173 resultaten
Filteren
van 18
Ontmoetingsdag studenten theologie

Ontmoetingsdag studenten theologie

Op de vorige week aangekondigde ontmoetingsdag van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond die op dinsdag 8 december gehouden wordt te Putten (de Aker), zal ir. J. v. d. Graaf spreken over het thema 'Apostolaat en Koninkrijk Gods'. 's Middags zal er een forumbespreking plaatsvinden met al ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
72 woorden
Uit de pers

Uit de pers

Anglicaans debat over Israëli's en PalestijnenOnlangs hebt u in dit blad het een en ander kunnen lezen over de visie van de sectie Werelddiakonaat van de GDR met betrekking tot het Midden-Oosten. Van verschillende kanten is kritiek geoefend op de opstelling ten aanzien van de P ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
A. N.
2604 woorden
Calvijn over Gods beloften (2)

Calvijn over Gods beloften (2)

Beloften der wetWanneer wij geconstateerd hebben dat de eigenlijke scopus (doelwit) van het geloof, volgens Calvijn, gevormd wordt door de beloften, met uitsluiting van de geboden sluiten wij op een merkwaardig verschijnsel. Herhaaldelijk wijst de hervormer er namelijk op dat e ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
M. van Campen
1217 woorden
In het Rechte Spoor

In het Rechte Spoor

Als nu één document uit de Reformatietijd aandacht verdient in de inmiddels bekende Reformatiereeks is het wel de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Die kréég het ook: ds. C. den Boer publiceerde indertijd als deel 4 van deze reeks Fundamenteel Belijden, Opmerkingen over het Schriftgeloof in de ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
A. de Reuver
1910 woorden
Een boze droom

Een boze droom

Was het een droom of een herinnering? Was het een beeld in mijn dwalende gedachten? Door een nevel — tussen waken en slapen — zag ik een dorp. Het lag daar — net als ik — tussen waken en slapen. Lege straten. Huizen in lange rijen. Enkele etalages duidden op een dorpskern. Het café was nog n ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
ds. J. van Eek jr
884 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Israël nog Gods volk? , door L. W. G. Blokhuis en W. van Veelen, uitg. Drukkerij van der Stoep, Heinenoord, 1987, 95 blz., /13, 40.Dit boekje is de vrucht van de samenwerking tussen de Ned. Gereformeerde predikant ds. L. W. G. Blokhuis en de gepensioneerde leraar economie drs. W. van ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
M. van Campen
632 woorden
Christelijk antwoord aan het marxisme?

Christelijk antwoord aan het marxisme?

In de publiciteit over de nieuwe politiek van Gorbatsjov dreigt één aspect wel eens vergeten te worden: het marxisme is principieel atheïstisch. De kerk heeft weinig goeds van zo'n systeem te verwachten. Dat blijkt ook in het nieuwe boek van ds. Joseph Ton: 'Lijden om te overwinnen'. Jarenla ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
A. W. van der Plas
1361 woorden
Global bekeken

Global bekeken

Ditmaal een lange 'globaal' en cx)k nogal een theologisch wetenschappelijl< verhaal. Maar het gaat over 'de tale Kana& ns'. Daarvoor zal best ook aftrek zijn bij de lezers, ook al moet men er wel even voor gaan zitten. De overdenking moet goed zijn. Het stuk komt uit 'Kerk en theologi ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
v. d. G.
1664 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dr. J. M. van der Linde, Jan Willem Kals 1700-1781, Leraar der hervormden, advocaat van Indiaan en Neger, Kok Kampen, 1987, 202 blz., gebonden ƒ 47, 50.Dit boek, geschreven door de emeritus-hoogleraar in de missiologie van de rijksuniversiteit te Utrecht, dr. J. M. van der Lind ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
K. Exalto
390 woorden
Het predikantsgezin in de gemeente (1)

Het predikantsgezin in de gemeente (1)

(Inleiding op studieontmoetingsdag voor can didaten in de theologie en predikanten in hun Ie gemeente, 28 okt. 1987.)Ik zou eigenlijk willen beginnen met het intrappen van een open deur. Dat veroorzaakt in ieder geval geen rumor in casa. Ik doe dat om ons ook vandaag laag bij het draa ...

19 november 1987
De Waarheidsvriend
C. v. d. Bergh
1773 woorden
van 18