120 resultaten
Filteren
van 12
Geloof en overleven

Geloof en overleven

'Wat zijn de geloofsvragen achter de overlevingsvragen?'. Dat vroeg ds. P. van der Kraan (Bleskensgraaf) recent op de vergadering van de hervormde synode toen het conciliair proces aan de orde was, onder andere vanwege de wereldwijde consultatie, die in Seoul is gehouden over 'vrede, gerechtighei ...

29 maart 1990
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
2269 woorden
Globaal bekeken

Globaal bekeken

We gaan nog even voort met de dominee-dichter Dirk Camphuysen. Een lezer stuurde een afschrift van een bloemlezing van diens gedichten, samengesteld en ingeleid door dr. K. Heeroma (Bosch en Keuning, Baam, z.j.). Uit het voorwoord over Dirk Camphuysen het volgende: •'Hij is niet oud ...

29 maart 1990
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
994 woorden
Aankondigingen

Aankondigingen

Lize Stilma, Dopen, uitgave J.H. Kok b.v., Kampen, 62 pag., ƒ 12,75.
In dit boekje praat Lize Stilma met een aantal mensen over hun opvatting aangaande de Doop. Gesprekspartners zijn prof. dr. H. Faber, em. hoogleraar pastorale psychologie, ds. T. Harder (Chr. Geref.), d ...

29 maart 1990
De Waarheidsvriend
J. van der Graaf
233 woorden
Oost-Europa: wisselende tonelen (8)

Oost-Europa: wisselende tonelen (8)

Vanuit ons land is op allerlei wijze hulp geboden aan christenen in de verdrukking. Naast de voorbede was deze steun van groot belang voor de kerk in Oost-Europa. Anderzijds hebben allen, die zich daar van harte voor inzetten, het ook zelf als een geestelijke zegen ervaren, dat zij contacten onde ...

29 maart 1990
De Waarheidsvriend
A.W. van der Plas
Urk
1631 woorden
Is het Evangelie naar Mattheüs een Joods geschrift? (4)

Is het Evangelie naar Mattheüs een Joods geschrift? (4)

Het karakter van het Mattheüs-evangelie
Onze vraag was: Is het Mattheüsevangelie Joods? En wij kunnen er op antwoorden met een samenvatting van wat hier tot dusver over het evangelie is gezegd.
Wij zagen dat Mattheüs is ontstaan in een kring van Jodenchristenen in de ...

29 maart 1990
De Waarheidsvriend
drs. P.C. Kardol
Amsterdam
1093 woorden
Wat zijn geestelijke aanvechtingen?

Wat zijn geestelijke aanvechtingen?

Mij is door de eindredakteur gevraagd in een aantal artikelen iets te schrijven over geestelijke verlatingen. Aan zijn vraag wil ik graag voldoen, hoewel ik eerst een aantal opmerkingen wil maken over wat aanvechtingen zijn; dat men die niet onder geestelijke verlatingen kan rekenen. In het pasto ...

29 maart 1990
De Waarheidsvriend
G.S.A. de Knegt
Putten
1989 woorden
Kerknieuws

Kerknieuws

HERNIEUWDE BEZINNING OP ZENDINGSTAAK DOOR SAN ANTONIO
Een apostolaire kerk als de Nederlandse Hervormde Kerk kan zich niet veroorloven, dat de zendingscommissies erover klagen dat zij weinig contact hebben met en aandacht krijgen van de kerkeraden. Kerkeraden moeten hun ...

29 maart 1990
De Waarheidsvriend
1887 woorden
Bondsnieuws

Bondsnieuws

WIJZIGINGEN ADRESBOEKJE
Reeds opgenomen in nieuw adresboekje:
Ds. G.C. de Jong gaat verhuizen van Zoetermeer (pg. 21) naar Sliedrecht (pg. 17), Prickwaert 12, 3363 BC, 01840-20971.
Voor het tel. nr. van dr. W.S. Hugo van Dalen (pg. 25) is een 3 gekomen.
In Er ...

29 maart 1990
De Waarheidsvriend
292 woorden
Kerknieuws

Kerknieuws

BEROEPEN TE:
Almen: D. van Doorn te Wesepe
Oudemirdum en Minnertsga: J.A. Schilt te Leimuiden
Kamerik: P. Vermeer te Kesteren
Leiden: G.F. Smaling te Rijnsburg
Polsbroek en Dussen: P. Molenaar te Zalk
Amsterdam: R.S. Süss te Koog-Zaandijk (part-time) ...

29 maart 1990
De Waarheidsvriend
2715 woorden
Het innige Christendom

Het innige Christendom

(2)MidwoldaIn 1733 overleed ds. Sparringa, de predikant van Midwolda. De stemgerechtigde ingezetenen stelden een aantal predikanten op voor de vacature en daaronder was ook Schortinghuis. De keuze viel echter op ds. Abrahamus van Velzen te 's Heerarendskerke, maar deze bedankte. Toe ...

29 maart 1990
De Saambinder
J. Schipper
873 woorden
van 12