119 resultaten
Filteren
van 12
Zijn schepping (2)

Zijn schepping (2)

De aanvaringAls een fel geel-oranje bol komt de zon onder de rand van een dikke wolkenbank vandaan. In groepjes staan de derdeklassers te praten of zomaar stil bij elkaar, 't Is halfnegen. straks zullen ze starten voor een twee uur durende wandeling over het strand.Een p ...

3 augustus 1990
Daniel
J.W. van den Berg
2496 woorden
De tijd

De tijd

Wat is de tijd? Een handvol zand, dat driftig door mijn vingers glijdt en zich bij and're zandjes vlijt, van eeuwige vergetelheid.Wat is de tijd? Een ogenblik, waarin ik mij een wijle schik, een ademhaling en een snik, na 't rusteloze hartgetik.Wal is de lijd? Een korte dag, wa ...

3 augustus 1990
Daniel
Marinus Nijsse
114 woorden
Psalm 45 Een koninklijk bruiloftslied

Psalm 45 Een koninklijk bruiloftslied

Opschrift (vs. 1)Een gedicht om te onderwijzen (een leerdicht); een liefdeslied; voor de leider van het tempelkoor. dat gevormd wordt door nakomelingen van Korach; op Schoschannim (dat is óf een zangwijs, óf een instrument; letterlijk betekent het: de lelies).Inleidin ...

3 augustus 1990
Daniel
472 woorden
Waarom ga je naar de kerk?

Waarom ga je naar de kerk?

Wij hebben het grote voorrecht elke zondag in vrijheid naar dc kerk te kunnen gaan. We hebben kleine en grote, meest mooie kerken. Op het zendingsveld moeten de mensen het met eenvoudige vertrekjes doen en in verschillende landen - denk maar aan China - kunnen christenen alleen op verborgen ...

3 augustus 1990
Daniel
ds. L. Huisman
1942 woorden
Jubileum vrouwenvereniging Hilversum

Jubileum vrouwenvereniging Hilversum

Voor de vrouwenvereniging ..Draagt elkanders lasten" te Hilversum was het 23 januari een blijde dag. Wij mochten ons 25-jarig jubileum herdenken, 's Middags werden alle leden verwelkomd met koffie en gebak. Tevens werd een korsage opgespeld.De dames kregen van het bestuur een attentie ...

3 augustus 1990
Daniel
J. van der Spek-Cammeraat
246 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

„Tiener op weg; seksuele opvoeding voor jongens en meisjes" door drs. A. B. F. Hoek-van Kooten. Uitgeverij De Groot Goudriaan te Kampen, 1990. 56 blz., prijs ƒ 12, 75.„Tiener op weg" wil seksuele voorlichting geven aan jonge tieners. Ingegaan wordt op het ontstaan van een nieuw ...

3 augustus 1990
Daniel
W. C. Polinder
146 woorden
Je eerste psalmversje

Je eerste psalmversje

Weet je het nog? Het psalmversje dat je voor het eerst geleerd hebt? Op school, of misschien thuis Je eerste a). van je moeder: ..Opent uwe mond"... "t Kan zijn, dat het niet echt je eerste psalmvers was. maar dan toch vast één van de eersten. Je snapte het misschien niet helemaal, maar zing ...

3 augustus 1990
Daniel
P. H. Heiweijer
692 woorden
De liturgie in de eredienst

De liturgie in de eredienst

Wie in de vakantie eens een buitenlandse kerkdienst bezoekt, merkt dat de „orde van dienst" heel anders is dan wij gewend zijn. In veel kerken krijgt het liturgische gedeelte veel meer aandacht cn is de preek slechts een klein onderdeel van de dienst. Van de liturgie in onze gemeenten kun je ...

3 augustus 1990
Daniel
H.I. Ambacht
B.S. van Groningen
1678 woorden
boeken

boeken

„Op al jouw wegen..." onder redaktie van J. Leune en J. H. Mauritz, paperback. 128 pag., uitgave van de Jeugdbond Geref. Gemeente, Woerden, 1990. Prijs/16, 50.Een twintigtal thema's worden in deze uitgave besproken. Thema's over belangrijke vragen aan jouw leven. Over /aken die ...

3 augustus 1990
Daniel
A. Kareis
Gerda Dekker-v. d. Haar
743 woorden
Verhalenwedstrijd

Verhalenwedstrijd

Heel wat scribenten zorgen samen voor de invulling van ..Daniël". Eén van de weerkerende rubrieken is het korte verhaal, die de laatste tijd dooreen vrije vaste schrijverskring wordt verzorgd. De redaktie heeft echter het sterke vermoeden dat er meer schrijverstalent onder de Daniëllezers aa ...

3 augustus 1990
Daniel
De redaktie
231 woorden
van 12