95 resultaten
Filteren
van 10
Muiden Chemie mag geen kruit naar Portugal exporteren

Muiden Chemie mag geen kruit naar Portugal exporteren

Het ministerie van economische zaken gaf Muiden Chemie geen toestemming het kruit te exporteren omdat het aanwijzingen had dat het kruit in Portugal voor vuurlading (kardoezen) voor houwitsers wordt gebruikt en weer verder wordt vervoerd naar het oorlogsland Iran. Het ministerie kan op die grond ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
62 woorden
Ziekenfondsraad: Premie mogelijk 1 pet. omlaag

Ziekenfondsraad: Premie mogelijk 1 pet. omlaag

AMSTELVEEN - Als de regering vasthoudt aan haar plannen de ziekenfondsverzekerden een vaste (nominale) per 1 olitober premie van ongeveer 65 gulden per jaar te laten betalen en een deel van de ziekenfondsverstrekkingen Algemene onder te brengen in de wet bijzondere zielitekosten (aw ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
156 woorden
Lichaam stuurman gif tanker gevonden

Lichaam stuurman gif tanker gevonden

Uit de omstandigheden waaronder het lichaam werd gevonden blijkt dat de man door de klap van de aanvaring bekneld is geraakt op de brug van het schip en daardoor niet in staat is geweest het zinkende schip samen met de elf andere opvarenden te verlaten. Onmiddellijk na de vondst van het lich ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
241 woorden
Staking tegen privatisering

Staking tegen privatisering

Het overwegend socialistische gemeentebestuur van Amsterdam is er inmiddels achtergekomen dat de produktiviteit van allerlei gemeentelijke diensten veel te wensen over laat. Vandaar dat het bezig is een aantal van die diensten te privatiseren. Op de langere termijn bezien betekent dat, da ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
502 woorden
NS'ers vinden eigen bedrijf bureaucratisch

NS'ers vinden eigen bedrijf bureaucratisch

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een enquête die NS onder 4000 spoorwegmensen heeft gehouden. Over andere zaken zijn de NS'ers positiever zodat het bedrijf gemiddeld toch een voldoende haalt en een rapportcijfer krijgt van 6,2. Dit meldt het NS-personeelsblad "De Koppeling". Een woord ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
216 woorden
Elf Charta-leden in Praag gearresteerd

Elf Charta-leden in Praag gearresteerd

De elf vertegenwoordigers van Charta 77 werden aangehouden in het appartement van een vertegenwoordiger van de beweging, Jiri Dienstbier. Daar zou het symposium worden gehouden, waarvoor de autoriteiten geen toestemming hebben gegeven. Onder de arrestanten zijn de drie huidige woordvoerders ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
119 woorden
Tinnen kruis uit 1086 in grafkist St.-Servaeskerk

Tinnen kruis uit 1086 in grafkist St.-Servaeskerk

Dit is gisteren in Maastricht door de stadsarcheoloog drs. P. T. Panhuysen bekendgemaakt. Volgens hem is dit grafkruis uit 1086 zonder meer uniek. Het vult tal van hiaten aan uit de tweede bouwfase na de eerste die uit 1039 dateert. Vermoedelijk is de bouw van de Sint-Servaeskerk aan het Vri ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
168 woorden
8000 specialisten voeren dinsdag actie

8000 specialisten voeren dinsdag actie

In maart heeft hij de Tweede Kamer beloofd dat hij dat besluit voor de zomer zou nemen. Gisteren liet hij de Kamer weten dat hij het overleg met de LSV over het voornemen van het kabinet om het in 1984 met de LSV gesloten „generaal akkoord" per 1 juli op te zeggen, niet wil „belasten" met ee ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
394 woorden
Restanten van toren gevonden in Deventer

Restanten van toren gevonden in Deventer

Amateurarcheologen hebben de restanten verder uitgegraven en onderzocht. Bij het onderzoek zijn schietschaten en de opstelplaats voor een kanon gevonden. De restanten verkeren in een uitzonderlijk goede staat. Het blijkt dat de bouwers van de toren veel aandacht hebben besteed aan de functionele ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
158 woorden
Patiënten

Patiënten

Het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform heeft er gisteren bij de LSV op aangedrongen, acties waarbij jjatiënten worden betrokken achterwege te laten of af te blazen. Het platform vindt de actie niet alleen onaanvaardbaar maar ook voorbarig omdat de LSV nog juridische beroepsmogelijkheden hee ...

18 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
91 woorden
van 10