132 resultaten
Filteren
van 14
THE EMERITUS FUND COMMITTEE

THE EMERITUS FUND COMMITTEE

The Emeritus Committee is responsible for the administration of the denominational Emeritus fund under the direction of Synod. The purpose of the Emeritus Fund is to provide financial assistance to those ministers of our denomination who have become emeritus and to their wives and dependents as ...

1 november 1987
The Banner of Truth
DEACON G. VAN GIESSEN
716 woorden
Grades K-4 Ask…(4)

Grades K-4 Ask…(4)

What does it mean when it says I will try to answer these two questions together because they have a lot to do with each other. The word terrible in Psalm 47 means “fearful.” In other words, the Bible is saying that we must “fear” the Lord for He is “fearful.” There are two ...

1 november 1987
The Banner of Truth
REV. J.R. BEEKE
1096 woorden
Richtlijnen voor beleggen vastgesteld

Richtlijnen voor beleggen vastgesteld

De synode heeft criteria vastgesteld voor de beleggingen van gelden van landelijke kerkelijke organen in bedrijvenen instellingen die financieel-economische belangen hebben in Zuid-Afrika.
De richtlijnen zijn opgesteld door de zes deputaatschappen meteen beleggingsportefeuille.
Zij ...

1 november 1987
Kerkinformatie
211 woorden
Economische orde is bepaald niet heilig

Economische orde is bepaald niet heilig

Het is geen lood om oud ijzer, vinden de deputaten Kerken bedrijfsleven. Zij hebben zich de afgelopen periode vaak gebogen over de vraag hoe gerechtvaardigd het menselijk handelen in onze economische orde is. Soms lag zelfs de vraag ter tafel of christenen in de Naam des Heren niet moeten we ...

1 november 1987
Kerkinformatie
Bert van der Kruk
667 woorden
Synode wil beide opleidingen voor predikant

Synode wil beide opleidingen voor predikant

De generale synode vindt het van belang dat er twee wetenschappelijke opleidingen inde theologie zijn, die tevens dienen als opleiding tot predikant in de gereformeerde kerken.
Ditbleekbij de behandeling van het rapport van de curatoren van de Theologische Hogeschool te Kampen en het ra ...

1 november 1987
Kerkinformatie
166 woorden
Mensen

Mensen

Ds. A. Vos nam op 30 oktober jl. afscheid als directeur van het Zendingscentrum, waaraan hij sinds 1964 was verbonden. Ds. Vos, die gebruik maakt van de VUT-regeling, is opgevolgd door de heer K. Berends. De heer Berends is algemeen secretaris voor zending en werelddiakonaat en heeft dus een ...

1 november 1987
Kerkinformatie
233 woorden
Ze hadden het over vé-ef

Ze hadden het over vé-ef

Het jubileum van onze (mogen we wel zeggen) Informatiedienst bepaalt me erbij, dat we een pre-informatief tijdperk hebben gehad.
Of het toen erg behelpen was?
Nou nee. De gereformeerde wereld was nog knus en overzichtelijk. Water aan nieuws was, viel gemakkelijk te behappen zon ...

1 november 1987
Kerkinformatie
A. J. Klei
966 woorden
Maassluis eert Kuyper

Maassluis eert Kuyper

Het gemeentemuseum in Maassluis heeft leven en werken van Abraham Kuyper in beeld gebracht. Ter gelegenheid van de 150-ste geboortedag van deze theoloog en staatsman wordt in de geboortestad van 'De Geweldige' een tentoonstelling gehouden.
De expositie is geopend op de verjaarda ...

1 november 1987
Kerkinformatie
189 woorden
Adreswijzigingen

Adreswijzigingen

De kerkeraadsadressen van de volgende kerken zijn gewijzigd:
Schildwolde (59): W. Joldersma, Hoofdweg 128, 9621 ANSIochteren, tel. 05982-1681.
Middelstum (63): (G. van der Beek), Ploegersweg 5, 9991 CA.
Croningen-Zuid (67): P. Wouda, Paterswoldseweg 610, 9728 ...

1 november 1987
Kerkinformatie
1377 woorden
Kerkelijke administratie steeds vaker per computer

Kerkelijke administratie steeds vaker per computer

De automatisering in de gereformeerde kerken bevindt zich in een stroomversnelling. Deze conclusie trekt het Landelijk verband van commissies van beheer uit de resultaten van een enquête over automatisering van plaatselijke kerkelijke administraties. Het Landelijk verband heeft alle 826 gere ...

1 november 1987
Kerkinformatie
338 woorden
van 14