146 resultaten
Filteren
van 15
Kleine Kroniek

Kleine Kroniek

De Chr. Geref. Kerken en de oecumeneIn „Kontekstueel" (Tijdschrift voor Gereformeerd Belijden nü) van december j.1. schrijft drs. H. de Leede in de Kroniek ondermeer over het besluit dat de Christelijke Gereformeerde Kerken in 1989 hebben genomen om zich terug te trekken uit de ...

12 januari 1990
Gereformeerd Weekblad
J.H.
1074 woorden
De rechtvaardiging uit het geloof alleen (8)

De rechtvaardiging uit het geloof alleen (8)

God rechtvaardigt de zondaar niet om iets wat door die zondaar is gedaan of wat in hem is gewerkt. Het beste wat door ons wordt voortgebracht, is altijd onvolkomen en met zonde bevlekt. Er kan en mag dan ook geen enkel vertrouwen gesteld worden op de werken der wet. De ladder die door ons te ...

12 januari 1990
Gereformeerd Weekblad
1626 woorden
Kerkzegels

Kerkzegels

Gereformeerde Kerk van Groningen-NoordBlijkbaar heeft de ontwerper van dit kerkzegel niet genoeg ruimte binnen de cirkel gehad, om wat hem voor ogen stond, uit te drukken.Het middenstuk van de zegel bestaat uit de aardbol. Rechts boven geeft een pijl het Noorden aan. Vóó ...

12 januari 1990
Gereformeerd Weekblad
H.Hartman
1458 woorden
Meerjarenplan voor . f milieu-educatie

Meerjarenplan voor . f milieu-educatie

aangeboden aan lage van onderwijs. staatssecretaris Wal Het plan geeft aan wat er de komende vier jaar zou moeten gebeuren om voor de eeuwwisseling op alle basis- en middelbare scholen natuur- en milieu-educatie (NME) in te voeren. De voorgestelde activiteiten omvatten onder meer ontwikke ...

12 januari 1990
Reformatorisch Dagblad
201 woorden
Vorig jaar ruim 200 doden bij ramp op Donau

Vorig jaar ruim 200 doden bij ramp op Donau

Dit heeft de Roemeense onderminister van buitenlandse zaken, Romulus Neagu, gisteren bekendgemaakt. Het ongeluk gebeurde op 10 september in de buurt van de havenstad Galati, ongeveer 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Boekarest, zo meldde het persbureau Rompres. Volgens Neagu w ...

12 januari 1990
Reformatorisch Dagblad
72 woorden
Apartheidsbeleid van gemeenten mag niet

Apartheidsbeleid van gemeenten mag niet

Minister Van den Broek van buitenlandse zaken liet er gisteren, na het overleg dat hij had gevoerd met de Vereniging Lagere Overheden Tegen Apartheid (LOTA), geen misverstand over bestaan dat gemeentelijk voorkeursbeleid in strijd is met het kabinetsbeleid en daarom geschorst moet worden. ...

12 januari 1990
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
463 woorden
Bezoek schrijver heeft invloed op leesgedrag

Bezoek schrijver heeft invloed op leesgedrag

Het congres is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse auteurs, maar ook vertegenwoordigers van het onr derwijs en bibliotheken zijn uitgenodigd. Aanleiding voor de tweedaagse bijeenkomst is het Internationaal Jaar van de Alfabetisering. Behalve indirect het lezen en kopen van boeken te stimuleren, w ...

12 januari 1990
Reformatorisch Dagblad
344 woorden
Onderzoek zaak Bestebreurtje in Hoogland gestopt

Onderzoek zaak Bestebreurtje in Hoogland gestopt

Zowel de trainingsbroek als de geluiddemper die woensdagavond werd gevonden, gaat naar het gerechtelijk laboratorium voor onderzoek. De Rotterdamse gokkoning Bestebreurtje werd in augustus 1988 vermoord. Twee verdachten, de 34-jarige Belg Rik U. en de 27-jarige Hagenaar Cor S. werden in ju ...

12 januari 1990
Reformatorisch Dagblad
131 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

"Calvijns levenswerk belicht vanuit zijn brieven" (deel 8), door P. Kuijt; uitg. De Banier, Houten, 1989; 93 blz.; prijs 14,75 gulden. Hoe Calvijn de strijd op politiek terrein beleefde, blijkt uit zijn brieven, eerst geschreven vanuit Straatsburg en later vanuit Genè ...

12 januari 1990
Reformatorisch Dagblad
JAV
365 woorden
Voor het leven gebrandmerkt f

Voor het leven gebrandmerkt f

Wereldwijd zijn er naar schatting 10 tot 12 miljoen leprapatiënten.' Afgezien van de mensen met actieve lepra, zijn er ook nog de miljoenen slachtoffers van deze ziekte die weliswaar genezen zijn verklaard, maar voor de rest van hun leven zijn gebrandmerkt, met alle sociale gevolgen van dien. Drs ...

12 januari 1990
Reformatorisch Dagblad
Anneke Verhoeven
898 woorden
van 15