145 resultaten
Filteren
van 15
De heerlijkheid van de Zoon als Priester en Koning

De heerlijkheid van de Zoon als Priester en Koning

, , Dewelke (...) nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf heeft te weeg gebracht, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste Hebreeën 1 : 3b.hemelen".We zagen reeds eerder: e eerste verzen van de brief aan de Hebreeën vormen samen een machtig loflied op de ...

7 september 1990
Gereformeerd Weekblad
M.
L.W.Ch.R.
1833 woorden
119 (21) vs 161-168 Schin is letter S, Sj, Sch. Sjaloom gescheiden van schandaal

119 (21) vs 161-168 Schin is letter S, Sj, Sch. Sjaloom gescheiden van schandaal

Deze versgroep is geliefd. „Wat vree heeft elk, die Uwe wet bemint! Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten". Staan deze regels ook bij u hoog aangeschreven? Vervolgd - zoals Paulus dat ook zo zeggen kan - vreest vrolijk en bemint, met haat en afschuw van al wat vals is, de dichter zijn g ...

7 september 1990
Gereformeerd Weekblad
Aa.
520 woorden
Van Zondag tot Zondag (3)

Van Zondag tot Zondag (3)

De structurele opbouw van de HeidelbergerIn hoofdzaak is de Heidelbergse Catechismus opgebouwd rondom drie vaste bestanddelen in de leer van de christelijke kerk. Deze opbouw is ontleend aan de methode, die men bij het opstellen van catechismi in de loop der eeuwen heeft gehant ...

7 september 1990
Gereformeerd Weekblad
H.V.
K.a.Z.
2397 woorden
Boven bidden en denken

Boven bidden en denken

KOL-OMMETJEOp een gegeven ogenblik wordt alle wereldgebeuren aan de kant gedrongen. Dat éne evenement beheerst compleet alle aandacht. Alsof Koeweit het landje was waar heel de aarde om draaide. Relaas, opinies, historische parallellen en fotomateriaal. Alles staat stil bij Koe ...

7 september 1990
Gereformeerd Weekblad
Aa.
490 woorden
INHOUD:

INHOUD:

Ds. H. G. Abma - Morgenster 407 Ds. W. van Gorsel - De legaliseringvan het kerkelijk toerisme 408Ds. H. G. Abma - Kol-ommetje 410Ds. L. W. Ch. Ruijgrok - De heerlijkheid van de Zoon als Priester en Koning 410Dr. J. Hoek - Kleine kroniek 411Ds. H. Visser - V ...

7 september 1990
Gereformeerd Weekblad
68 woorden
Morgenster

Morgenster

En Ik zal hem de morgenster geven. Openbaringen 2 : 28Men roept tot mij uit Seïr: Wachter! Wat is er van de nacht? In tijden van spanning weten wij de wachters te vinden. Wat zeggen zij ervan? Het Seïr-gebergte zoeken we in het zuidwesten van de Dode Zee. In ruime zin in de gebieden w ...

7 september 1990
Gereformeerd Weekblad
H. G. Abma
2022 woorden
De legalisering van het kerkelijk toerisme

De legalisering van het kerkelijk toerisme

Het is alweer jaren geleden dat ik als predikant van de gemeente Ridderkerk een telefoontje kreeg van iemand uit de regio met de vraag: , , Kunnen wij lid worden van de Singelkerk? " De man aan de andere kant van de lijn stapte iedere zondag twee keer in zijn auto, reed een aantal dorpen voo ...

7 september 1990
Gereformeerd Weekblad
W.v.G.
1694 woorden
Toch nog met Mandela gesproken

Toch nog met Mandela gesproken

_ Het hoofdkwartier van het ANC is gevestigd in een gebouw pal tegenover The Star, de grootste Engelstalige krant in Zuid-Afrika. in het centrum van Johannesburg, waar de beweging een paar etages heeft gehuurd. Bij aankomst krijgt elke bezoeker een badge opgespeld om zich in het gebouw te kunnen ...

7 september 1990
Reformatorisch Dagblad
P. H. deJong
626 woorden
KLM: Brandstoftoeslag op vakantievliegreizen i|

KLM: Brandstoftoeslag op vakantievliegreizen i|

Volgens een woordvoerder van de ANVR-reisorganisaties kan dit betekenen dat de prijzen van de vakantievliegreizen voor bestemmingen binnen Europa met 2 tot 4 procent zullen stijgen en die voor vliegreizen buiten Europa met meer dan 5 procent. De ANVR vindt het voornemen van de KLM en de charterma ...

7 september 1990
Reformatorisch Dagblad
304 woorden
„Geen bezuiniging op funderend onderwijs"

„Geen bezuiniging op funderend onderwijs"

Als er de komende jaren bezuinigd moet worden, gebeurt dat niet op voor het strikte onderwijs relevante dingen als de hoeveelheid leraren per leerling en de groepsgrootte, aldus Wallage.„Het geld moet nu komen van de privatisering van de studiefinanciering, een doelmatiger verblijf va ...

7 september 1990
Reformatorisch Dagblad
onze onderwijsredactie
285 woorden
van 15