150 resultaten
Filteren
van 15
Verspreidt u het licht en de geur van Christus?

Verspreidt u het licht en de geur van Christus?

Niemand leeft voor zichzelf. Bewust of onbewust hebben wij invloed op elkaar. Er gaat iets van u uit. Wat? Ons karakter speelt daarin een belangrijke rol. Sommigen zijn beminnelijk, warm, sympathiek, aantrekkelijk. Daar gaat warmte, liefde van uit. Zij leggen gemakkelijk contact, hebben vele ...

23 november 1988
Terdege
Ds. D.J. Budding
926 woorden
Gods hand in de geschiedenis (1)

Gods hand in de geschiedenis (1)

Het handelen van God in de gescliiedenis heeft alle eeuwen door de mens beziggehouden. We beginnen met een kort overzicht vanaf de 16e eeuw. De Reformatie greep rechtstreeks terug op de oud-christelijke geschiedbeschouwing, met name die van Augustinus. Alle dingen zijn in Gods hand. Hij rege ...

23 november 1988
Terdege
P. Boer
4022 woorden
Catharina van Eijk zou 't liefst „een leven lang spelen"

Catharina van Eijk zou 't liefst „een leven lang spelen"

Ten slotte moest ik er wel mee stoppen: „Speel jij nogmetpoppen?!", vroegen m'n klasgenoten op een neerbuigende toon. Als ik me daar niets van aangetrokken had, had ik misschien nog jaren met mijn kinderen gespeeld. Nu liggen ze netjes aangekleed in een kast. Met mijn poppenhuis speelde ik m ...

23 november 1988
Terdege
Agnes de Boer
1603 woorden
Meest overtreffend

Meest overtreffend

In "Onze Taal" wijdt drs. M. hemmens onderde titel "Meest overtreffend" een artikel aan het verschijnsel overtreffende trap en in het bijzonder aan de neiging in plaats van de uitgang -st het woordje meest te gebruiken. Dus nietaardigaardigst, maaraardigmeest aardig. Als u erop gaat letten z ...

23 november 1988
Terdege
E. Wassenaar
414 woorden
"Onze" politiemensen

"Onze" politiemensen

We beleven woelige tijden. De politie bereidt zich voor op hardere acties. Dit grijpt dieper in dan iemand bevroedt. Degenen die anders ervoor moeten zorgen dat een blokkade wordt weggeveegd blokkeren nu zelfde Al. Zij die moeten verhinderen dat mensen zich op straat uitkleden huren nu zelf ...

23 november 1988
Terdege
ds. R. van Kooten
1014 woorden
In twee weken maakten Beatrix en Claus kennis met Australië

In twee weken maakten Beatrix en Claus kennis met Australië

Tussen nog geen honderd (oud-)Nederlanders bij de aankomst en naar schatting drieduizend exlandgenoten op de laatste dag bewoog zich het staatsbezoek van koningin Beatrix en prins Claus aan Australië. Dat betekent niet dat de interesse voor onze vorstin en haar gemaal tijdens het twaalfdaags ...

23 november 1988
Terdege
H.H.J. van As
1382 woorden
Pastoraat aan jongeren

Pastoraat aan jongeren

In het boek Jongeren in de gemeente (Kampen, 1985) spreekt wijlen ds. W. Dankers van twee benaderingen in het pastoraat, die beide uitgaan van het model van de cirkel met het middelpunt. In de ene benadering staat de Bijbel in het middelpunt van de cirkel, in de andere benadering staat de mens ...

23 november 1988
Driestar bundels
Drs. W. Dekker
3788 woorden
Vanuit de kerk in gesprek met de vrije groepen

Vanuit de kerk in gesprek met de vrije groepen

In de afgelopen jaren is de publiciteit rond vragen naar de waarde van de kerk, kerkgang én naar de oorzaken van de kerkverlating optimaal geweest; de ene studie na de andere heeft er aandacht voor gevraagd. Veel aandacht is er aan die studies gegeven in besprekingen en commentaren. In alle ...

23 november 1988
Driestar bundels
Drs. I.A. Kole
4440 woorden
In welke wereld groeien onze jongeren op?

In welke wereld groeien onze jongeren op?

A. De tijdgeest

Het is altijd een hachelijke zaak over de tijdgeest te spreken als men zelf in een bepaalde tijd leeft. Men kan niet voldoende afstand nemen van het tijdsgebeuren, men staat er nog te dicht bij. Overigens kan worden gezegd dat er door de eeuwen heen ...

23 november 1988
Driestar bundels
Ir. J. v.d. Graaf
3627 woorden
Jeugdcultuur en Refo-cultuur

Jeugdcultuur en Refo-cultuur

Alsjeblieft! Misschien lig jij lekker lui op je bed als je dit boekje leest. En misschien staat je bed in een kamer die van jou alleen is. Of die je deelt met je zus. Met je broers. Met je groep in het tehuis. Of in het internaat. En misschien zit je toch bij je ouders. In een flat of een b ...

23 november 1988
Driestar bundels
Dhr. J.H. Mauritz
3454 woorden
van 15