89 resultaten
Filteren
van 9
Tarieven voor openbaar vervoer niet omhoog in '88

Tarieven voor openbaar vervoer niet omhoog in '88

De openbaar-vervoerbedrijven willen door een vergroting van de samenwerking de door de bewindsvrouw gevraagde besparing van 39 miljoen gulden in 1988 bereiken. Gedurende de gehele kabinetsperiode moet 150 miljoen worden bespaard. Bovendien is de verwachting dat de inkomsten van de bedrijve ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
137 woorden
Gemengde gevoelens bij optimistische troonrede

Gemengde gevoelens bij optimistische troonrede

De SGP-fractie stelt zich op het standpunt dat het voorgestelde beleid een fundament mist. „Een rechtsstaat die niet rust op de pijlers van Gods heilzaam Woord, kan niet bestaan. Ook nu weer blijkt dat dit kabinet zich slechts laat leiden door begrippen die, wanneer ze losgekoppeld worden va ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
onze parlementsreductie
260 woorden
Werkgevers redelijk tevreden, vakbeweging diep teleurgesteld

Werkgevers redelijk tevreden, vakbeweging diep teleurgesteld

De werkgeversbonden hebben overigens ook kritiek: de geringe economische groei in 1988 wordt volgens VNO en NCW onevenwichtig verdeeld tussen burgers en bedrijven.
De daling van de bedrijfswinsten wordt volgens het VNO vooral veroorzaakt door de kostenstijgingen die niet in de prijzen k ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
onze binnenlandredactie
822 woorden
Rundveestapel kleiner

Rundveestapel kleiner

Dit blijkt uit een steekproefonderek van het Centraal Bureau voor de atistiek, waarvan de resultaten gisren zijn gepubliceerd. Het aantal stuks gedekt jongvee im af van 585.000 vorig jaar tot 4.000 op 1 juli 1987 (- 7 procent), e categorie "Ander rundvee beemd voor de fokkerij" telde 1.052.000 di ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
242 woorden
Het volk krijgt een stuk taai proza gepresenteerd

Het volk krijgt een stuk taai proza gepresenteerd

Het had zo leuk kunnen zijn: het Genootschap Onze Taal deed in juni het aanbod om de tekst van de Troonrede in beter en begrijpelijk Nederlands te herschrijven. Bij taalminnend Nederland werd deze mededeling met blijdschap ontvangen. Wie gedacht had dat ook de regering enthousiast zou rea ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
Anneke Verhoeven
2060 woorden
„Britse regering doet te weinig voor Waite"

„Britse regering doet te weinig voor Waite"

Oestreicher zei dit gisteren op Schiphol bij terugkeer uit het Midden-Oosten van een delegatie van de Westeuropese vredesbeweging. Hij heeft zich daar op persoonlijke titel met de zaak-Waite bezig gehouden.
De Syrische minister had de indruk gewekt zelf de hand te hebben gehad in de vr ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
249 woorden
Palestijn heeft in Israël beter dan in politiestaat

Palestijn heeft in Israël beter dan in politiestaat

Dat de delegatie desondanks veel tijd en aandacht aan de schending van de mensenrechten door Israël heeft besteed, moest volgens hem niet als eenzijdigheid worden opgevat, maar hangt samen met de „culturele verschillen" tussen Israël en zijn buurlanden. Israël beweert een westerse democratie ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
520 woorden
Prijspeil grondstoffen stabiel

Prijspeil grondstoffen stabiel

In de Reuters-index zijn 21 goederen verzand, elk voorzien van een wegingsfactor en met 31 als uitgangspunt (= 100). Eind vorige week ind deze graadmeter op 1655,3 tegen 1640,2 aan t eind van 1985. In de tussenliggende tijd tran schommelingen op met als bovengrens 1681,7 i augustus) en als laagst ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
1009 woorden
Veiling scheepswerf Boele trekt veel belangstellenden

Veiling scheepswerf Boele trekt veel belangstellenden

Het is volgens Troostwijk op een na de grootste naoorlogse veiling in ons land. Alleen de publieke verkoop van Werkspoor was nog omvangrijker. Enige honderden gegadigden kwamen gisteren naar de eerste van de zeven veilingdagen bij Boele. Dat waren voor het merendeel handelaren, maar in ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
593 woorden
Belofte

Belofte

Dit is de zoetste belofte die in Gods Woord gevonden wordt, 't Is waar, de Heere doet grote beloften aan Zijn volk, die Hij in dit leven vervult. Maar dit wist alle tranen niet af!' Indien wij in dit leven alleen op Christus hoopten en hiernamaals niets te verwachten hadden, dan waren wij ...

15 september 1987
Reformatorisch Dagblad
159 woorden
van 9