129 resultaten
Filteren
van 13
AFSCHEID Ds. J. J. TANIS VAN THOLEN

AFSCHEID Ds. J. J. TANIS VAN THOLEN

In verband met het vertrek van de weleerwaarde heer Ds. J. J. Tanis naar Ridderkerk deelt de kerkeraad van de Geref. Gemeente te Tholen mee dat de afscheidsdienst zal worden gehouden op D.V. donderdag 1 januari 1987 om 11.00 uur des morgens. ...

24 december 1986
De Saambinder
37 woorden
VAN DE BATE DES GELOOFS

VAN DE BATE DES GELOOFS

Vraag 60 luidt: „Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?" Het antwoord is van iemand die Pniël achter de rug heeft.
In Pniël worstelde een Man met Jakob totdat de dageraad opging. In Pniël werd Jakob de rekening gepresenteerd van zijn listiglijk en bedriegelijk handelen. De Heere werkt niet over ...

24 december 1986
De Saambinder
Ds. A. Hofman
983 woorden
De geboorte van Christus

De geboorte van Christus

Hoe eenvoudig, zonder enig omhaal van woorden, deelt Lukas de komst van Gods Zoon in het vlees mede. En al is dit al een oude gebeurtenis, het is altoos nieuw, wanneer de kerk des Heeren herinnerd wordt aan het feit van de menswording van Gods Zoon.
Alles op de wereld veroudert, verliest zij ...

24 december 1986
De Saambinder
Ds. W. Hage
1265 woorden
Kort verslag herdenking 25 jarig ambtsjubileum Ds. L. Huisman.

Kort verslag herdenking 25 jarig ambtsjubileum Ds. L. Huisman.

Ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum van Ds. L. Huisman werd op donderdag 18 september 1986 een herdenkingsdienst gehouden in de Sionkerk van de Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen. Ds. Huisman heeft deze gemeente 12 jaren gediend en werkt inmiddels 13 jaar op het zendingsterrein in B ...

24 december 1986
De Saambinder
1220 woorden
Van Christus' heilzame en blijde geboorte (fragment)

Van Christus' heilzame en blijde geboorte (fragment)

Zijt wellekom, o machtig Koning!
Zijt wellekom, o kleine Kind!
Gij die ons hebt alzo bemind,
Dat gij verlaat des Hemels woning,
En komt in dit bedroefde dal.
Daar kruis en druk uw deel zijn zal.

O grootheid der verborgenheden,
God is in 't vlees geopenb ...

24 december 1986
De Saambinder
J. Koppejan
384 woorden
Jacobus Revius, dichter en theoloog (5)

Jacobus Revius, dichter en theoloog (5)

Revius merkt de wonderlijke leiding Gods o.a. op in zijn gedichten:
a. Wonderbare verlossing van Bergen op Zoom
b. Gebed voor de belegering van 's-Hertogenbosch
c. Triomflied op de overwinning van 's-Hertogenbosch
d. Heerlijke overwinning der geweldige stad Breda, geschied doo ...

24 december 1986
De Saambinder
B. Stolk
696 woorden
Jozef ook

Jozef ook

Er staan in de eerste zeven verzen van Lukas 2, die stellig in de komende dagen in al onze gemeenten gelezen zullen worden, enkele woorden waaraan wij doorgaans achteloos voorbijgaan. Alle aandacht valt immers op het zevende vers, waar ons de geboorte van de Middelaar wordt vermeld. Inderdaad is ...

24 december 1986
De Saambinder
Ds. A. Moerkerken
1191 woorden
„Marjoke, doe je duim uit je mond!"

„Marjoke, doe je duim uit je mond!"

Tevreden ligt Josje in de armen van moeder. De pasgeboren baby - heerlijk warm ingepakt - voelt dat „iets" zijn wang aanraakt. Verrukt kijken vader en moeder toe hoe Josj e z' n hoofdje omdraait naar het aanrakende ding en zoekt. Moeder helpt een handje tot Josje de tepel gevonden heeft. Dan ...

24 december 1986
Terdege
A. Teerds-Gertenbach
1716 woorden
"Als iemand niet tot geloof komt is gevangenisstraf totaal nutteloos"

"Als iemand niet tot geloof komt is gevangenisstraf totaal nutteloos"

In een Dordrechtse politiecel zit Bert Verbeeld. De 3O-jarige heroïneverslaafde is een oude bekende van de recherche. Enkele maanden geleden is hij ontslagen uit het huis van bewaring in Rotterdam. Strafbare feiten: oplichterij, flessentrekkerij, bedrieglijke bankbreuk. De zes maanden voorio ...

24 december 1986
Terdege
H. de Vries
5241 woorden
,,Foute" uitdrukkingen

,,Foute" uitdrukkingen

De laatste tijd hoor je nogal eens zeggen dat iets „de mist in" gaat. Men denkt dan aan een dikke mist, die hetzicht beneemt, waardoor iets mislukt of een ontijdig einde vindt. Toch, hoe schijnbaar juist, ligt de oorsprong van deze uitdrukking elders. H. Beem verklaart dat in zijn boekje,. U ...

24 december 1986
Terdege
E. Wassenaar
427 woorden
van 13