133 resultaten
Filteren
van 14
vervuiling

vervuiling

KOL-OMMETJEBoemelt daar onze leefruimte van verstoring naar verstoring. Wij krijgen het benauwd. In onze Waddenzee sterven op grote schaal robben. Een virus sloeg toe. Schiep de Schepper ook de virussen.? Noordelijker hielden algen huis langs de kusten. Tot ontzetting van de be ...

24 juni 1988
Gereformeerd Weekblad
Aa
444 woorden
INHOUD:

INHOUD:

blz.Dr. J. Hoek - Vast vertrouwen . . . . . 393Ds. H. G. Abma - Kol-ommetje 394Ds. J. Maasland Geestelijk onderzoek . . 395Ds. K. ten Klooster . Perkins over de dienaar des Woords (4) 396Ds. H. G. Abma - 064 Weltevreên . . . . 397Dhr. H. Hartman - Br ...

24 juni 1988
Gereformeerd Weekblad
73 woorden
064 weltevreên

064 weltevreên

Weinig gezongen, laat staan bezongen. Daarom zal het aangenaam wezen kennis te mogen maken. „Ik zal vijandschap zetten", zei heel lang geleden, toen het begon, de HEERE God. Haast elke psalmdichter — om die te noemen — heeft het geweten. Hier en vaak over animositeit in de brede strook tusse ...

24 juni 1988
Gereformeerd Weekblad
Aa
545 woorden
Brieven van Luther

Brieven van Luther

(2)Hoe gelukkig was Luther toen in 1526 zijn „Hansje" geboren werd. Een zware slag trof hen, toen het tweede kind, Elisabeth - 10 december 1527 geboren - na 8 maanden overleed. Maar in 1529 was er weer oudervreugde, toen hun weer een dochtertje geboren werd. Het was Magdalena, in de w ...

24 juni 1988
Gereformeerd Weekblad
1100 woorden
Man overleeft ternauwernood beet van adder

Man overleeft ternauwernood beet van adder

De Enschedeër is ironisch genoeg een van Europa's grootste verzamelaars van niet-giftige slangen. Het slachtoffer kon alleen baat vinden bij een speciaal soort tegengif, dat in Nederland niet beschikbaar was. Een slangenhandelaar in Delft bleek echter in het bezit van een tegengif, afkomstig ...

24 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
onze binnenlandrédactie
92 woorden
AMSTELVEEN

AMSTELVEEN

fondsraad komt waarschijnlijk in augustus met een 'spontaan' advies over de mogelijkheid toch alle 19 herstellingsoorden open te houden. Het onverwachte voorstel daartoe kwam gisteren van J. Heekman van de Landelijke Specialisten Vereniging. De werkgevers noemden het „onbekookt", waarop we ...

24 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
170 woorden
Commentaar

Commentaar

Ook het volkshuisvestingsbeleid ontkomt niet aan de herbezinning op de overheidstaak die de laatste jaren (voornamelijk om financiële redenen) op gang gekomen is. Topambtenaren uit de Centrale Economische Commissie hebben in een advies aan het kabinet gepleit voor een ingrijpende verhoging v ...

24 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
412 woorden
'Koninklijke' heli bijna in botsing met Britse Jumbo

'Koninklijke' heli bijna in botsing met Britse Jumbo

Het toestel zat bij de luchthaven Heathrow te dicht op een volle Jumbo van British Airways. Het incident deed zich voor kort nadat Margaret op het terrein van haar woning, Kensington Palace, aan boord was gegaan van de koninklijke helikopter voor een vlucht naar Quedgeley, ten westen van Lon ...

24 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
99 woorden
Kerosine voor privé-piloten in Bondsrepubliek toch accijnsvrij

Kerosine voor privé-piloten in Bondsrepubliek toch accijnsvrij

De coalitiepartijen CDU, CSU en -DP kunnen normaal in de Bondsdag ekenen op een comfortabele meerierheid van 41 stemmen. Het voor;tel werd aanvaard met een meerderleid van slechts 240 tegen 232 stemnen bij zeventien onthoudingen. Van e voren hadden meer dan twintig )arlementariërs van CDU en FDP ...

24 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
70 woorden
Een beeld van een patiënt

Een beeld van een patiënt

In het boekje wordt het voorlichtingsmateriaal besproken dat aan patiënten bij opneming in het psychiatrische ziekenhuis of reeds voor de opneming wordt uitgereikt. Ook folders van andere hulpverlenende instanties worden daarbij onder de loep genomen. Vaak wordt aan de locatie van het instit ...

24 juni 1988
Reformatorisch Dagblad
dr. H. Prins
233 woorden
van 14