139 resultaten
Filteren
van 14
Motie tegen Sjamir vandaag behandeld

Motie tegen Sjamir vandaag behandeld

De Israëlische televisie meldde vanochtend dat de Arbeiderspartij inmiddels vrijwel zeker is van de steun van 60 van de in totaal 120 parlementsleden. Likoed zou kunnen rekenen op 58 zetels. Daarmee wordt een mogelijk beslissende stem toegekend aan de twee leden van de ultra-orthodoxe Torah ...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
174 woorden
Gorbatsjov president SU

Gorbatsjov president SU

Tijdens de stemming brachten 1878 van de 2250 leden van het parlement een stem uit. Van hen stemden er 495 tegen Gorbatsjov en 1329 voor hem, 54 van de ingeleverde stembiljetten waren ongeldig. „Ik verklaar dan ook dat Gorbatsjov tot president gekozen is", aldus Osipyan tijdens de vergaderin ...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
333 woorden
Openbaar- vervoerreizigers behouden fiscaal voordeel

Openbaar- vervoerreizigers behouden fiscaal voordeel

Het wetsontwerp om het reiskostenforfait gedeeltelijk af te schaffen, wordt binnenkort door de Tweede Kamer behandeld. Het is de bedoeling dat de ingreep per 1 mei aanstaande in werking treedt. Als alles volgens plan verloopt, krijgen automobilisten daarna alleen nog belastingaftrek voor de ...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
onze politieke redactie
498 woorden
Zelfs de zuster gaat naar de toverdokter

Zelfs de zuster gaat naar de toverdokter

Een collega liet weten er niet over te piekeren dit vergrijp door te geven aan het hoofd van de afdeling. „Ze zal er achterkomen dat ik het heb gezegd en zal me bedreigen".

Het acamedisch ziekenhuis King Edward is met 3200 bedden het op een na grootste van het zuidelijk ha ...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
Anneke Verhoeven
1060 woorden
Van dictatuur naar democratie

Van dictatuur naar democratie

De militairen beschuldigden Goulart ervan dat hij de soevereiniteit van Brazilië in gevaar had gebracht door grote sommen geld van buitenlandse banken te lenen. Ook vonden de generaals dat de inflatie van 90 procent slechts duidde op bestuurlijk wangedrag.
...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
L.S. Goudriaan
1442 woorden
Duur boek

Duur boek

£akistan,;he,eft de mislukte couppoging tegen het bewind van de Afghaanse president Najiboellah georganiseerd. Dat heeft de Afghaanse minister van buitenlandse zaken Abdoel Wakil gisteren tijdens een persconferentie gezegd. Wakil deelde mee dat hij een brief met daarin de bewijzen voor de betrokk ...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
79 woorden
Nicaragua in schemerzone na verkiezingen

Nicaragua in schemerzone na verkiezingen

Het verarmde, door oorlog geteisterde Centraalamerikaanse staatje met zijn ongeveer 3,5 miljoen inwoners, dat in geen zestig jaar democratie heeft gekend, zal in de komende regeringsperiode (zes jaar) tal van moeilijkheden moeten overwinnen. Een daarvan is de moeilijkheid een bekwame regeringsplo ...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
Ph. Cosyn
762 woorden
Knokploegen

Knokploegen

Sinds de eerste dag na de verkiezingsnederlaag van het Frente zijn de turba's weer op straat verschenen. Zij bedreigden UNO-leden met de dood. In het bijzonder mensen die tijdens de verkiezingen van 25 februari als getuige voor de UNO optraden, zijn het slachtoffer van dit soort dreigementen. ...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
99 woorden
Brand in Libische C-wapen-fabriek

Brand in Libische C-wapen-fabriek

De Verenigde Staten hadden gisteravond bij monde van Witte-Huiswoordvoerder Marlin Fitzwater laten weten van verschillende regeringen, onder meer die van Italië, te hebben vernomen dat er brand was uitgebroken in de fabriek in Rabta. Hij zei tevens vernomen te hebben dat de Libische grenzen geslo ...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
99 woorden
Val Schnur ernstige tegenvaller voor Kohl

Val Schnur ernstige tegenvaller voor Kohl

Toen het openbaar ministerie in Oost-Berlijn gisteren liet weten dat de voor Schnur zeer compromitterende documenten authentiek waren, viel het doek voor de ambitieuze advocaat. Zijn plaats wordt vermoedelijk opgevuld door Rainer Eppelmann, die een schoon blazoen heeft en met wie Schnur overigens ...

15 maart 1990
Reformatorisch Dagblad
480 woorden
van 14