelegenheid. De stichting houdt zich bezig met hulpverlening, informatie en ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
633 woorden
VROM verzoekt om onderzoek Heydnahof

VROM verzoekt om onderzoek Heydnahof

Het ministerie is tot de conclusie gekomen dat de door het ABP opgevoerde stichtingskosten. maar liefst 7 miljoen gulden hoger uitvallen dan de berekening die door de accountantsdienst van VROM is gemaakt.
Het ge… meldingsformulier van dit project dat op 19 september van dit jaar bij h ...

25 oktober 1986
Reformatorisch Dagblad
318 woorden
van 9