195 resultaten
Filteren
van 20
De Critiek in de Kerk

De Critiek in de Kerk

Wanneer wij vragen naar de juiste typering van de tijd, waarin wij leven, dan kunnen wij wijzen op tal van verschijnselen, die zich voordoen, en daaruit zekere conclusies trekken.Uit boek en blad kunnen wij vernemen, wat zich in de wereld voordoet, zowel in de feitelijke gegevens, als ...

2 februari 1990
Gereformeerd Weekblad
E.
J.H.d. B.
1089 woorden
Kleine Kroniek

Kleine Kroniek

Kijk op de kerk in ZutphenIn het Hervormd Weekblad van 18 januari 1990 schrijft ds. J. J. C. Dee uit Ellecom — De Steeg over het kerkelijk leven in , , een gemiddelde Nederlandse stad: Zutphen". Hij doet dit in aansluiting bij een uitgebreid artikel in de wekelijkse Bijlage van ...

2 februari 1990
Gereformeerd Weekblad
J.H.
1794 woorden
Gesignaleerd

Gesignaleerd

Het is tot op heden betrekkelijk stil gebleven rond het voornemen dat in regeringskringen leeft om ether-reclame op zondag te gaan toestaan.Tot nog toe verschijnen er op zondag geen S.T.E.R.-spotjes op T.V, en worden er ook via de radio geen reclameboodschappen uitgezonden. Waarom zou ...

2 februari 1990
Gereformeerd Weekblad
J.H.
616 woorden
Alle mensen broeders

Alle mensen broeders

KOL-OMMETJEVrijheid belovend, schrijft in een van zijn brieven Petrus. Hoe kunnen ze, wanneer zij zelf slaven zijn. Meer dan alleen vrijheid beloofden geestelijke aanstichters en actieve aanrichters van de Franse Revolutie. In hun schild voerden zij vrijheid, gelijkheid en broe ...

2 februari 1990
Gereformeerd Weekblad
Aa.
384 woorden
INHOUD:

INHOUD:

blz.Ds. J. Westland - Alleen door het geloof 49Ds. H. G. Abma - Kol-ommetje 50Ds. H. Visser - De Geest der waarheid en de geest der dwaling (3) 51Ds. H. G. Abma - 143. Dat ick doch vroom mach blijven U dienaer taller stondt 52Dhr. J. H. de Boer - De Critiek ...

2 februari 1990
Gereformeerd Weekblad
67 woorden
De samenleving eist samenwerken

De samenleving eist samenwerken

„Ik weet dat ik op de uiterste grens sta, van hetgeen eene vrouw past". Het was niemand minder dan de liberale burgemeestersvrouw Elise van Calcar die in 1863 met deze woorden bepleitte dat vrouwen opgeleid zouden kunnen worden tot onderwijzeres. „De uiterste grens van ...

2 februari 1990
Daniel
drs. P. C. den Uil
2404 woorden
Geen samenleving zonder samenwerking

Geen samenleving zonder samenwerking

Mevrouw Neele had haar lezing voor het jongerenkongres niet op schrift gesteld. Daarom maakte mevrouw B. van der Schoot het onderstaande verslag.„Zoals wij hier hij elkaar zijn. zijn wij enorm bevoorrecht. We leven in een luxe tijd die heel veel mogelijkheden biedt. Als we kijk ...

2 februari 1990
Daniel
1354 woorden
Tel uw dagen als een schat

Tel uw dagen als een schat

Tel uw dagen als een schat als een gave u gegeven. Elke dag is er weer één. dagen gaan zo vluchtig heen 't leven duurt maar even.Tel uw dagen als een schat als een schat van waarde. Waarde voor Gods Koninkrijk hier te leven voor Zijn rijk is het doel op aarde.Tel uw dagen als e ...

2 februari 1990
Daniel
Lanerta
127 woorden
De rekenles

De rekenles

De klas is aan hel sommen maken.De juffrouw heefl precies gezegd wat ze doen moeten.7.e hoeven niet alle sommen van de taak te maken.F.n als ze iets niet weten, mogen ze hun vinger opsteken.Dan komt de juf naar hen toe. Ze zegt dan hoe het verder moet. Ze helpt el ...

2 februari 1990
Daniel
M. Hasselaar
717 woorden
Kortere verpleegperiode nekt ziekenhuisonderwijs

Kortere verpleegperiode nekt ziekenhuisonderwijs

Deze wensen legde mr. drs. H. S. P. Pauw, voorzitter van de ziekenhuisschool Zuidwest-Nederland, gisteren in Den Haag op tafel bij de vaste kamercommissie voor onderwijs. „Als er niets gebeurt zal onze school gedwongen zijn het aantal beschikbare lesuren met 30 procent te verminderen". Omdat Zuid ...

2 februari 1990
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
423 woorden
van 20