164 resultaten
Filteren
van 17
De eerste schaduw valt

De eerste schaduw valt

1 Samuël 13 : 1—23De FilistijnenSaul groeit er nu steeds meer in dat hij koning is. Hij gaat zich meer en meer als koning gedragen. Er komt zelfs een staand leger van drieduizend man. Dat is nog niet indrukwekkend groot, maar het begin is er. Tweeduizend man houdt hij bi ...

13 april 1990
Gereformeerd Weekblad
K.
W.
1803 woorden
.

.

Een heel enkele keer lees je een krantenberichtje, dat je denkt „Nou kan het wel weer. Je wilt me toch niks wijs maken? " Zo was het de afgelopen week. Een verhaaltje over een nieuwe vinding. Het nauwkeurige is me intussen ontlopen. Toen ik me weer realiseerde en tegelijk bedacht het in een ...

13 april 1990
Gereformeerd Weekblad
Aa.
487 woorden
119. (2) 9-16 B is Beth, de Beginner, die het Ieren moet, of de rijke jongeling uit de psalm

119. (2) 9-16 B is Beth, de Beginner, die het Ieren moet, of de rijke jongeling uit de psalm

Vele heiligen in de Bijbel begonnen als jongeling. Ik noem er, die de Schrift zo noemt. Jozef, Jozua, de verspieders, Samuël, David en die hem volgden, Josia en anderen. Niet te vergeten Saul van Tarsen. Meesters jongeren. Zijn discipelen, ontbreken er nog maar aan. Er zou veel te verhalen w ...

13 april 1990
Gereformeerd Weekblad
Aa.
497 woorden
INHOUD:

INHOUD:

blz.Ds. Jac. Westland - De eerste schaduw valt 169Ds. W. van Gorsel - Een troosteloze paasboodschap 170Ds. J. Kommers - De opwekking van Lazarus Vier Homolieën 172Ds. H. G. Abma - Kol-ommetje 172Dr. J. Hoek - Kleine kroniek 173Ds. K. ten Klooster - E ...

13 april 1990
Gereformeerd Weekblad
65 woorden
Kleine Kroniek

Kleine Kroniek

Wil en onwil tot het ambtVan tijd tot tijd horen we uit verschillende gemeenten klachten over de moeilijkheid ambtsdragers te vinden. Soms kan men zich niet aan de indruk onttrekken dat er vrij gemakkelijk bedankt wordt voor een benoeming in het ambt van ouderhng of diaken. ...

13 april 1990
Gereformeerd Weekblad
J.H
M.
K.t.K.
2122 woorden
Een pen in Gods hand

Een pen in Gods hand

Zo kwam er een eind aan de arbeid van Richard Baxter in Kidderminster. We schrijven dan het jaar 1661. Een petitie, om zijn terugkeer te bewerkstelligen, met maar liefst 1600 namen, had niet het beoogde resultaat. De band werd definitief doorgesneden. Hij kreeg zelfs geen toestemming een afs ...

13 april 1990
Gereformeerd Weekblad
M.
K.t.K.
1472 woorden
Bespotting en kruisiging

Bespotting en kruisiging

Hoe hebben zij met wreed genot de kroon van doornen op Uw hoofd geslagen, hoe veinsden zij aanbidding in hun spot toen U het koningskleed moest dragen.Hoe spuwden zij U in 't gelaat toen zij hun duivels spel met U bedreven, hoe hebben zij U gnuivend diep gehaat en aan het kruishout pr ...

13 april 1990
Daniel
J. Mul
138 woorden
„Krachtig antwoord eerder uitzondering dan regel”

„Krachtig antwoord eerder uitzondering dan regel”

W. Harinck. zoon van ds. C. Harinck van Ooslkapelle, werd in 1958 te Kloetinge geboren. Op vierjarige leeftijd verhuisde hij mee naar Utrecht, waar zijn vader diens eerste predikantsplaats vervulde. Op zijn dertiende emigreerde het predikantengezin naar Franklin Lakes in dc Verenigde Staten. ...

13 april 1990
Daniel
Sarina
Gerda Dekker-van de Haar
2378 woorden
boeken

boeken

Jac. Hoefnagel: „Drugs per parachute" Hans van Holten: „De diamanten van dc weduwe" Groene Ankerrccks-jeugdserie. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Leiden. Prijs ƒ 16, 50 per stuk.Twee positief christeli jke romans voor jongelui van 12 jaar en ouder.In ..Drugs per parachute" zijn Leo e ...

13 april 1990
Daniel
A. Karels
M. Hasselaar
Arjen van Trigt
D. van Es-de Heer
912 woorden
Is de Heere Jezus waarlijk opgestaan?

Is de Heere Jezus waarlijk opgestaan?

1 Korinthe 15’t Zou goed zijn als jullie bij het lezen van dit artikel l Korinthe 15 voor je hebben of in ieder geval doornemen, dan wordt 't een en ander je duidelijker.Indien (als).... Christus niet is opgestaan, schrijft Paulus aan de Korinthiërs. dan is jullie geloof ...

13 april 1990
Daniel
H.I. Ambacht
B.S. van Groningen
643 woorden
van 17