76 resultaten
Filteren
van 8
Jaarlijkse Keswickconventie bijeen

Jaarlijkse Keswickconventie bijeen

In een vorige week verschenen artikel over een Keswick-conventie ging het niet over de internationale vergadering van de Britse evangelische wereld, maar over de regionale conventie op het eiland Wight, onder dezelfde naam en opzet. Deze regionale conventie in het zuiden duurt deze week. ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
283 woorden
Opgemerkt

Opgemerkt

Student Als actief actievoerende christenstudent reageer ik op het interview van R. Pasterkamp met vijf mede- CSFR-leden in RD-Accent van 18 juni. Als je studeert dan moet je in principe niet verplicht worden om te werken. Als student heb ik, in normale tijd ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
2606 woorden
Provincies melden 6000 gevallen van vervuilde bodem

Provincies melden 6000 gevallen van vervuilde bodem

 Op verzoek van het rijk zijn de provincies sinds 1980 bezig met het aktief opsporen van verdachte lokaties. Kort na de aanvang van deze operatie, ingesteld op aandringen van de toenmalige milieu-minister Ginjaar, bedroeg het aantal verontreinigde locaties zo'n 4000. Volgens Nijpels zijn de meest ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
183 woorden
Italiaanse marine bevestigt VS-versie ramp Airbus Iran

Italiaanse marine bevestigt VS-versie ramp Airbus Iran

Ondertussen is gisteren een Ameri kaanse onderzoekscommissie naar de Golf afgereisd en heeft de Italiaanse marine de Amerikaanse versie van het gebeuren bevestigd volgens welke de Iraanse Airbus van de normale vliegroute was afgeweken en ook niet had gereageerd op herhaalde waarschuwingen van de ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
727 woorden
Tapijten met dodelijk gif gestolen

Tapijten met dodelijk gif gestolen

Het is nog onduidelijk hoeveel vloerbedekking en tapijten (waaronder Perzische tapijten) zijn verdwenen. De inbraak werd gisterochtend ontdekt, maar moet tussen vorige week donderdag en maandagochtend zijn gepleegd. De tapijten en vloerbedekking waren opgeslagen in een speciaal voor ongedierte-be ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
234 woorden
Opnieuw acties bij Shell-pompen

Opnieuw acties bij Shell-pompen

Surveillanten van de politie betrapten om kwart voor vier twee mannen op heterdaad bij het doorsnijden van slangen van de pomp aan de Meppelweg. Eén man wist te ontkomen, de ander werd aangehouden.De vuldoppen van de ondergrondse tanks bleken te zijn verwijderd en er werden lege afwasmidde ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
118 woorden
Runcie pleit voor vrouw in priesterambt

Runcie pleit voor vrouw in priesterambt

De synode stemt vandaag over het voorstel vrouwen wel tot het priesterambt maar niet tot tiet bisschopsambt toe te laten. De Anglicaanse Kerk in Engeland is hierover diep verdeeld.Tegenstanders publiceerden vorige week de uitslag van een enquête, waaraan 8000 van de 12.000 priesters hadden ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
147 woorden
Meditatie

Meditatie

„Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste".
Psalm 51 8aDe mens wil blijven wat hij is. Ziedaar de hele zaak. Hij wil in zijn oude huid blijven; hij wil aan de oude stam, al ware het slechts met een vezeltje, blijven hangen; daartoe heeft hij lust. Niet ste ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
Dr. H. F. Kohlbrugge
214 woorden
Vredesbewegingen bepleiten acties tegen Ceaucescu

Vredesbewegingen bepleiten acties tegen Ceaucescu

De vredesbewegingen besloten tijdens hun jaarlijkse conferentie (END-conventie), die tot en met zondag in het Zweedse Lund werd gehouden en waaraan onder anderen vertegenwoordigers van de Sowjetvredesraad deelnamen, tevens bij Ceaucescu te protesteren tegen zijn plannen een groot aantal dorpen te ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
144 woorden
Internationale Bijbelbond wil afslanken

Internationale Bijbelbond wil afslanken

De IBB heeft dit meegedeeld in Uitdaging, een evangelisclie maandkrant. Er is een saneringsplan opgesteld. De activiteiten die afgestoten worden, zijn onder andere de evangelische boekhandel die in het pand in de Slotstraat van Culemborg is gevestigd. Tevens stoot men de grossierderij voor boeken ...

5 juli 1988
Reformatorisch Dagblad
onze kerknieuwsredactie
198 woorden
van 8